Viittomakielen tulkkaus ja kommunikaatioasiantuntijuus

Tulkkauksen koulutus tarjoaa useita osaamiskokonaisuuksia Tulkki (AMK) -tutkinnon omaaville ja kirjoitustulkkauksen opintoja ilman aiempaa osaamisvaadetta tulkkauksesta.

Kirjoitustulkkaus 30 op -osaamiskokonaisuus koostuu opintojaksoista Tulkkauksen tutkimus 5 opintopistettä, Johdatus kirjoitustulkkaukseen 5 opintopistettä, Puhutun ja kirjoitetun kielen rakenne sekä kielensisäinen tulkkaus 5 opintopistettä, Kirjoitustulkkaus ja teknologia 5 opintopistettä ja Tulkkaus: kehittävä harjoittelu 10 opintopistettä.

Kirjoitustulkkauksen osaamiskokonaisuuteen voi ilmoittautua verkkokaupassa 24.5.2021 saakka. Ilmoittaudu tästä, jos haluat tehdä kokonaisuuden tulkkauksesta jollain muulla kuin suomen kielellä.

Monimuotoinen tulkkaus eri asiakasryhmille 30 opintopisteen osaamiskokonaisuus koostuu opintojaksoista Opastus, kuvailu ja sosiaalishaptinen kommunikaatio 5 opintopistettä, Kuurosokeille asiakkaille tulkkauksen monimuotoisuus 5 opintopistettä, Viitottu puhe ja tulkkaus huonokuuloisille ja kuuroutuneille asiakkaille 5 opintopistettä, Tulkkaus: kehittävä harjoittelu 10 opintopistettä ja Tulkkauksen tutkimus 5 opintopistettä. Osaamiskokonaisuus on suunnattu Tulkki AMK-tutkinnon suorittaneille.

Monimuotoinen tulkkaus eri asiakasryhmille -osaamiskokonaisuuden seuraava ilmoittautuminen osaamiskokonaisuuteen alkaa 2.8.2021.

Kommunikaatiomenetelmien ohjaaminen ja puhevammaisten tulkkaus 60 opintopisteen osaamiskokonaisuus koostuu opintojaksoistaKasvokkaiset ja teknologiavälitteiset vuorovaikutustilanteet 5 opintopistettä, Näkökulmia kieleen: Monikieliset yhteisöt ja kielelliset repertuaarit 5 opintopistetä, Multimodaaliset kommunikaatiomenetelmät 5 opintopistettä, Puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu ja tulkin toimintaympäristöt 10 opintopistettä, Ammatillinen harjoittelu 3: Kommunikointia tukevat menetelmät tulkkauksessa 10 opintopistettä, Osallistava pedagogiikka 5 opintopistettä, Multimodaalinen vuorovaikutus ohjaustilanteissa 10 opintopistettä ja Ammatillinen harjoittelu 2: Multimodaalisen vuorovaikutuksen ohjaaminen 10 opintopistettä. Osaamiskokonaisuus on suunnattu Tulkki AMK-tutkinnon suorittaneille.

Selaa tulkkauksen opintoja

e-Mentoriksi perehdytys 5 op

75,00 

Yritystoiminnan perusteet 5 op

75,00 

Soveltavan taiteen palvelumuotoilu 5 op, kevät

75,00 

Suomen kieli ja viestintä 5 op, kesä

75,00 

Tulkki (AMK) polkuopinnot 60 op , Viittomakielen tulkkaus (Lähiopetus, HELSINKI)

300,00 

Soveltavaa taidetta käytännössä 5 op, kevät

75,00 

Ruotsin kielen valmentavat opinnot 3 op, kesä

45,00 

International Sign 5 ECTS

75,00 

Kaikki tulkkauksen opinnot