Avoin AMK

Humakin avoin ammattikorkeakoulu tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia oman osaamisen kehittämiseen niin alan vaihtajille, korkeakouluopinnoista kiinnostuneille, työelämässä toimiville osaamisen täydentäjille kuin yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa jääneillekin. Suurin osa avoimen AMK:n opinnoista on suoritettavissa joustavasti verkko-opintoina.

Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit opiskella Humanistisen ammattikorkeakoulun AMK- ja ylempi AMK -tutkintoihin sisältyviä opintojaksoja iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Avoimessa AMK:ssa voit suorittaa yksittäisiä opintojaksoja, useasta opintojaksosta koostuvia laajempia osaamiskokonaisuuksia, kurkistuskursseja, tutkinto-opintoihin tähtääviä polkuopintoja tai toisen asteen opiskelijoille suunnattuja väyläopintoja.

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot Humakissa

  • tarjoavat näköalapaikan kulttuurituottajan, tulkin ja yhteisöpedagogin ammattikentille.
  • mahdollistavat osaamisen ja ammattitaidon kehittämisen.
  • ovat hyödyllisiä, jos haet opiskelupaikkaa Humakista, sillä ne voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoa.
  • voivat antaa arvokkaita alasuuntautuneisuuspisteitä yhteishaussa.
  • soveltuvat itsensä kehittämisestä kiinnostuneille, välivuottaan viettäville tai koulutusaloillemme aikovalle opiskelijalle.

Tilaa sähköinen uutiskirje

Voit tilata maksuttoman Humakin yleisen ja/tai Humakin avoimen AMK:n uutiskirjeen rastittamalla kiinnostuksen kohteesi uutiskirjeen tilauslomakkeella.

Verkkokaupan etusivulle

Selaa opintojaksoja

Muutoksen hallinta vapaaehtoisorganisaatioissa ja toiminnan kehittäminen 5 op 3/3, kevät 2021 (2/20-21)

75,00 

Kulttuurin rahoitus 5 op, kesä 2021 (3/20-21)

75,00 

Yrittäjyys 5 op, (0/20-21)

75,00 

Ammatillinen harjoittelu 3: Tuotannot ja kehittämisprojektit 10 op, (0/20-21) UUTUUS!

150,00 

Human Rights and Diversity 5 ECTS, spring 2021

75,00 

Opiskeluvalmiudet 5 op (0/20-21) – Kulttuurituotanto

75,00 

Englanti 5 op, kesä 2021 (3/20-21) – Kulttuurituotanto (AMK-tutkinnon pakolliset kieliopinnot)

75,00 

Mänskliga rättigheter och mångfald 5 sp, sommaren 2021 (3/20-21)

75,00 

Kaikki opintojaksot