Tuotanto- ja projektiosaaminen sekä luovien alojen yrittäjyys

Kulttuurituotannon koulutus tarjoaa useita erilaisia osaamiskokonaisuuksia luovien alojen toimijoille ja yrittäjille.

Tuottajuuden perusteet osaamiskokonaisuuden laajuus on 15-25 opintopistettä. Osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot Kulttuurituotannon perusteet 15 op ja Lakitieto ja etiikka 5 op. Lisäksi on mahdollisuus valita mukaan kokonaisuuteen Ammatillinen harjoittelu 1 Tuottajana toimiminen -opintojakso 10 op.

Seuraava ilmoittautuminen Tuottajuuden perusteet -osaamiskokonaisuuteen alkaa 2.8.2021.

 

 

Seuraava ilmoittautuminen Kulttuurin tuotannollinen ympäristö -osaamiskokonaisuuteen alkaa 2.8.2021.

 

 

Seuraava ilmoittautuminen Kulttuurituottajan taloussalkku -osaamiskokonaisuuteen alkaa 2.8.2021.

 

 

Seuraava ilmoittautuminen Liiketoiminnan perusteet luovilla aloilla osaamiskokonaisuuteen alkaa 2.8.2021.

 

 

Seuraava ilmoittautuminen Vapaaehtoistoiminnan johtaminen -osaamiskokonaisuuteen alkaa 2.8.2021.

 

 

Seuraava ilmoittautuminen Culture, Organisation & Sustainability Management (COSM) -osaamiskokonaisuuteen alkaa 2.8.2021.

 

Tuottajan viestintätaidot 10 opintopisteen osaamiskokonaisuuteen kuuluva opintojaksot Viestintä ja kommunikaatio-osaaminen 5 opintopistettä ja Mediataidot 5 opintopistettä. 

Seuraava ilmoittautuminen Tuottajan viestintätaidot -osaamiskokonaisuuteen alkaa 2.8.2021.

Soveltavaa taidetta 10 op -osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot Soveltavan taiteen palvelumuotoilu 5 op ja Soveltavaa taidetta käytännössä 5 op

Seuraava ilmoittautuminen Soveltavaa taidetta -osaamiskokonaisuuteen alkaa 2.8.2021.

 

Selaa kulttuurituotannon opintoja

Taloussuunnittelu ja -hallinto 5 op, kevät

75,00 

Englanti 5 op, Kulttuurituotanto (AMK-tutkinnon pakolliset kieliopinnot), kesä

75,00 

Innovaatiotoiminta 5 op, syksy (UUTUUS!)

75,00 

Toiminnan ja rahoituksen suunnittelu 5 op, kevät

75,00 
Kulttuurituottajan taloussalkku 15 opintopisteen osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot Taloussuunnittelu ja hallinto 5 op, Kulttuurin rahoitus 5 op ja Toiminnan ja rahoituksen suunnittelu 6 op.

Kulttuurituottajan taloussalkku – Luovien alojen talouden ja rahoituksen perusteet 15 op -osaamiskokonaisuus

Ruotsi 5 op, Kulttuurituotanto, kevät

75,00 

Yhteiskunnallinen viestintä ja sosiaalinen markkinointi (YAMK) 5 op, kevät (UUTUUS!)

75,00 

Muutoksen hallinta vapaaehtoisorganisaatioissa ja toiminnan kehittäminen 5 op, kevät

75,00 

Kaikki kulttuurituotannon opinnot