Yritystoiminta muuttuvassa työelämässä 5 op

Opintojaksolla opitaan yrittäjyyden merkityksestä yhteiskunnassamme: työllistymisessä, taloudessa, yksilön valinnoissa. Opiskelija pohtii myös omaa suhdettaan yrittäjyyteen ja omia yrittäjyysmahdollisuuksiaan.

Jaksolla käsitellään liiketoiminnan ja yrittäjyyden peruskäsitteitä, yrittäjyyttä työllistymisen muotona, sekä oman osaamisen tunnistamista, esittämistä ja myymistä.

Opintojaksolla käsiteltäviä aiheita:

 • Työelämän muutos, yksityisen sektorin rooli ja merkitys
 • Yrittäjyyden ja liiketoiminnan peruskäsitteet
 • Yrittäjyys työllistymisen muotona ja osana omaa uraa
 • Yrittäjyystaidot, yrittäjämäinen työote
 • Osaamisen tunnistaminen, tuotteistaminen, hinnoittelu ja myynti
 • Sivutoiminen ja päätoiminen yrittäjyys, kannattavan toiminnan perusteet.

Kenelle?

Opintojaksolle kannattaa tulla, jos olet kiinnostunut yrittäjyydestä yhteiskunnallisena ilmiönä, tai mietit yrittäjyyttä uravaihtoehtona, vaikka sivutoimisesti. Opintojakso sopii kaikille aloille ja pystyt sijoittamaan jakson tehtävät pitkälti omalle toimialallesi.

Lisätiedot

Opintojakson suorittamiseksi opiskelijalta vaaditaan verkko-opiskelun perusvälineet (tietokone internet-yhteydellä ja kameralla varustettuna, videokuvausmahdollisuus).

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 01.09.2023- 31.07.2024
Aikataulut ja työskentelytavat Opintojakso ei ole aikaan eikä paikkaan sidottu, eikä sisällä pakollista opetusta.

Jaksolla järjestetään aloituswebinaari (tallennetaan) ja vapaaehtoisia ohjaustapaamisia seuraavasti:

 • 19.09.2023 12.30 – 13.30 Aloituswebinaari
 • 10.10.2023 15.00 – 16.00 Ohjaustapaaminen
 • 14.11.2023 15.00 – 16.00 Ohjaustapaaminen
 • 05.12.2023 15.00 – 16.00 Ohjaustapaaminen
 • 23.01.2024 15.00 – 16.00 Ohjaustapaaminen
 • 24.01.2024 12.30 – 13.30 Ohjaustapaaminen
 • 06.02.2024 15.00 – 16.00 Ohjaustapaaminen
 • 05.03.2024 15.00 – 16.00 Ohjaustapaaminen
 • 02.04.2024 15.00 – 16.00 Ohjaustapaaminen
 • 07.05.2024 15.00 – 16.00 Ohjaustapaaminen
Ilmoittautumisaika 02.05.2023-22.05.2024
Vastuuhenkilö Markus Suomi (etunimi.sukunimi@humak.fi)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

 

Opiskelija:

 • Tunnistaa työelämän muutoksia ja yksityisen sektorin merkityksen yhteiskunnassa.
 • Ymmärtää liiketoiminnan logiikan ja yritystoiminnan keskeiset käsitteet.
 • Sisäistää yrittäjämäisen toimintatavan ja tiedostaa yrittäjyyden osana urapolkua.
 • Osaa kehittää, tuotteistaa ja myydä omaan osaamiseen perustuvia palveluja.
 • Osoittaa perehtyneisyyttä erilaisiin yrittäjyyden muotoihin ja kannattavaan toimintaan.

75,00