Tuotanto- ja projektiosaaminen sekä luovien alojen yrittäjyys

Kulttuurituotannon koulutus tarjoaa useita erilaisia osaamiskokonaisuuksia luovien alojen toimijoille ja yrittäjille.

Tuottajuuden perusteet 15-25 op -osaamiskokonaisuus

Tuottajuuden perusteet osaamiskokonaisuuden laajuus on 15-25 opintopistettä. Osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot Kulttuurituotannon perusteet 15 op ja Lakitieto ja etiikka 5 op. Lisäksi on mahdollisuus valita mukaan kokonaisuuteen Ammatillinen harjoittelu 1 Tuottajana toimiminen -opintojakso 10 op.

Seuraava ilmoittautuminen Tuottajuuden perusteet -osaamiskokonaisuuteen alkaa 1.8.2022.

Kulttuurin tuotannollinen ympäristö 20 op -osaamiskokonaisuus

Seuraava ilmoittautuminen Kulttuurin tuotannollinen ympäristö -osaamiskokonaisuuteen alkaa 1.8.2022.

Kulttuurituottajan taloussalkku 15 op -osaamiskokonaisuus

HUOM! Lukuvuonna 2022-2023 osaamiskokonaisuuden opintojakson Toiminnan ja rahoituksen suunnittelu 5 op tilalla on uusi opintojakso Luovien alojen hankkeet ja rahoitus 5 op.

Seuraava ilmoittautuminen Kulttuurituottajan taloussalkku -osaamiskokonaisuuteen ilmoitetaan kesällä 2022.

Liiketoiminnan perusteet luovilla aloilla 20 op -osaamiskokonaisuus

Seuraava ilmoittautuminen Liiketoiminnan perusteet luovilla aloilla osaamiskokonaisuuteen alkaa 1.8.2022.

Vapaaehtoistoiminnan johtaminen 15 op -osaamiskokonaisuus

Seuraava ilmoittautuminen Vapaaehtoistoiminnan johtaminen -osaamiskokonaisuuteen alkaa 1.8.2022.

Culture, Oganisation & Sustainability Management 15 op -osaamiskokonaisuus

Seuraava ilmoittautuminen Culture, Organisation & Sustainability Management (COSM) -osaamiskokonaisuuteen alkaa 1.8.2022.

Tuottajan viestintätaidot 10 op -osaamiskokonaisuus

Tuottajan viestintätaidot 10 opintopisteen osaamiskokonaisuuteen kuuluva opintojaksot Viestintä ja kommunikaatio-osaaminen 5 opintopistettä ja Mediataidot 5 opintopistettä. 

Seuraava ilmoittautuminen Tuottajan viestintätaidot -osaamiskokonaisuuteen alkaa 1.8.2022.

Soveltavaa taidetta 10 op -osaamiskokonaisuus

Soveltavaa taidetta 10 op -osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot Soveltavan taiteen palvelumuotoilu 5 op ja Soveltavaa taidetta käytännössä 5 op

Seuraava ilmoittautuminen Soveltavaa taidetta -osaamiskokonaisuuteen alkaa 1.8.2022

Creve – Luovien alojen valmennusohjelma 10 op

Humakin luovien alojen yrityspalvelu Creve toteuttaa yhteistyössä AVEKin kanssa luovien alojen kehittämishankkeille suunnatun valmennusohjelman. Ohjelman kautta saat asiantuntija-apua, vertaistukea, osaamista ja verkostoja luovien alojen kehittämisprojektin toteutukseen, konseptien testaamiseen, tuotteistamiseen, liiketoiminnan ja rahoituksen suunnitteluun.

Valmennusohjelmaan kuuluvat opintojaksot:

  • Tuotekehitys ja tuotteistaminen 5 op
  • Toiminnan ja rahoituksen suunnittelu

Creven valmennusohjelma luovien alojen kehittämishankkeille koostuu viidestä teemasta: projektinjohtamisesta, innovatiivisten palvelujen kehittämisestä, yritysyhteistyöstä ja vastuullisuudesta, tuotteistamisesta, liiketoimintamalleista ja rahoituksesta sekä tulosten arvioinnista ja jatkon varmistamisesta. Valmennusohjelmassa tuki kohdennetaan osaamisen kehittämiseen, liiketoiminnan kehittämisen työkaluihin sekä mentoroinnin ja vertaismentoroinnin kautta läpi ohjelman.

Seuraava ilmoittautuminen Luovien alojen valmennusohjelmaan alkaa 1.8.2022.

Selaa kulttuurituotannon opintoja

Kaikki kulttuurituotannon opinnot