Kehity kommunikoinnin osaajana 10 op -osaamiskokonaisuus

Arkemme on täynnä erilaisia vuorovaikutustilanteita moninaisten lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Voimme vaikuttaa näiden tilanteiden onnistumiseen huomioimalla vuorovaikutuksen monenlaiset keinot.  

Osaamiskokonaisuus antaa osallistujalle teoreettista ymmärrystä sekä erilaisia konkreettisia keinoja jokapäiväisiin kommunikointitilanteisiin. Koulutuksen myötä vahvistuu ymmärrys siitä, että vuorovaikutus on muutakin kuin verbaalista kielenkäyttöä. 

Opiskelija pysähtyy opintojen aikana tarkastelemaan vuorovaikutustilanteita ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Ymmärryksensä syventymisen sekä erilaisten konkreettisten menetelmäopintojen (tukiviittomat ja kuvakommunikaatio) kautta, opiskelija saa erilaisia työkaluja arkisiin kohtaamistilanteisiin niin lasten, nuorten kuin aikuisten kanssa.  

Osaamiskokonaisuuden myötä osallistuja oppii huomaamaan, miten henkilöiden osallisuutta ja yhdenvertaisuutta voidaan lisätä monimuotoisen vuorovaikutuksen kautta. 

Osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot: 

 • Vuorovaikutuksen monimuotoisuus työelämässä 3 op 
 • Kuvakommunikoinnin perusteet 5 op 
 • Tukiviittomien alkeet 2 op 

Kenelle? 

Osaamiskokonaisuus soveltuu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita vuorovaikutuksesta, vuorovaikutustaidoista ja kielellisestä saavutettavuudesta. Opintojakso sopii etenkin opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan toimijoille. 

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 1.2.2023 – 31.8.2023
Aikataulut ja työskentelytavat Osaamiskokonaisuus opiskellaan kokonaan verkossa. Osaamiskokonaisuuden opintojaksot tehdään itsenäisesti omassa tahdissa seuraavien aikaraamien sisällä.

 • 1.2.-30.7.2023 Vuorovaikutuksen monimuotoisuus työelämässä, VVTU13-3006
 • 6.2.-30.7.2023 Kuvakommunikoinnin perusteet, VVTU16-3004
 • 1.3.-31.8.2023 Tukiviittomien alkeet, VVTU17-3005

Osaamiskokonaisuuteen kuuluu vapaaehtoista webinaareja, jotka järjestetään seuraavasti:

 • 6.2.2023 klo 14.15–15.45 Kuvakommunikoinnin perusteet
 • 27.4.2023 klo 14.15–15.45 Kuvakommunikoinnin perusteet
 • 12.6.2023 klo 16-17.30 Opintokokonaisuuden kokoava webinaari
Ilmoittautumisaika 15.12.2022-25.01.2023 klo 23:59 Ilmoittautumisaikaa jatkettu!
Vastuuhenkilö Karoliina Miettinen (etunimi.sukunimi@humak.fi)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

 

Vuorovaikutuksen monimuotoisuus työelämässä 3 op
Opiskelija:

 • osaa selittää multimodaalisuuden käsitteen
 • osaa eritellä, millaisia vuorovaikutuksen resursseja on olemassa
 • ymmärtää, että työelämän vuorovaikutustilanteisiin voidaan vaikuttaa multimodaalisuutta hyödyntäen
 • saa valmiuksia oman osaamisensa kehittämiseen multimodaalisen vuorovaikutusosaamisen osalta. 

Kuvakommunikoinnin perusteet 5 op
Opiskelija:

 • ymmärtää kuvakommunikoinnin perusteet
 • osaa paikantaa kuvakommunikoinnin muiden kommunikointia tukevia menetelmien (AAC) joukkoon
 • ymmärtää semiotiikan (merkkioppi) perusteita
 • tietää perusasioita kuvan teoriasta
 • löytää kuvakommunikaatiota käsittelevän kirjallisuuden ja tutkimuksen äärelle
 • osaa etsiä tietoa kuvakommunikaation ohjaamisen suunnittelusta ja toteutuksesta

Tukiviittomien alkeet 2 op
Opiskelija:

 • tutustuu tukiviittomien käyttöön kommunikaation tukena
 • harjoittelee tukiviittomia, joiden aiheina ovat perhe, ajan määreet, ihmiset, tekemiset ja ruokailuun liittyvät viittomat
 • osaa kurssin käytyään vähintään 50 uutta viittomaa. 

Uusi osaamiskokonaisuus. Ei vielä opiskelijapalautetta.