Osaamiskokonaisuudet

Osaamiskokonaisuudet ovat AMK- tai ylempi (AMK) -tutkintojen opintojaksoista muodostettuja kokonaisuuksia, jotka mahdollistavat osaamisen päivittämisen tutkintoa lyhyemmässä ajassa.

Kenelle?

Osaamiskokonaisuudet sopivat sinulle, joka haluat päivittää tai täydentää osaamistasi. Osaamiskokonaisuuksien avulla voit parantaa työllistymismahdollisuuksiasi tai saada uutta osaamista, jolla voit syventyä uudenlaisiin tehtäviin. Opinnot ovat hyväksiluettavissa, mikäli päätät hakeutua myöhemmin tutkinto-opiskelijaksi.

Tutustu Humakin osaamiskokonaisuuksiin

Järjestö- ja nuorisotyön osaamiskokonaisuudet
Seikkailukasvatuksen osaamiskokonaisuudet
Työyhteisöjen kehittämisen osaamiskokonaisuudet
Tuotanto- ja projektiosaamisen ja luovien alojen yrittäjyyden osaamiskokonaisuudet
Viittomakielen tulkkauksen ja kommunikaatioasiantuntijuuden osaamiskokonaisuudet

Selaa osaamiskokonaisuuksia

Kirjoitustulkkaus 30 op -osaamiskokonaisuus koostuu opintojaksoista Tulkkauksen tutkimus 5 opintopistettä, Johdatus kirjoitustulkkaukseen 5 opintopistettä, Puhutun ja kirjoitetun kielen rakenne sekä kielensisäinen tulkkaus 5 opintopistettä, Kirjoitustulkkaus ja teknologia 5 opintopistettä ja Tulkkaus: kehittävä harjoittelu 10 opintopistettä.

Kirjoitustulkkaus 30 op -osaamiskokonaisuuus (suomen kielellä)

300,00 
Kulttuurituottajan taloussalkku 15 opintopisteen osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot Taloussuunnittelu ja hallinto 5 op, Kulttuurin rahoitus 5 op ja Toiminnan ja rahoituksen suunnittelu 6 op.

Kulttuurituottajan taloussalkku – Luovien alojen talouden ja rahoituksen perusteet 15 op -osaamiskokonaisuus

Seikkailukasvatus taso 1 20 opintopisteen osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot  Elämyksellinen ja kokemuksellinen oppiminen 10 opintopistettä ja Lajitekniset perustaidot 10 opintopistettä.

Seikkailukasvatus taso 1, 20 op -osaamiskokonaisuus

300,00 
Kohtaamisen ja ohjaamisen osaaja 20 opintopisteen osaamiskokonaisuus koostuu opintojaksoista Yksilön kasvu ja kehitys 5 opintopistettä, Osallistava pedagogiikka 5 opintopistettä, Valmentava työote 5 opintopistettä ja Toimijuuden edistäminen 5 opintopistettä.

Kohtaamisen ja ohjaamisen osaaja 20 op -osaamiskokonaisuus

Työyhteisön toimiva vuorovaikutus 20 opintopisteen osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot Viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen 5 opintopistettä, Monimuotoisuus työyhteisössä 5 opintopistettä, Osallisuus työyhteisöissä 5 opintopistettä ja Johtaminen ja työyhteisötaidot 5 opintopistettä. 

Työyhteisön toimiva vuorovaikutus 20 op -osaamiskokonaisuus

300,00 
Vapaaehtoistoiminnan johtaminen 15 opintopisteen osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot Vapaaehtoistoiminnan arvot ja merkitys yhteiskunnassa 5 op, Vapaaehtoisten rekrytointi, perehdyttäminen, motivointi sekä työnohjaus vapaaehtoiskoordinaattorin tukena 5 op ja Muutoksen hallinta vapaaehtoisorganisaatioissa ja toiminnan kehittäminen 5 op.

Vapaaehtoistoiminnan johtaminen 15 op -osaamiskokonaisuus

Tuottajuuden perusteet osaamiskokonaisuuden laajuus on 15-25 opintopistettä. Osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot Kulttuurituotannon perusteet 15 op ja Lakitieto ja etiikka 5 op. Lisäksi on mahdollisuus valita mukaan kokonaisuuteen Ammatillinen harjoittelu 1 Tuottajana toimiminen -opintojakso 10 op.

Tuottajuuden perusteet 15-25 op -osaamiskokonaisuus

HR-toiminta: hyvä hallinnointi ja työhyvinvointi 30 opintopisteen osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot Suorituksen johtaminen ja palkitseminen 10 opintopistettä, Hyvä hallinnointi ja työnantajakuvan rakentaminen 10 opintopistettä ja Työterveys ja työhyvinvointi 10 opintopistettä.

HR-toiminta: hyvä hallinnointi ja työhyvinvointi 30 op -osaamiskokonaisuus

300,00 
Moninaisuuden osaaja 20 opintopisteen osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot Monikulttuurisuusosaaminen ja kototutuminen 5 opintopistettä, Monimuotoinen yhteiskunta 5 opintopistettä, Monimuotoisuus työyhteisössä 5 opintopistettä, Ihmisoikeudet ja moninaisuuden kohtaaminen 5 opintopistettä. 

