Järjestö- ja nuorisotyö

Yhteisöpedagogin koulutus tarjoaa osaamiskokonaisuuksia, jotka sopivat esimerkiksi järjestöissä, nuorisotyössä tai valmennus- tai ohjaustehtävissä työskenteleville tai näihin tehtäviin tähtääville.

Järjestötyö

Kehity järjestöammattilaisena 15 op -osaamiskokonaisuus

Kehity järjestöammattilaisena 15 op -osaamiskokonaisuus. Osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot Järjestöosaaja 5 op, Toimijuuden edistäminen 5 op ja Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaaminen 5 op.

Kehity järjestöammattilaisena -osaamiskokonaisuudessa vahvistetaan järjestötyön tietoperustaa sekä ymmärrystä osallisuuden, toimijuuden ja hyvinvoinnin edistämisen tekijöistä ja mahdollisuuksista järjestötyön ammattilaisena.

Seuraava ilmoittautuminen Kehity järjestöammattilaisena -osaamiskokonaisuuteen alkaa 1.8.2022.

Kehity järjestötyön tulevaisuuden tekijänä 15 op -osaamiskokonaisuus (Ylempi AMK)

Kehity järjestötyön tulevaisuuden tekijänä 15 opintopisteen osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot Järjestöt kestävää tulevaisuutta rakentamassa 5 op, Järjestöjohtaminen 5 op ja uutta luovaa järjestöosaamista.

Ylempi AMK-tasoisen Kehity järjestötyön tulevaisuuden tekijänä -osaamiskokonaisuuden tavoitteena on vahvistaa osallistujien valmiuksia analysoida ja ennakoida järjestö- ja vapaaehtoistyön nykytilaa sekä muutostarpeita yksilön, yhteisön, organisaatioiden ja yhteiskunnan näkökulmista. Kokonaisuus tarjoaa osallistujilleen mahdollisuuden tehdä näkyväksi, jakaa ja syventää järjestö- ja vapaaehtoistyön suunnittelussa, kehittämisessä ja johtamisessa tarvittavaa osaamista.

Seuraava ilmoittautuminen Kehity järjestötyön tulevaisuuden tekijänä (Ylempi AMK) -osaamiskokonaisuuteen alkaa 1.8.2022.

Nuorisotyö

Nuorisotyön osaaja 15 op -osaamiskokonaisuus

Nuorisotyön osaajan opinnot 15 op -osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot Yhteisöpedagogi järjestö- ja nuorisotyön osaajana 5 op, Yksilön kasvu ja kehitys 5 op ja Toimijuuden edistäminen 5 op

Seuraava ilmoittautuminen Nuorisotyön osaaja -osaamiskokonaisuuteen ilmoitetaan keväällä 2022.

Nuorisotyö nyt 15 op -osaamiskokonaisuus (Ylempi AMK)

Ylempi AMK -tasoinen Nuorisotyö nyt -osaamiskokonaisuus kehittää opiskelijan valmiuksia arvioida, ennakoida ja kehittää itsenäisesti nuorisotyötä. Osaamiskokonaisuus muodostaa laajan läpileikkauksen 2020-luvun nuorisotyön ajankohtaisista teemoista ja ennakoi nuorisotyön kehitystä 2030-luvulle. Opiskelija saa monipuoliset valmiudet nuorisotyöalan laaja-alaiseen kehittämiseen ja johtamiseen.

Nuorisotyö nyt 15 opintopisteen Ylempi AMK-tasoiseen osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot Nuorisotyön arki muutoksessa 5 opintopistettä, Nuorisotyön kentät ja kohtaamisen tavat 5 opintopistettä ja Eurooppa nuorisotyöntekijän toimintakenttänä 5 opintopistettä

Seuraava ilmoittautuminen Nuorisotyö nyt (Ylempi AMK) -osaamiskokonaisuuteen alkaa 1.8.2022.

Muut

Moninaisuuden osaaja 20 op -osaamiskokonaisuus

Moninaisuuden osaaja 20 opintopisteen osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot Monikulttuurisuusosaaminen ja kototutuminen 5 opintopistettä, Monimuotoinen yhteiskunta 5 opintopistettä, Monimuotoisuus työyhteisössä 5 opintopistettä, Ihmisoikeudet ja moninaisuuden kohtaaminen 5 opintopistettä. 

Moninaisuuden osaajan -osaamiskokonaisuus antaa valmiuksia hahmottaa yhteiskuntaa ja työelämää useista erilaisista näkökulmista.

Seuraava ilmoittautuminen Moninaisuuden osaaja -osaamiskokonaisuuteen alkaa 1.8.2022.

Kohtaamisen ja ohjaamisen osaaja 20 op -osaamiskokonaisuus

Kohtaamisen ja ohjaamisen osaaja 20 opintopisteen osaamiskokonaisuus koostuu opintojaksoista Yksilön kasvu ja kehitys 5 opintopistettä, Osallistava pedagogiikka 5 opintopistettä, Valmentava työote 5 opintopistettä ja Toimijuuden edistäminen 5 opintopistettä.

Kohtaamisen ja ohjaamisen osaaja -osaamiskokonaisuudessa vahvistetaan ryhmän ja yksilön ohjaamisen taitoja, ja pohditaan ohjaamisen eettisiä näkökulmia sekä syvennetään ohjaamiseen ja vuorovaikutukseen liittyvää osaamista teoreettisesti.

Seuraava ilmoittautuminen Kohtaamisen ja ohjaamisen osaaja -osaamiskokonaisuuteen alkaa 1.8.2022.

Expertis i mångfald 20 sp

Expertis i mångfald 20 sp innehåller kurser Mänskliga rättigheter och mångfald 5 studiepoäng, Mångkulturell kompetens och integration 5 studiepoäng, Mångfald i samhället 5 studiepoäng och Mångfald i arbetsgemenskapen 5 studiepoäng.

Seuraava ilmoittautuminen Expertis i mångfald -osaamiskokonaisuuteen alkaa 1.8.2022.

Kouluttajan digitaidot 15 op -osaamiskokonaisuus

Kouluttajan digitaitojen kehittyminen 15 op -osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot Osallistava pedagogiikka 5 op, Yhteisölliset ja osallistavat menetelmät verkossa 5 op ja Webinaaripedagogiikka – yhteisöllisyyttä online-lähiopetukseen 5 op

Seuraava ilmoittautuminen Kouluttajan digitaidot -osaamiskokonaisuuteen alkaa 1.8.2022.

 

Selaa järjestö- ja nuorisotyön opintoja

Kaikki järjestö- ja nuorisotyön opinnot