Osaamiskokonaisuudet

Osaamiskokonaisuudet ovat AMK- tai ylempi AMK -tutkintojen opintojaksoista muodostettuja, johonkin työelämässä ajankohtaiseen teemaan, ilmiöön tai osaamistarpeeseen liittyviä koulutuksia.

Osaamiskokonaisuuksien avulla voit

  • täydentää osaamistasi vastaamaan työelämän muuttuneita osaamisvaatimuksia
  • parantaa työllistymismahdollisuuksiasi
  • saada uutta osaamista, jolla voit suuntautua uudenlaisiin tai vaativampiin työtehtäviin
  • kehittää liiketoimintaasi

Osaamiskokonaisuudet mahdollistavat osaamisen päivittämisen kokonaista tutkintoa lyhyemmässä ajassa. Tarjoamme myös osaamiskokonaisuuksia, joilla voit täydentää aiempaa ammattikorkeakoulututkintoa ja saada kelpoisuuden tiettyyn tehtävään.

Osaamiskokonaisuudet ovat suoritettavissa joustavasti työn ohessa ja suurin osa kokonaisuuksiin kuuluvista opintojaksoista on suoritettavissa myös yksittäin. Koulutukset eivät johda tutkintoon, mutta saat suorituksesta todistuksen. Opintoja voidaan hyväksilukea, mikäli tulet jossain vaiheessa valituksi Humakiin tutkinto-opiskelijaksi.

Koulutukset ovat pääsääntöisesti avoimia kaikille kiinnostuneille, mutta tarkista mahdollisesti vaadittu aiempi osaaminen tai opinnot osaamiskokonaisuuden kuvauksesta verkkokaupasta. Tarjoamme eri laajuisia kokonaisuuksia. 1 opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä. Esimerkiksi 30 opintopisteen kokonaisuuden suorittaminen vaatii siis noin 100 työpäivää.

Kenelle?

Osaamiskokonaisuudet sopivat sinulle, joka haluat päivittää,  täydentää tai syventää osaamistasi, vaihtaa alaa tai suuntautua uudenlaisiin tai vaativampiin tehtäviin.

Tutustu Humakin osaamiskokonaisuuksiin

Järjestö- ja nuorisotyön osaamiskokonaisuudet
Seikkailukasvatuksen osaamiskokonaisuudet
Työyhteisöjen kehittämisen osaamiskokonaisuudet
Tuotanto- ja projektiosaamisen ja luovien alojen yrittäjyyden osaamiskokonaisuudet
Viittomakielen tulkkauksen ja kommunikaatioasiantuntijuuden osaamiskokonaisuudet

Selaa osaamiskokonaisuuksia