Kommunikaatiomenetelmien ohjaaminen ja puhevammaisten tulkkaus 60 op -osaamiskokonaisuus (KUOPIO)

Kommunikaatiomenetelmien ohjaaminen ja puhevammaisten tulkkaus 60 op -osaamiskokonaisuudessa perehdytään puhevammaisten tulkkaukseen ja erilaisten kommunikaatiomenetelmien ohjaukseen. Osaamiskokonaisuus on tarkoitettu henkilöille, joilla on vähintään Tulkki (AMK) tai Viittomakielen tulkki (AMK) -koulutus. Koulutuksen jälkeen opiskelijat voivat toimia puhevammaisten tulkkeina ja kommunikaatiota tukevien menetelmien opettajina. Opintokokonaisuus toteutetaan monimuoto-opintoina. Se on mahdollista suorittaa työn ohella, vaikkakin kontaktijaksot ja etäopetussessiot ovat pakollisia.

Opiskelupaikkoja on 20 ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Opinnot toteutetaan, mikäli osallistujia tulee vähintään 10.

Osaamiskokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:

 • VV02-3011 Kasvokkaiset ja teknologiavälitteiset vuorovaikutustilanteet 5 op
 • NK02-3009 Näkökulmia kieleen: Monikieliset yhteisöt ja kielelliset repertuaarit 5 op
 • VV05p2-3006 Multimodaaliset kommunikaatiomenetelmät 5 op
 • TU12p2-3005 Puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu ja tulkin toimintaympäristöt 10 op
 • TU13p2-3003 Ammatillinen harjoittelu 3: Kommunikointia tukevat menetelmät tulkkauksessa 10 op
 • PE01p2 Osallistava pedagogiikka 5 op (syksy 2023)
 • PE03P2-3005 Multimodaalinen vuorovaikutus ohjaustilanteissa 10 op (syksy 2023)
 • PE04P2-3005 Ammatillinen harjoittelu 2: Multimodaalisen vuorovaikutuksen ohjaaminen 10 op (syksy 2023)

Kenelle?

Osaamiskokonaisuus on tarkoitettu henkilöille, joilla on vähintään Tulkki (AMK) tai Viittomakielen tulkki (AMK) -koulutus.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Monimuoto-opinnot. Lähiopetus toteutetaan Humakin Kuopion kampuksella, Kansanopistotie 32, 70800 Kuopio
Toteutusaika 12.1.2023-31.5.2024
Aikataulut ja työskentelytavat Lähiopetukset Kuopion kampuksella ja webinaarit:

Kevät 2023:

 • 12.-13.1. webinaari opintojen aloitus
 • 17.- 20.1. webinaarit
 • 26.-27.1. webinaari
 • 6.-8.2. webinaarit
 • 10.2. webinaari
 • 23.-24.2. lähiopetus kampuksella
 • 15.3. webinaari
 • 17.3. webinaari
 • 30.-31.3. lähiopetus kampuksella
 • 27.-28.4. kampuksella opinnäytetyöseminaari
 • 11.-12.5. IDLA-seminaari

Syksy 2023:

 • 24.-25.8. lähiopetus kampuksella
 • 28.-29.9. webinaarit
 • 26.-27.10.  lähiopetus kampuksella
 • 23.-24.11. webinaarit

Kevät 2024:

 • ohjaustapaamisia webinaareina kerran kuussa
 • 5.4.2024 puhetulkkauksen päättökoe, uusintamahdollisuus 26.6.2024
 • 30.4.2024 kaikki tehtävät tulee olla valmiina
Ilmoittautumisaika 1.8.2022-2.1.2023 klo 23:59
Vastuuhenkilö Sirpa Lyytinen (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 327)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230