Hu­ma­kin avoi­men AMK:n verk­ko­kaup­pa

Päivitetty 21.4.2020

Rekisterinpitäjä Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy
Ilkantie 4, 00400 Helsinki
Puh. 020 7621 390
www.humak.fi
Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö Rehtori Jukka Määttä
Henkilötietojen käsittelijän yhteystiedot Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy (Humak)

Ilkantie 4, 00400 Helsinki

Puh. 020 7621 390

www.humak.fi

Yhteyshenkilöt rekisteriasioissa Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@humak.fi

Viestintäpäällikkö, Jarmo Röksä

Tietosuojavastaavan yhteystiedot Tietohallintopäällikkö, Ari Savander
Rekisterin nimi Avoimen ammattikorkeakoulun asiakasrekisteri
Humakin verkkosivujen käyttäjärekisteri
Humanistisen ammattikorkeakoulun varainkeruukampanjaan lahjoittaneet.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Henkilötietojen luovuttaminen Humakille on turvallista. Tällä tietosuojakäytännöllä haluamme osoittaa, miten varmistamme henkilötietojesi käsittelyn voimassa olevan henkilötietolain mukaan.

Humakin verkkosivuilla kerätään henkilötietoja avoimen ammattikorkeakoulun ilmoittautumisessa opintojakson ostamisen yhteydessä sekä luotaessa uusi verkkosivujen ylläpitäjä. Lisäksi käyttäjä voi ilmoittautua lomakkeella Humakin uutiskirjeen tilaajaksi.

Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi sekä rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella ilmoittautumisten, tilausten, yhteydenottojen, asioinnin, markkinoinnin, raportoinnin ja muiden asiakkuuteen tai verkkosivujen ylläpitämiseen liittyvien toimenpiteiden hoitamiseksi sekä lahjoitusten vastaanottamiseksi.

Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja sekä sijaintitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi. Verkkosivujen evästekäytännöistä kerrotaan erillisessä dokumentissa.

Yksittäisten kävijöiden vierailuhistoria on anonymisoitua verkkokaupassa tehtyä ostosta tai lahjoitusta lukuunottamatta.

Rekisterin henkilötietoja voidaan käsitellä myös uutiskirjeen lähettämisen, tapahtumiin, koulutuksiin sekä muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

Mikäli rekisteröity ei toimita pyydettyjä tietoja siltä osin kuin tiedot liittyvät avoimen ammattikorkeakoulun ilmoittautumiseen tai verkkosivujen ylläpitämiseen, rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan rekisteröidyn ilmoittautumista eikä sitoutua rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen koulutuksen järjestämisestä tai verkkosivujen päivitysoikeudesta.

Rekisterinpitäjänä Humak vastaa henkilötietojen käsittelystä sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat rekisterinpitäjän järjestämään koulutukseen osallistujia, markkinointiluvan antaneita tai muun palvelun tai tuotteen ostajia, jotka kirjautuvat erikseen verkkopalveluun.
Rekisterin tietosisältö Rekisterissä säilytetään avoimen amk:n verkkokaupan asiakkaan seuraavat itsensä ilmoittamat ja järjestelmään tallentamat tiedot:

 • Nimi
 • Käyttäjätunnus
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero
 • Katuosoite
 • Postinumero
 • Postitoimipaikka
 • Maa
 • Maksettujen opintomaksujen kokonaissumma vuosittaisen alennuksen laskemiseksi
 • Alennukseen oikeuttavat tiedot (alumnius, työmarkkina-asema)
 • Ostetut opintojaksot
 • Verkko-ostoksen tilausnumero
 • Tilauksen vaihe
 • Asiakkaan tilauksen yhteydessä mahdollisesti käyty keskustelu (eli muistiinpanot)

Maksunvälitysjärjestelmässä Paytrailissa säilytetään lisäksi seuraavat tiedot:

 • Nimi
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero
 • Katuosoite
 • Postinumero
 • Postitoimipaikka
 • Maa
 • Ostetun tuotteen tiedot
 • Maksettu summa
 • Oston yksilöintitiedot (transaktionumero, päiväys, kellonaika, maksutapa)
 • Ostetut opintojaksot
 • Osoite
 • Puhelinnumero
Rekisteriä käyttävät tietojärjestelmät Humakin verkkosivut www.humak.fi

Humakin verkkosivujen aladomainit kuten verkkokauppa https://kauppa.humak.fi

www.paytrail.com

Säännönmukaiset tietolähteet Henkilötietoja kertyy rekisterinpitäjän sivuston käytön kautta ja kolmansien osapuolien kautta.

