Viittomakielen tulkkaus ja kommunikaatioasiantuntijuus

Tulkkauksen koulutus tarjoaa useita osaamiskokonaisuuksia Tulkki (AMK) -tutkinnon omaaville ja kirjoitustulkkauksen opintoja ilman aiempaa osaamisvaadetta tulkkauksesta.

Kirjoitustulkkaus 30 op -osaamiskokonaisuus

Kirjoitustulkkaus 30 op -osaamiskokonaisuus koostuu opintojaksoista Tulkkauksen tutkimus 5 opintopistettä, Johdatus kirjoitustulkkaukseen 5 opintopistettä, Puhutun ja kirjoitetun kielen rakenne sekä kielensisäinen tulkkaus 5 opintopistettä, Kirjoitustulkkaus ja teknologia 5 opintopistettä ja Tulkkaus: kehittävä harjoittelu 10 opintopistettä.

Ilmoittautuminen Kirjoitustulkkauksen osaamiskokonaisuuteen on käynnissä. Ilmoittaudu tästä, jos haluat tehdä osaamiskokonaisuuden tulkkauksesta muulla kielellä kuin suomeksi.

Monimuotoinen tulkkaus eri asiakasryhmille 30 op -osaamiskokonaisuus

Monimuotoinen tulkkaus eri asiakasryhmille 30 opintopisteen osaamiskokonaisuus koostuu opintojaksoista Opastus, kuvailu ja sosiaalishaptinen kommunikaatio 5 opintopistettä, Kuurosokeille asiakkaille tulkkauksen monimuotoisuus 5 opintopistettä, Viitottu puhe ja tulkkaus huonokuuloisille ja kuuroutuneille asiakkaille 5 opintopistettä, Tulkkaus: kehittävä harjoittelu 10 opintopistettä ja Tulkkauksen tutkimus 5 opintopistettä. Osaamiskokonaisuus on suunnattu Tulkki AMK-tutkinnon suorittaneille.

HUOM! Osaamiskokonaisuuden voivat suorittaa myös kirjoitustulkit. Heille suunnatussa osaamiskokonaisuudessa opintojakson SY02.206 Viitottu puhe ja tulkkaus huonokuuloisille ja kuuroutuneille asiakkaille (5 op) sijaan kirjoitustulkit suorittavat opintojakson SY02.201 Tulkkaus ja työkielet/menetelmät (5 op).

Ilmoittautuminen Monimuotoinen tulkkaus eri asiakasryhmille -osaamiskokonaisuuteen ilmoitetaan keväällä 2022. (Linkki toimii vain ilmoittautumisaikana.)

Kommunikaatiomenetelmien ohjaaminen ja puhevammaisten tulkkaus 60 op -osaamiskokonaisuus

Kommunikaatiomenetelmien ohjaaminen ja puhevammaisten tulkkaus 60 opintopisteen osaamiskokonaisuus koostuu opintojaksoistaKasvokkaiset ja teknologiavälitteiset vuorovaikutustilanteet 5 opintopistettä, Näkökulmia kieleen: Monikieliset yhteisöt ja kielelliset repertuaarit 5 opintopistetä, Multimodaaliset kommunikaatiomenetelmät 5 opintopistettä, Puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu ja tulkin toimintaympäristöt 10 opintopistettä, Ammatillinen harjoittelu 3: Kommunikointia tukevat menetelmät tulkkauksessa 10 opintopistettä, Osallistava pedagogiikka 5 opintopistettä, Multimodaalinen vuorovaikutus ohjaustilanteissa 10 opintopistettä ja Ammatillinen harjoittelu 2: Multimodaalisen vuorovaikutuksen ohjaaminen 10 opintopistettä. Osaamiskokonaisuus on suunnattu Tulkki AMK-tutkinnon suorittaneille.

Ilmoittautuminen Kommunikaatiomenetelmien ohjaaminen ja puhevammaisten tulkkaus -osaamiskokonaisuuteen ilmoitetaan keväällä 2022.

 

Selaa tulkkauksen opintoja

Kaikki tulkkauksen opinnot