Väyläopinnot

Väyläopinnoissa ammatillisen toisen asteen opiskelijat suorittavat perustutkintoaan vastaavan alan AMK-opintoja avoimessa AMK:ssa. Suoritettuaan ammatillisen tutkinnon sekä 30 opintopisteen laajuiset väyläopinnot, opiskelija voi hakea erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi. Tutkinto-opiskelijaksi voi hakea myös yhteishaussa. Avoimessa AMK:ssa suoritetut väyläopinnot hyväksiluetaan osaksi tutkintoa. Väyläopinnot toteutetaan yhteistyöoppilaitosten kanssa.

Kenelle?

Väyläopinnot sopivat ammatillisen toisen asteen opiskelijalle, joka haluaa aloittaa korkeakouluopinnot jo toisen asteen opintojen aikana. Opinnot edellyttävät sitoutumista ja kykyä itsenäiseen ja suunnitelmalliseen opiskeluun. Opinnoissa tarvitaan tietokonetta ja kykyä hakea tietoa itsenäisesti ja käyttää toimisto-ohjelmia ja verkko-oppimisympäristöjä.

Humakin väyläopinnot

NYO-väylä Humakiin, Yhteisöpedagogi (AMK)

Toisen asteen Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon Nuoriso- ja yhteisöohjaajan osaamisalan opiskelijat voivat suorittaa yhteisöpedagogin tutkintoon kuuluvia opintoja Humakissa.

NYO-väylän laajuus on 30 opintopistettä. Hakukelpoisuuden tuottavista opinnoista 10 op on kaikille pakollisia opintoja ja loput 20 op tutkintoon kuuluvia ammatillisia opintoja, jotka valitaan Humakin avoimen AMK:n tarjonnasta. Lisäksi opiskelijoille on tarjolla yleistä opintoihin liittyvää ohjausta. Kaikki opinnot suoritetaan verkko-opintoina.

KOVI-väyläopinnot Humakiin, Tulkki (AMK)

Toisen asteen Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon Kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen osaamisalan opiskelijat voivat suorittaa Tulkki AMK -tutkintoon kuuluvia opintoja Humakissa.

KOVI-väyläopintojen laajuus on 30 opintopistettä. Lisäksi opiskelijoiden on suoritettava ennen väyläopintojen aloittamista hyväksytysti 5 op Opiskeluvalmiudet -opintojakso. Valittavissa on väylä Viittomakielen tulkkaus -koulutukseen tai Tulkkaus ja kommunikaatio-ohjaus -koulutukseen. Opinnot suoritetaan verkko-opintoina. Lisäksi opiskelijoille on tarjolla yleistä opintoihin liittyvää ohjausta.

Lue lisää Humakin väyläopinnoista Opiskelijan oppaasta.