Kauppa

Human Rights and Diversity 5 ECTS, spring 2021

75,00 
Kirjan kansi, book cover with the title appearing in the page

Outdoor Adventure Education in Finland – pedagogical and didactic perspectives (Karppinen, Marttila, Saaranen-Kauppinen eds.)

44,00 

TKI-osaaminen 5 op, kesä 2021 (3/20-21) UUTUUS!

75,00 
Paikanvaraus

Adventure Education Fee for Travel and Equipment

480,00 

Coaching-based approach 5 ECTS, Summer 2021 (NEW!)

75,00 

Community Educators as Adventure Education Experts 5 ECTS, Summer 2021

75,00 

COSM 1: Kulttuuriorganisaatioiden kestävä johtaminen 5 op (YAMK), syksy

75,00 

Kulttuurituottaja (AMK) -väyläopinnot 60 op (Verkko-opinnot)

300,00 

Kirjoitustulkkaus 30 op -osaamiskokonaisuus, (tulkkaus muulla kuin suomen kielellä) 2020-2021

300,00 

Kirjoitustulkkaus 30 op -osaamiskokonaisuuus (suomen kielellä) 2020-2021

300,00 

Otetta puhevammaisten tulkkaukseen 2 op -kurkistuskurssi (0/20-21), ILMAINEN

Otetta suomalaiseen viittomakieleen 2 op -kurkistuskurssi (0/20-21), ILMAINEN