Työyhteisöjen kehittäminen

Työyhteisön kehittäjä -koulutuksen osaamiskokonaisuudet on tarkoitettu työelämän kehittämistehtävissä työskenteleville, joilla on jo korkeakoulututkinto ja jotka haluavat syventää osaamistaan esimerkiksi työyhteisön vuorovaikutuksesta, hr-toiminnasta tai organisaation muutostarpeista.

Työyhteisöjen kehittäminen ja muuttuva työelämä 30 op -osaamiskokonaisuus

Työyhteisön kehittäminen ja muuttuva työelämä 30 opintopisteen osaamiskokonaisuus koostuu opintojaksoista Yhteisöpedagogi työyhteisöjen kehittäjänä 5 opintopistettä, Muuttuva työelämä ja uudet työn muodot 5 opintopistettä, Yhteistoiminta 5 opintopistettä, Valmentava työote 5 opintopistettä, Työsuhdeasiat 5 opintopistettä ja Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 5 opintopistettä.

Seuraava ilmoittautuminen Työyhteisön kehittäminen ja muuttuva työelämä -osaamiskokonaisuuteen alkaa 1.8.2022.

HR-toiminta: hyvä hallinnointi ja työhyvinvointi 30 op -osaamiskokonaisuus

HR-toiminta: hyvä hallinnointi ja työhyvinvointi 30 opintopisteen osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot Suorituksen johtaminen ja palkitseminen 10 opintopistettä, Hyvä hallinnointi ja työnantajakuvan rakentaminen 10 opintopistettä ja Työterveys ja työhyvinvointi 10 opintopistettä.

Seuraava ilmoittautuminen HR-toiminta: hyvä hallinnointi ja työhyvinvointi -osaamiskokonaisuuteen alkaa 1.8.2022.

Työyhteisön toimiva vuorovaikutus 20 op -osaamiskokonaisuus

Työyhteisön toimiva vuorovaikutus 20 opintopisteen osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot Viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen 5 opintopistettä, Monimuotoisuus työyhteisössä 5 opintopistettä, Osallisuus työyhteisöissä 5 opintopistettä ja Johtaminen ja työyhteisötaidot 5 opintopistettä. 

Seuraava ilmoittautuminen Työyhteisön toimiva vuorovaikutus -osaamiskokonaisuuteen alkaa 1.8.2022.

Organisaation muutostarpeisiin vastaaminen 30 op -osaamiskokonaisuus

Organisaation muutostarpeisiin vastaaminen 30 opintopisteen osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot Innovaatiot ja muutosjohtaminen 5 opintopistettä, Ulkoistaminen ja verkostojen rakentaminen 5 opintopistettä, Osaamisen ja esimiestyön kehittäminen 5 opintopistettä ja Toimintakulttuurin ja tuottavuuden kehittäminen: projekti tai kehittämistehtävä 15 opintopistettä. 

Seuraava ilmoittautuminen Organisaation muutostarpeisiin vastaaminen -osaamiskokonaisuuteen alkaa 1.8.2022.

Työelämäsuhteiden perusteet 20 op -osaamiskokonaisuus

Työelämäsuhteiden perusteet 15 opintopisteen osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot Työsuhdeasiat 5 opintopistettä, Työsuojelu ja työturvallisuus 5 opintopistettä, Yhteistoiminta 5 opintopistettä ja Monimuotoisuus työyhteisössä 5 opintopistettä.

Seuraava ilmoittautuminen Työelämäsuhteiden perusteet -osaamiskokonaisuuteen alkaa 1.8.2022.

Työyhteisöjen kehittäjä työelämän kehittäjänä 15 op -osaamiskokonaisuus (Ylempi AMK)

Ylempi AMK -tasoisessa Työyhteisöjen kehittäjä työelämän kehittäjänä -osaamiskokonaisuudessa pohditaan työelämän kehittämisen mahdollisuuksia ja opitaan ymmärtämään muuttuvaa työelämää, muutosten syntyä ja niiden  kytkeytymistä ihmisten työuravalintoihin. Opinnoissa perehdytään siihen, millaisissa ympäristöissä työyhteisöjen kehittäjä voi toimia ja millaisia menetelmiä hän voi soveltaa. Opinnoista saat valmiuksia myös työyhteisöjen osaamisen tunnistamiseen ja niin yksittäisten ihmisten kuin yritystenkin osaamisen kehittämiseen.

Työyhteisöjen kehittäjä työelämän kehittäjänä 15 opintopiseen ylempi AMK osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot Työurat muuttuvassa työelämässä 5 opintopistettä, Työyhteisn kehittäjän moninaiset toimintaympäristöt 5 opintopistettä ja Oppimista tukevat työyhteisöt 5 opintopistettä.

Seuraava ilmoittautuminen Työyhteisöjen kehittäjä työelämän kehittäjänä (Ylempi AMK) -osaamiskokonaisuuteen alkaa 1.8.2022.

 

Selaa työyhteisöjen kehittämisen opintoja

Kaikki työyhteisöjen kehittämisen opinnot