Järjestö- ja nuorisotyö

Yhteisöpedagogin koulutus tarjoaa osaamiskokonaisuuksia, jotka sopivat esimerkiksi järjestöissä, nuorisotyössä tai valmennus- tai ohjaustehtävissä työskenteleville tai näihin tehtäviin tähtääville.

Moninaisuuden osaaja 20 opintopisteen osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot Monikulttuurisuusosaaminen ja kototutuminen 5 opintopistettä, Monimuotoinen yhteiskunta 5 opintopistettä, Monimuotoisuus työyhteisössä 5 opintopistettä, Ihmisoikeudet ja moninaisuuden kohtaaminen 5 opintopistettä. 

Moninaisuuden osaajan -osaamiskokonaisuus antaa valmiuksia hahmottaa yhteiskuntaa ja työelämää useista erilaisista näkökulmista.

Seuraava ilmoittautuminen Moninaisuuden osaaja -osaamiskokonaisuuteen alkaa 2.8.2021.

Kohtaamisen ja ohjaamisen osaaja 20 opintopisteen osaamiskokonaisuus koostuu opintojaksoista Yksilön kasvu ja kehitys 5 opintopistettä, Osallistava pedagogiikka 5 opintopistettä, Valmentava työote 5 opintopistettä ja Toimijuuden edistäminen 5 opintopistettä.

Kohtaamisen ja ohjaamisen osaaja -osaamiskokonaisuudessa vahvistetaan ryhmän ja yksilön ohjaamisen taitoja, ja pohditaan ohjaamisen eettisiä näkökulmia sekä syvennetään ohjaamiseen ja vuorovaikutukseen liittyvää osaamista teoreettisesti.

Seuraava ilmoittautuminen Kohtaamisen ja ohjaamisen osaaja -osaamiskokonaisuuteen alkaa 2.8.2021.

Expertis i mångfald 20 sp innehåller kurser Mänskliga rättigheter och mångfald 5 studiepoäng, Mångkulturell kompetens och integration 5 studiepoäng, Mångfald i samhället 5 studiepoäng och Mångfald i arbetsgemenskapen 5 studiepoäng.

Nästä anmäldningstid börjar på hösten 2021.

Kehity järjestöammattilaisena 15 op -osaamiskokonaisuus. Osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot Järjestöosaaja 5 op, Toimijuuden edistäminen 5 op ja Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaaminen 5 op.

Kehity järjestöammattilaisena -osaamiskokonaisuudessa vahvistetaan järjestötyön tietoperustaa sekä ymmärrystä osallisuuden, toimijuuden ja hyvinvoinnin edistämisen tekijöistä ja mahdollisuuksista järjestötyön ammattilaisena.

Seuraava ilmoittautuminen Kehity järjestöammattilaisena -osaamiskokonaisuuteen alkaa 2.8.2021.

Nuorisotyön osaajan opinnot 15 op -osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot Yhteisöpedagogi järjestö- ja nuorisotyön osaajana 5 op, Yksilön kasvu ja kehitys 5 op ja Toimijuuden edistäminen 5 op

Seuraava ilmoittautuminen Nuorisotyön osaaja -osaamiskokonaisuuteen alkaa 2.8.2021

Kouluttajan digitaitojen kehittyminen 15 op -osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot Osallistava pedagogiikka 5 op, Yhteisölliset ja osallistavat menetelmät verkossa 5 op ja Webinaaripedagogiikka – yhteisöllisyyttä online-lähiopetukseen 5 op

Seuraava ilmoittautuminen Kouluttajan digitaitojen kehittyminen -osaamiskokonaisuuteen alkaa 2.8.2021.

Selaa yhteisöpedagogin opintoja

Seikkailukasvatus taso 1 20 opintopisteen osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot  Elämyksellinen ja kokemuksellinen oppiminen 10 opintopistettä ja Lajitekniset perustaidot 10 opintopistettä.

Seikkailukasvatus taso 1, 20 op -osaamiskokonaisuus

300,00 

Community Educators as Adventure Education Experts 5 ECTS, Spring

75,00 

Monimuotoisuus työyhteisössä 5 op, kevät

75,00 

Ammatillinen harjoittelu 2, Yhteisöpedagogi, 10 op

150,00 

Ihmisoikeudet ja moninaisuuden kohtaaminen 5 op, kevät

75,00 
Kehity järjestöammattilaisena 15 op -osaamiskokonaisuus. Osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot Järjestöosaaja 5 op, Toimijuuden edistäminen 5 op ja Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaaminen 5 op.

Kehity järjestöammattilaisena 15 op -osaamiskokonaisuus (UUTUUS!)

195,00 

Monimuotoisuus (YAMK) 5 op, kevät (UUTUUS!)

75,00 
Vapaaehtoistoiminnan johtaminen 15 opintopisteen osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot Vapaaehtoistoiminnan arvot ja merkitys yhteiskunnassa 5 op, Vapaaehtoisten rekrytointi, perehdyttäminen, motivointi sekä työnohjaus vapaaehtoiskoordinaattorin tukena 5 op ja Muutoksen hallinta vapaaehtoisorganisaatioissa ja toiminnan kehittäminen 5 op.

Vapaaehtoistoiminnan johtaminen 15 op -osaamiskokonaisuus

Kaikki yhteisöpedagogin opinnot