Työyhteisöjen kehittäminen

Työyhteisön kehittäjä -koulutuksen osaamiskokonaisuudet on tarkoitettu työelämän kehittämistehtävissä työskenteleville, joilla on jo korkeakoulututkinto ja jotka haluavat syventää osaamistaan esimerkiksi työyhteisön vuorovaikutuksesta, hr-toiminnasta tai organisaation muutostarpeista.

Työyhteisön kehittäminen ja muuttuva työelämä 30 opintopisteen osaamiskokonaisuus koostuu opintojaksoista Yhteisöpedagogi työyhteisöjen kehittäjänä 5 opintopistettä, Muuttuva työelämä ja uudet työn muodot 5 opintopistettä, Yhteistoiminta 5 opintopistettä, Valmentava työote 5 opintopistettä, Työsuhdeasiat 5 opintopistettä ja Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 5 opintopistettä.

Seuraava ilmoittautuminen Työyhteisön kehittäminen ja muuttuva työelämä -osaamiskokonaisuuteen alkaa 2.8.2021.

HR-toiminta: hyvä hallinnointi ja työhyvinvointi 30 opintopisteen osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot Suorituksen johtaminen ja palkitseminen 10 opintopistettä, Hyvä hallinnointi ja työnantajakuvan rakentaminen 10 opintopistettä ja Työterveys ja työhyvinvointi 10 opintopistettä.

Seuraava ilmoittautuminen HR-toiminta: hyvä hallinnointi ja työhyvinvointi -osaamiskokonaisuuteen alkaa 2.8.2021.

Työyhteisön toimiva vuorovaikutus 20 opintopisteen osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot Viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen 5 opintopistettä, Monimuotoisuus työyhteisössä 5 opintopistettä, Osallisuus työyhteisöissä 5 opintopistettä ja Johtaminen ja työyhteisötaidot 5 opintopistettä. 

Seuraava ilmoittautuminen Työyhteisön toimiva vuorovaikutus -osaamiskokonaisuuteen alkaa 2.8.2021.

Organisaation muutostarpeisiin vastaaminen 30 opintopisteen osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot Innovaatiot ja muutosjohtaminen 5 opintopistettä, Ulkoistaminen ja verkostojen rakentaminen 5 opintopistettä, Osaamisen ja esimiestyön kehittäminen 5 opintopistettä ja Toimintakulttuurin ja tuottavuuden kehittäminen: projekti tai kehittämistehtävä 15 opintopistettä. 

Seuraava ilmoittautuminen Organisaation muutostarpeisiin vastaaminen -osaamiskokonaisuuteen alkaa 2.8.2021.

Selaa työyhteisöjen kehittämisen opintoja

Ruotsin kielen valmentavat opinnot 3 op, syksy

45,00 

Lukupiiri 5 op

75,00 

Yhteisöjen kehittäminen (YAMK) 5 op, syksy

75,00 
HR-toiminta: hyvä hallinnointi ja työhyvinvointi 30 opintopisteen osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot Suorituksen johtaminen ja palkitseminen 10 opintopistettä, Hyvä hallinnointi ja työnantajakuvan rakentaminen 10 opintopistettä ja Työterveys ja työhyvinvointi 10 opintopistettä.

HR-toiminta: hyvä hallinnointi ja työhyvinvointi 30 op -osaamiskokonaisuus

300,00 

Esimiestyö ja johtaminen (YAMK) 5 op, syksy

75,00 

Suomen kieli ja viestintä 5 op, kevät

75,00 

Monimuotoisuus (YAMK) 5 op, syksy (UUTUUS!)

75,00 

Taloussuunnittelu ja -hallinto 5 op, kevät

75,00 

Kaikki työyhteisöjen kehittämisen opinnot