Englanti

Community educators as NGO and youth work experts 5 ECTS, spring 2021

75,00 

Human Rights and Diversity 5 ECTS, spring 2021

75,00 

Community Educators as Adventure Education Experts 5 ECTS, Summer 2021

75,00 

COSM 3: Kulttuurituotanto ja kestävyyden ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset ulottuvuudet 5 op (YAMK), kevät 2021 UUTUUS!

75,00