Kauppa

Kirjan kansi, book cover with the title appearing in the page

Outdoor Adventure Education in Finland – pedagogical and didactic perspectives (Karppinen, Marttila, Saaranen-Kauppinen eds.)

44,00 
Paikanvaraus

Adventure Education Fee for Travel and Equipment

480,00 

Yhteisöpedagogi (AMK) väyläopinnot 60 op (Verkko-opinnot)

300,00 

Community Educators as Adventure Education Experts 5 ECTS, Spring 2021

75,00 

Community Educators as Adventure Education Experts 5 ECTS, Summer 2021

75,00 

COSM 1: Kulttuuriorganisaatioiden kestävä johtaminen 5 op (YAMK), kevät 2021 UUTUUS!

75,00 

COSM 2: Kestävyys luovien alojen yritystoiminnassa ja organisaatioissa 5 op (YAMK), kevät 2021 UUTUUS!

75,00 

COSM 3: Kulttuurituotanto ja kestävyyden ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset ulottuvuudet 5 op (YAMK), kevät 2021 UUTUUS!

75,00 

Kulttuurituottaja (AMK) -väyläopinnot 60 op (Verkko-opinnot)

300,00 

Kulttuurituottaja (YAMK) -väyläopinnot 15 op (Verkko-opinnot) UUTUUS!

225,00 

Yhteisöpedagogi (YAMK) -väyläopinnot 20 op (Verkko-opinnot) UUTUUS!

300,00 

Kirjoitustulkkaus 30 op -osaamiskokonaisuus, (tulkkaus muulla kuin suomen kielellä) 2020-2021

300,00