Pelikasvatus nuorisotyössä 1, 5 op, kevät 2023

Mitä pelaaminen merkitsee nuorelle? Miksi pelitoimintaa pitäisi järjestää nuorisotyössä? Mitä kaikkea pelikasvatus pitää sisällään? Tule laajentamaan ymmärrystäsi pelikasvatuksen mahdollisuuksista nuorisotyössä!

Pelikasvatus nuorisotyössä 1 tarjoaa monipuolisen näkökulman pelikasvatukseen. Opintojaksolla käydään ensin läpi aihepiiriin liittyvät peruskäsitteet (mm. pelisivistys, pelitoiminta, toksisuus) ja sen jälkeen perehdytään mm. nuorten pelikulttuureihin, pelaavien nuorten hyvinvointiin, vihapuheeseen ja häirintään sekä e-urheiluun.

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty – täydennettävä. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan opintojakson kaikkien tehtävien tekeminen ohjeiden mukaisesti sekä osallistuminen reaaliaikaisesti vähintään kahteen webinaariin.

Sisällöt

Opintojaksolla perehdytään pelikasvatukseen ja pelisivistykseen käsitteinä. Lisäksi nuortenpelaamista tarkastellaan yhdenvertaisuuden näkökulmasta.

Kenelle?

Tämä opintojakso ei edellytä aiempaa kokemusta pelaamisesta, pelitoiminnan järjestämisestä tai nuorisotyöstä. Tärkeintä on aito kiinnostus niin pelaamista kuin nuorisotyötäkin kohtaan.

Lisätiedot

Syksyllä 2022 järjestetään opintojakso Pelikasvatus nuorisotyössä 2, joka syventää tämän opintojakson teemoja ja soveltuu jo jonkin verran pelitoimintaa järjestäneille.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 09.01.2023 – 31.03.2023
Aikataulut ja työskentelytavat Opintojakso on rytmitetty siten, että jokaisella opiskeluviikolla käsitellään yksi aihe itsenäisesti opiskellen. Kuhunkin aiheeseen liittyy opiskeltavia materiaaleja (videoita, artikkeleita, oppaita) sekä tehtäviä. Opintojaksolla voi edetä omaan tahtiin myös nopeammin. Opintojakson kokoavana tehtävänä suoritetaan laajempi itsenäinen tehtävä.

Opintojaksolla on kolme webinaaria, joista opiskelijan on osallistuttava reaaliaikaisesti vähintään kahteen saadakseen opintojakson hyväksytysti suoritetuksi. Webinaarien luento-osuudet tallennetaan myöhemmin katsottaviksi. Webinaareissa on kuitenkin pääosassa yhteinen tiedontuotanto ja ryhmätyöt.

Ensimmäisessä webinaarissa käydään läpi opintojakson suoritusohjeet, luodaan yleiskatsaus opintojaksoon ja aloitetaan perehtyminen pelaamiseen. Ennen ensimmäistä webinaaria opiskelijan tulee varata aikaa ennakkotehtävän tekemiseen. Ennen webinaaria 2 opiskelijan tulisi olla perehtynyt oppimisalustalla aihealueisiin Nuorisotyöntekijä pelaajana, Pelaavat nuoret ja Pelaavien nuorten hyvinvointi. Ennen webinaaria 3 opiskelijan tulisi olla perehtynyt oppimisalustalla aihealueisiin Vihapuhe ja häirintä pelikulttuurissa sekä Teknologisaatio ja pelaaminen. Opintojakson oppimisympäristö aukeaa 9.1.2023 ja silloin opiskelijat saavat näkyviin ennakkotehtävän, joka tulee olla tehtynä ennen ensimmäistä webinaaria.

Lisäksi järjestetään yksi verkkotapaaminen, jossa opiskelijoiden on mahdollista saada lehtoreilta ja muilta opiskelijoilta tukea laajemman itsenäisen tehtävän tekemiseen.

Opintojakson webinaarit

 • 18.01.2023 13.00 – 16.00
 • 01.02.2023 13.00 – 16.00
 • 13.02.2023 13.00 – 14.00 (sparraus)
 • 08.03.2023 13.00 – 16.00
Ilmoittautumisaika 1.8.2022-30.12.2022 klo 23:59
Vastuuhenkilö Suvi Tuominen (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 050 4705 422)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

 • Opiskelija saa valmiuksia toteuttaa pelisivistyksen ohjaamaa pelikasvatustanuorisotyöllisessä pelitoiminnassa.
 • Osaa arvioida kriittisesti omaa tapaa pelikasvattaa sekä omaa suhdetta pelaamiseen ja pelikulttuuriin.
 • Osaa perustella pelikasvatuksen tarpeen esimerkiksi pelikulttuurin merkityksen nuorille.
 • Ymmärtää pelisivistys keskeiset sisällöt ja hahmottaa sen roolin ohjaamassa pelikasvatusta.
 • Opiskelija saa käsityksen siitä, mikä on ominaista ammatillisessa osaamisessa nuorisotyöllisessä pelitoiminnassa, ja mitä tämä tarkoittaa peilaten ajankohtaisiin nuorisotyön ilmiöihin kuten e-urheiluun ja ikärajoihin.
 • Opiskelija saa valmiuksia työn sanoittamiseen erityisesti työyhteisön osaamisen ja yhteistyöntukemisen näkökulmasta.
 • Opiskelija ymmärtää pelikulttuurissa olevia yhdenvertaisuuttarajoittavia ilmiöitä ja niiden taustaa erityisesti sukupuolten tasa-arvon sekä teknologiataitojen oppimisen näkökulmasta. Opiskelija saa valmiuksia edistää yhdenvertaisuutta nuorisotyöllisessä pelitoiminnassa

Uusi opintojakso. Ei vielä opiskelijapalautetta.