Millaista on opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa

Humakin avoin ammattikorkeakoulu tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia oman osaamisen kehittämiseen niin alan vaihtajille, korkeakouluopinnoista kiinnostuneille, työelämässä toimiville osaamisen täydentäjille kuin yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa jääneillekin. Suurin osa avoimen AMK:n opinnoista on suoritettavissa joustavasti verkko-opintoina.

Mitä avoimessa AMK:ssa voi opiskella?

Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit opiskella Humanistisen ammattikorkeakoulun AMK- ja ylempi (AMK) -tutkintoihin sisältyviä opintojaksoja iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Avoimessa AMK:ssa voit suorittaa yksittäisiä opintojaksoja, useasta opintojaksosta koostuvia laajempia osaamiskokonaisuuksia, kurkistuskursseja, tutkinto-opintoihin tähtääviä polkuopintoja tai toisen asteen opiskelijoille suunnattuja väyläopintoja. Humakin avoimen AMK:n opinnot koostuvat pääosin 5 – 10 opintopisteen laajuisista opintojaksoista. Avoimessa AMK:ssa ei voi suorittaa tutkintoa. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelija saa opintoihin ajallisesti ja sisällöllisesti rajatun opinto-oikeuden.

Millaista opiskelu on ja paljonko aikaa se vaatii?

Suurin osa avoimen AMK:n opinnoista on suoritettavissa joustavasti verkko-opintoina. Osa verkko-opinnoista tehdään itsenäisesti ja osa sisältää vuorovaikutteisia webinaareja eli verkkotapaamisia, ryhmätyöskentelyä ja oppimistehtäviä. Osa opinnoista sisältää myös kampuksilla tai aidoissa oppimisympäristöissä tapahtuvaa opiskelua. Opintojakson suoritustapa sekä mahdolliset aikaan sidotut tapaamiset tai opiskelijalta edellytettävä aiempi osaaminen on kerrottu verkkokaupassa opintojen kuvauksessa.

Yleisenä ohjeena on, että yhden opintopisteen suorittaminen vaatii n. 27 tunnin työpanosta. Opinnot vaativat opiskelijalta itseohjautuvuutta ja kykyä aikatauluttaa oma opiskelunsa.

Humakin verkko-opinnot toteutetaan Hoodle -verkko-oppimisympäristössä, jonne saat tunnukset ilmoittauduttuasi opintoihin verkkokaupassa. Lisäksi Humakin avoimen AMK:n opiskelijana saat käyttöösi samat järjestelmäpalvelut kuin tutkinto-opiskelijamme, kuten sähköpostin, Microsoftin Office 365 -palvelut ja tunnukset oppilaitosjärjestelmä Peppiin.

Verkko-opinnoissa opiskelijalla on oltava käytössään myös työskentelyyn soveltuvat laitteet. Hoodle -oppimisympäristö toimii mobiilisti, mutta koska verkko-opinnoissa tuotetaan paljon tekstiä ja muuta materiaalia, kannettavan tietokoneen käyttö on suositeltavaa (tai mahdolliset lisälaitteet kirjoitustyön helpottamiseksi mobiililaitteella, esim. lisänäppäimistö). Korvakuulokkeet ja mikrofoni helpottavat webinaareihin osallistumista.

Verkkototeutuksiin mahdollisesti sisältyvät webinaarit tallennetaan pääosin. Luentotyyliset webinaarit ovat tallennettavissa. Sen sijaan webinaarit, joissa tapahtuu paljon ryhmätyöskentelyä, eivät ole tallennettavissa. Webinaareihin osallistuminen ei ole pakollista, mutta suositeltavaa, sillä niistä on apua opiskeluun. Tallenteet voi katsoa itselleen sopivana aikana.

Millaisia valmiuksia ja osaamista opinnoissa vaaditaan?

Avoimen AMK:n opiskelijalta edellytetään samoja opiskeluvalmiuksia kuin ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijoilta. Näitä valmiuksia ovat esim. esseevastauksen kirjoittaminen ja tiedonhakutaidot. Toisen asteen koulutus (lukio, ammattioppilaitos) antaa yleensä hyvän pohjan korkeakoulutasoisiin opintoihin. Opiskelijana vastaat itse siitä, että sinulla on vaadittavat opiskeluvalmiudet ja pohjatiedot.

Joissakin Humakin avoimen AMK:n opintojaksoissa voi olla pohjatieto- tai taitovaatimuksia tai ne voivat edellyttää tiettyjen opintojaksojen suorittamista ennen kuin opintojaksolle voi ilmoittautua. Niistä on kuitenkin aina maininta opintojen kuvauksessa verkkokaupassa.

Miten voin kehittää opiskeluvalmiuksiani?

Humakin avoimen AMK:n opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua korkeakoulujen yhteistyössä järjestämiin verkossa toteutettaviin opiskelutaitoiltoihin. Tilaisuuksissa käsitellään mm. opintojen suunnitteluun, ajankäyttöön, tieteellisten tekstien lukemiseen, verkko-opiskeluun, tenttiin valmistautumiseen ja esiintymisjännitykseen liittyviä aiheita. Lisätietoja opiskelutaitoilloista ja vinkkejä opiskelutaitoihin saat Opiskelutaidot.fi -sivustolta.

Millaista tukea ja ohjausta opintoihin on tarjolla?

Avoimen AMK:n opiskelijoiden huoneentaulusta näet, millaista ohjausta ja valmennusta avoimen AMK:n opiskelijat saavat opintojensa aikana Humakissa.

Humakin avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille on tarjolla opintojaksojen sisällä tapahtuvan valmennuksen lisäksi ohjausta opintojen yleisestä suorittamisesta. Lisäksi polku- ja väyläopintoihin ilmoittautuneille tarjotaan mahdollisuutta henkilökohtaiseen ohjaukseen opintojen suunnittelemiseksi.

Avoimen AMK:n neuvonnasta ja ohjauksesta vastaavien yhteystiedot.

Lisäksi Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO huolehtii, että opiskeluarkesi on sujuvaa. HUMAKOn jäseneksi voi liittyä kuka tahansa Humakin opiskelija – opiskelijakunta on myös sinulle, joka opiskelet avoimessa AMK:ssa! Jäsenyys kannattaa, sillä saat lukuisia rahanarvoisia opiskelijaetuja ja pääset osaksi opiskelijakunnan yhteisöä. Tutoreilta saat vertaistukea ja vinkkejä opintoihin tai korkeakoulun käytäntöihin liittyen. Lisää opiskelijakunnan jäsenyyden hyödyistä ja jäseneksi liittymisestä voit lukea HUMAKOn verkkosivuilta.

Vakuutukset

Lue lisää vakuutuksista Opiskelijan oppaasta.

Opintojen rahoitus

Lue lisää opintojen rahoituksesta Opiskelijan oppaasta.

Selaa opintoja

Kaikki opinnot