Kommunikaatiomenetelmien ohjaaminen ja puhevammaisten tulkkaus 60 op -osaamiskokonaisuus (KUOPIO)

Kommunikaatiomenetelmien ohjaaminen ja puhevammaisten tulkkaus 60 op -osaamiskokonaisuudessa perehdytään puhevammaisten tulkkaukseen ja erilaisten kommunikaatiomenetelmien ohjaukseen. Osaamiskokonaisuus on tarkoitettu henkilöille, joilla on vähintään Tulkki (AMK) tai Viittomakielen tulkki (AMK) -koulutus. Koulutuksen jälkeen opiskelijat voivat toimia puhevammaisten tulkkeina ja kommunikaatiota tukevien menetelmien opettajina. Opintokokonaisuus toteutetaan monimuoto-opintoina. Se on mahdollista suorittaa työn ohella, vaikkakin kontaktijaksot ja etäopetussessiot ovat pakollisia.

Opiskelupaikkoja on 20 ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Opinnot toteutetaan, mikäli osallistujia tulee vähintään 10.

Osaamiskokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:

  • VV02-3011 Kasvokkaiset ja teknologiavälitteiset vuorovaikutustilanteet 5 op
  • NK02-3009 Näkökulmia kieleen: Monikieliset yhteisöt ja kielelliset repertuaarit 5 op
  • VV05p2-3006 Multimodaaliset kommunikaatiomenetelmät 5 op
  • TU12p2-3005 Puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu ja tulkin toimintaympäristöt 10 op
  • TU13p2-3003 Ammatillinen harjoittelu 3: Kommunikointia tukevat menetelmät tulkkauksessa 10 op
  • PE01p2 Osallistava pedagogiikka 5 op (syksy 2023)
  • PE03P2-3005 Multimodaalinen vuorovaikutus ohjaustilanteissa 10 op (syksy 2023)
  • PE04P2-3005 Ammatillinen harjoittelu 2: Multimodaalisen vuorovaikutuksen ohjaaminen 10 op (syksy 2023)

Kenelle?

Osaamiskokonaisuus on tarkoitettu henkilöille, joilla on vähintään Tulkki (AMK) tai Viittomakielen tulkki (AMK) -koulutus.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Monimuoto-opinnot. Lähiopetus toteutetaan Humakin Kuopion kampuksella, Kansanopistotie 32, 70800 Kuopio
Toteutusaika 1.1.2023-31.5.2024 Huom! Toteutusaika tarkentuu syksyn 2022 aikana.
Aikataulut ja työskentelytavat Huom! Osaamiskokonaisuuden aikataulut ja toteutustavat tarkennetaan syksyllä 2022.
Ilmoittautumisaika 1.8.2022-22.12.2022 klo 23:59
Vastuuhenkilö Sirpa Lyytinen (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 327)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230