Moninaisuuden osaaja 20 op -osaamiskokonaisuus

Nuorisotyön osaajan opinnot 15 op -osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot Yhteisöpedagogi järjestö- ja nuorisotyön osaajana 5 op, Yksilön kasvu ja kehitys 5 op ja Toimijuuden edistäminen 5 op

Nuorisotyön osaaja 15 op -osaamiskokonaisuus (UUTUUS)

Kulttuurin tuotannollinen ympäristö 20 opintopisteen osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot Digitaaliset toimintaympäristöt 5 op, Kulttuurin ja taiteen tuntemus 10 op ja Kulttuuripolitiikka 5 op.

Kulttuurin tuotannollinen ympäristö 20 op -osaamiskokonaisuus

Kehity järjestöammattilaisena 15 op -osaamiskokonaisuus. Osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot Järjestöosaaja 5 op, Toimijuuden edistäminen 5 op ja Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaaminen 5 op.

Kehity järjestöammattilaisena 15 op -osaamiskokonaisuus (UUTUUS!)

195,00 
Tuottajan viestintätaidot 10 opintopisteen osaamiskokonaisuuteen kuuluva opintojaksot Viestintä ja kommunikaatio-osaaminen 5 opintopistettä ja Mediataidot 5 opintopistettä. 

Tuottajan viestintätaidot 10 op -osaamiskokonaisuus

Työyhteisön kehittäminen ja muuttuva työelämä 30 opintopisteen osaamiskokonaisuus koostuu opintojaksoista Yhteisöpedagogi työyhteisöjen kehittäjänä 5 opintopistettä, Muuttuva työelämä ja uudet työn muodot 5 opintopistettä, Yhteistoiminta 5 opintopistettä, Valmentava työote 5 opintopistettä, Työsuhdeasiat 5 opintopistettä ja Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 5 opintopistettä.

Työyhteisön kehittäminen ja muuttuva työelämä 30 op -osaamiskokonaisuus

300,00 

Culture, Organisation & Sustainability Management (COSM) 15 ECTS

Liiketoiminnan perusteet luovilla aloilla 20 opintopisteen osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot Markkinointi 5 op, Tuotekehitys ja tuotteistaminen 5 op, Yrittäjyys 5 op ja Yritystoiminnan perusteet 5 op.

Liiketoiminnan perusteet luovilla aloilla 20 op -osaamiskokonaisuus

Kirjoitustulkkaus 30 op -osaamiskokonaisuus koostuu opintojaksoista Tulkkauksen tutkimus 5 opintopistettä, Johdatus kirjoitustulkkaukseen 5 opintopistettä, Puhutun ja kirjoitetun kielen rakenne sekä kielensisäinen tulkkaus 5 opintopistettä, Kirjoitustulkkaus ja teknologia 5 opintopistettä ja Tulkkaus: kehittävä harjoittelu 10 opintopistettä.

Kirjoitustulkkaus 30 op -osaamiskokonaisuus, (tulkkaus muulla kuin suomen kielellä)

300,00 
Monimuotoinen tulkkaus eri asiakasryhmille 30 opintopisteen osaamiskokonaisuus koostuu opintojaksoista Opastus, kuvailu ja sosiaalishaptinen kommunikaatio 5 opintopistettä, Kuurosokeille asiakkaille tulkkauksen monimuotoisuus 5 opintopistettä, Viitottu puhe ja tulkkaus huonokuuloisille ja kuuroutuneille asiakkaille 5 opintopistettä, Tulkkaus: kehittävä harjoittelu 10 opintopistettä ja Tulkkauksen tutkimus 5 opintopistettä. Osaamiskokonaisuus on suunnattu Tulkki AMK-tutkinnon suorittaneille.

Monimuotoinen tulkkaus eri asiakasryhmille 30 op -osaamiskokonaisuus, HELSINKI

300,00 
Soveltavaa taidetta 10 op -osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot Soveltavan taiteen palvelumuotoilu 5 op ja Soveltavaa taidetta käytännössä 5 op

Soveltavaa taidetta 10 op -osaamiskokonaisuus

Organisaation muutostarpeisiin vastaaminen 30 opintopisteen osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot Innovaatiot ja muutosjohtaminen 5 opintopistettä, Ulkoistaminen ja verkostojen rakentaminen 5 opintopistettä, Osaamisen ja esimiestyön kehittäminen 5 opintopistettä ja Toimintakulttuurin ja tuottavuuden kehittäminen: projekti tai kehittämistehtävä 15 opintopistettä. 

Organisaation muutostarpeisiin vastaaminen 30 op -osaamiskokonaisuus (UUTUUS!)

300,00 
Organisaation muutostarpeisiin vastaaminen 30 opintopisteen osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot Innovaatiot ja muutosjohtaminen 5 opintopistettä, Ulkoistaminen ja verkostojen rakentaminen 5 opintopistettä, Osaamisen ja esimiestyön kehittäminen 5 opintopistettä ja Toimintakulttuurin ja tuottavuuden kehittäminen: projekti tai kehittämistehtävä 15 opintopistettä. 

Kouluttajan digitaitojen kehittyminen 15 op -osaamiskokonaisuus (UUTUUS!)