Pelikasvatus nuorisotyössä 1, 5 op, kevät 2023

Mitä pelaaminen merkitsee nuorelle? Miksi pelitoimintaa pitäisi järjestää nuorisotyössä? Mitä kaikkea pelikasvatus pitää sisällään? Tule laajentamaan ymmärrystäsi pelikasvatuksen mahdollisuuksista nuorisotyössä!

Pelikasvatus nuorisotyössä 1 tarjoaa monipuolisen näkökulman pelikasvatukseen. Opintojaksolla käydään ensin läpi aihepiiriin liittyvät peruskäsitteet (mm. pelisivistys, pelitoiminta, toksisuus) ja sen jälkeen perehdytään mm. nuorten pelikulttuureihin, pelaavien nuorten hyvinvointiin, vihapuheeseen ja häirintään sekä e-urheiluun.

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty – täydennettävä. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan opintojakson kaikkien tehtävien tekeminen ohjeiden mukaisesti sekä osallistuminen reaaliaikaisesti vähintään kahteen webinaariin.

Sisällöt

Opintojaksolla perehdytään pelikasvatukseen ja pelisivistykseen käsitteinä. Lisäksi nuortenpelaamista tarkastellaan yhdenvertaisuuden näkökulmasta.

Kenelle?

Tämä opintojakso ei edellytä aiempaa kokemusta pelaamisesta, pelitoiminnan järjestämisestä tai nuorisotyöstä. Tärkeintä on aito kiinnostus niin pelaamista kuin nuorisotyötäkin kohtaan.

Lisätiedot

Syksyllä 2023 järjestetään opintojakso Pelikasvatus nuorisotyössä 2, joka syventää tämän opintojakson teemoja ja soveltuu jo jonkin verran pelitoimintaa järjestäneille.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 09.01.2023 – 31.03.2023
Aikataulut ja työskentelytavat Opintojakso on rytmitetty siten, että jokaisella opiskeluviikolla käsitellään yksi aihe itsenäisesti opiskellen. Kuhunkin aiheeseen liittyy opiskeltavia materiaaleja (videoita, artikkeleita, oppaita) sekä tehtäviä. Opintojaksolla voi edetä omaan tahtiin myös nopeammin. Opintojakson kokoavana tehtävänä suoritetaan laajempi itsenäinen tehtävä.

Opintojaksolla on kolme webinaaria, joista opiskelijan on osallistuttava reaaliaikaisesti vähintään kahteen saadakseen opintojakson hyväksytysti suoritetuksi. Webinaarien luento-osuudet tallennetaan myöhemmin katsottaviksi. Webinaareissa on kuitenkin pääosassa yhteinen tiedontuotanto ja ryhmätyöt.

Ensimmäisessä webinaarissa käydään läpi opintojakson suoritusohjeet, luodaan yleiskatsaus opintojaksoon ja aloitetaan perehtyminen pelaamiseen. Ennen ensimmäistä webinaaria opiskelijan tulee varata aikaa ennakkotehtävän tekemiseen. Ennen webinaaria 2 opiskelijan tulisi olla perehtynyt oppimisalustalla aihealueisiin Nuorisotyöntekijä pelaajana, Pelaavat nuoret ja Pelaavien nuorten hyvinvointi. Ennen webinaaria 3 opiskelijan tulisi olla perehtynyt oppimisalustalla aihealueisiin Vihapuhe ja häirintä pelikulttuurissa sekä Teknologisaatio ja pelaaminen. Opintojakson oppimisympäristö aukeaa 9.1.2023 ja silloin opiskelijat saavat näkyviin ennakkotehtävän, joka tulee olla tehtynä ennen ensimmäistä webinaaria.

Lisäksi järjestetään yksi verkkotapaaminen, jossa opiskelijoiden on mahdollista saada lehtoreilta ja muilta opiskelijoilta tukea laajemman itsenäisen tehtävän tekemiseen.

