Viittomakielen tulkkaus ja kommunikaatioasiantuntijuus

Tulkkauksen koulutus tarjoaa useita osaamiskokonaisuuksia Tulkki (AMK) -tutkinnon omaaville ja kirjoitustulkkauksen opintoja ilman aiempaa osaamisvaadetta tulkkauksesta.

Kirjoitustulkkaus 30 op -osaamiskokonaisuus

Kirjoitustulkkaus 30 op -osaamiskokonaisuus koostuu opintojaksoista Tulkkauksen tutkimus 5 opintopistettä, Johdatus kirjoitustulkkaukseen 5 opintopistettä, Puhutun ja kirjoitetun kielen rakenne sekä kielensisäinen tulkkaus 5 opintopistettä, Kirjoitustulkkaus ja teknologia 5 opintopistettä ja Tulkkaus: kehittävä harjoittelu 10 opintopistettä.

Seuraava ilmoittautuminen Kirjoitustulkkauksen osaamiskokonaisuuteen alkaa 1.8.2022.

Monimuotoinen tulkkaus eri asiakasryhmille 30 op -osaamiskokonaisuus

Monimuotoinen tulkkaus eri asiakasryhmille 30 opintopisteen osaamiskokonaisuus koostuu opintojaksoista Opastus, kuvailu ja sosiaalishaptinen kommunikaatio 5 opintopistettä, Kuurosokeille asiakkaille tulkkauksen monimuotoisuus 5 opintopistettä, Viitottu puhe ja tulkkaus huonokuuloisille ja kuuroutuneille asiakkaille 5 opintopistettä, Tulkkaus: kehittävä harjoittelu 10 opintopistettä ja Tulkkauksen tutkimus 5 opintopistettä. Osaamiskokonaisuus on suunnattu Tulkki AMK-tutkinnon suorittaneille.

HUOM! Osaamiskokonaisuuden voivat suorittaa myös kirjoitustulkit. Heille suunnatussa osaamiskokonaisuudessa opintojakson SY02.206 Viitottu puhe ja tulkkaus huonokuuloisille ja kuuroutuneille asiakkaille (5 op) sijaan kirjoitustulkit suorittavat opintojakson SY02.201 Tulkkaus ja työkielet/menetelmät (5 op).

Osaamiskokonaisuus ei ole avoimen AMK:n tarjonnassa lukuvuonna 2022-2023.

Kommunikaatiomenetelmien ohjaaminen ja puhevammaisten tulkkaus 60 op -osaamiskokonaisuus

Kommunikaatiomenetelmien ohjaaminen ja puhevammaisten tulkkaus 60 opintopisteen osaamiskokonaisuus koostuu opintojaksoistaKasvokkaiset ja teknologiavälitteiset vuorovaikutustilanteet 5 opintopistettä, Näkökulmia kieleen: Monikieliset yhteisöt ja kielelliset repertuaarit 5 opintopistetä, Multimodaaliset kommunikaatiomenetelmät 5 opintopistettä, Puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu ja tulkin toimintaympäristöt 10 opintopistettä, Ammatillinen harjoittelu 3: Kommunikointia tukevat menetelmät tulkkauksessa 10 opintopistettä, Osallistava pedagogiikka 5 opintopistettä, Multimodaalinen vuorovaikutus ohjaustilanteissa 10 opintopistettä ja Ammatillinen harjoittelu 2: Multimodaalisen vuorovaikutuksen ohjaaminen 10 opintopistettä. Osaamiskokonaisuus on suunnattu Tulkki AMK-tutkinnon suorittaneille.

Seuraava ilmoittautuminen Kommunikaatiomenetelmien ohjaaminen ja puhevammaisten tulkkaus -osaamiskokonaisuuteen alkaa 1.8.2022.

Multimodaalista pedagogiikka 20 op -osaamiskokonaisuus

Multimodaalista pedagogiikka 20 opintopisteen osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot Multimodaalisen opetuksen ja ohjauksen suunnittelu 5 op, Multimodaaliset oppimisympäristöt ja dialogisuus 5 op, Multimodaalisen opetuksen ja ohjauksen menetelmiä 5 op ja Multimodaalisen oppimisen ja osaamisen arviointi 5 op

Seuraava ilmoittautuminen Multimodaalista pedagogiikkaa -osaamiskokonaisuuteen alkaa 1.8.2022.

Kehity kommunikoinnin osaajana 10 op -osaamiskokonaisuus

  • Vuorovaikutuksen monimuotoisuus työelämässä 3 op 
  • Kuvakommunikoinnin perusteet 5 op 
  • Tukiviittomien alkeet 2 op 

Ilmoittautuminen Kehity kommunikoinnin osaajana -osaamiskokonaisuuteen on auki 22.1.2023 saakka.

Selaa tulkkauksen opintoja

Kaikki tulkkauksen opinnot