Eväs­teet

Humakin verkkosivustolla käytetään evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkosivu tallentaa käyttäjän tietokoneeseen sivuilla vierailun yhteydessä. Kaikkien sivustolla käytettävien evästeiden tarkoitus on parantaa käytettävyyttä. Tarkoituksena ei ole kerätä arkaluontoista informaatiota käyttäjien toiminnan seuraamiseksi tai muutenkaan vaarantaa käyttäjien yksityisyyttä tai tietoturvaa. Osa evästeistä on välttämättömiä sivustojen selaamisen kannalta. Muut evästeet ovat käyttäjän kannalta hyödyllisiä ja helpottavat sivuston käyttöä.

Evästeiden käytön voi estää selaimen asetuksissa, mutta poiston seurauksena sivuston jotkin toiminnallisuudet eivät välttämättä ole käytettävissä. Osana tätä tietosuojaselostetta käyttäjä hyväksyy evästeiden käyttämisen.

Kolmannen osapuolen palvelut

Käytämme kävijätilastointiin ja asiakaspalveluun kolmannen osapuolen palveluita, joiden keräämistä tiedoista saa lisätietoa alla olevien linkkien kautta:

Google Analytics
Google Tag Manager
Hotjar
VWO
Zendesk-chatpalvelu (ent. Zopim)

Lisäksi käytämme suoramarkkinointiin ja viestintään MailChimp-palvelua ja kohdistamme mainontaa Facebook-pikselin avulla.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset Rekisteritietoja voidaan jakaa organisaation sisällä ja viranomaisille lain vaatimissa tapauksissa. Lisäksi rekisteritiedot siirretään määritellylle henkilötietojen käsittelijälle opiskeluasiainhallinnossa. Rekisteritietoihin on pääsy verkkosivun pääkäyttäjätason omaavilla henkilöillä ja verkkokaupan hallinnoijilla.
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Sivuillamme käytetään intialaista VWO-palvelua, jolloin sivuston käyttöön liittyviä tietoja siirretään EU:n ulkopuolelle. VWO on kuitenkin sitoutunut noudattamaan GDPR:n vaatimuksia. Lisätietoja saa alla olevasta linkistä.

VWO:n tietosuojakäytäntö (englanniksi)

Lisäksi käytämme suoramarkkinointiin ja viestintään yhdysvaltalaista MailChimp-palvelua, joka on sitoutunut noudattamaan GDPR:n vaatimuksia. Lisätietoja saa alla olevasta linkistä.

MailChimpin tietosuojakäytäntö (englanniksi)

Verkkosivuillamme on käytössä yhdysvaltalaisen Zendeskin tarjoama chatpalvelu. Mikäli käyttäjä päättää antaa sähköpostiosoitteensa chatin kautta, osoite tallennetaan Zendeskin järjestelmään.

Zendeskin tietosuojakäytäntö (englanniksi)

Rekisterin suojauksen periaatteet Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla.

Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä tunnistautumisen. Luvaton pääsy estetään myös mm. palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Kirjautuminen verkkosivulle on estetty Pohjoismaiden ulkopuolisista IP-osoitteista ja käyttäjiä on ohjeistettu vahvan salasanan käyttämisestä.

Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja.

Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuus-kopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvan taso auditoidaan toistuvin väliajoin joko ulkoisen tai sisäisen auditoinnin avulla.

Työntekijöillä on oikeus nähdä vain sellaisia tietoja, joita hän työtehtävässään tarvitsee

Rekisteröityjen oikeudet Rekisteriseloste on nähtävissä Humakin internetsivuilla
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

 • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista, korjaamista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle.
 • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus tietojensa säilyttämiseen milloin tahansa. Tämä ei vaikuta ennen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle.
 • Tarkastuspyyntö tulee tehdä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti. Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä. Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut rekisteritieto. (Henkilötietolaki 29§). Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, annetaan siitä kirjallinen kieltäytymistodistus. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen tiedon korjaamisesta.
Muutokset tietosuojaselosteeseen Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Tietosuojaselosteen sisältö kannattaa tarkistaa säännöllisesti.