Opintojakson webinaarit

 • 18.01.2023 13.00 – 16.00
 • 01.02.2023 13.00 – 16.00
 • 13.02.2023 13.00 – 14.00 (sparraus)
 • 08.03.2023 13.00 – 16.00
Ilmoittautumisaika 1.8.2022-30.12.2022 klo 23:59
Vastuuhenkilö Suvi Tuominen (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 050 4705 422)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

 • Opiskelija saa valmiuksia toteuttaa pelisivistyksen ohjaamaa pelikasvatustanuorisotyöllisessä pelitoiminnassa.
 • Osaa arvioida kriittisesti omaa tapaa pelikasvattaa sekä omaa suhdetta pelaamiseen ja pelikulttuuriin.
 • Osaa perustella pelikasvatuksen tarpeen, esimerkiksi pelikulttuurin merkityksen nuorille.
 • Ymmärtää pelisivistys keskeiset sisällöt ja hahmottaa sen roolin ohjaamassa pelikasvatusta.
 • Opiskelija saa käsityksen siitä, mikä on ominaista ammatillisessa osaamisessa nuorisotyöllisessä pelitoiminnassa, ja mitä tämä tarkoittaa peilaten ajankohtaisiin nuorisotyön ilmiöihin kuten e-urheiluun ja ikärajoihin.
 • Opiskelija saa valmiuksia työn sanoittamiseen erityisesti työyhteisön osaamisen ja yhteistyön tukemisen näkökulmasta.
 • Opiskelija ymmärtää pelikulttuurissa olevia yhdenvertaisuutta rajoittavia ilmiöitä ja niiden taustaa erityisesti sukupuolten tasa-arvon sekä teknologiataitojen oppimisen näkökulmasta. Opiskelija saa valmiuksia edistää yhdenvertaisuutta nuorisotyöllisessä pelitoiminnassa

”Opintojakso oli aseteltu, rakennettu ja esitetty selkeästi ja jatkuva palautekierre muiden opiskelijoiden kanssa oli joskus palkitsevaa.”

”Opintojakso oli hyvin suunniteltu, tehtäviä oli sopivasti ja ne oli hyvin jaksotettu luentojen väliin. Tehtävät myös tukivat hyvin luennoilla käytyjä asioita. Kurssin oppimateriaali oli mielenkiintoista ja kivasti oli käytetty videoita ja kirjoitettua materiaalia, jolloin monenlaiset oppijat pystyvät omaksumaan tiedon. Kiitos monipuolisesta, innostavasta ja mielenkiintoisesta kurssista!”

”Kurssiympäristössä oli hyödynnetty intuitiivisesti Moodlen ominaisuuksia, ja tämä teki kurssin sisältöjen ja tehtävien suoritusohjeiden löytämisen vaivattomaksi. Tykkäsin siitä, miten aiheet ja tehtävät oli jaettu selkeästi eri viikoille, se tuki kykyäni suorittaa kurssitehtävät ajallaan ja olla perillä siitä, mistä missäkin webinaarissa puhutaan ja mitä sisältöjä milloinkin tulee olla otettuna haltuun. Osioiden teksteissä oli myös reilusti linkkejä eri tiedonlähteisiin ja resursseihin sekä toimijoiden ja hankkeiden sivuille, tämä tarjosi mahdollisuuden perehtyä kurssin aiheisiin ja pelikasvatuksen kenttään syvällisemmin. Kokonaisuudessaan tämä oli innostava ja hauska opintojakso, kiitos!”

”Pidin erityisesti webinaareista. Kiva, että ne toteutettiin sillä tavalla, että ensin opiskeltiin itse ja sitten syvennettiin webinaarissa. Kurssimateriaalit oli hyviä ja erityisesti pidin kurssille tehdyistä videoista. Aikataulutus oli mielestäni hyvä ja kurssin onnistui hyvin suorittamaan myös työn ohessa.”

”Tehtäviin oli laitettu selkeät deadlinet ja se helpotti omaa etenemistä kun oli väli deadline.”

”Webinaarit ja niiden ohesssa käydyt chattikeskustelut, monipuolinen itseopiskelumateriaali”

”Tehtävät olivat monipuolisia ja mielekkäitä, eikä tarvinnut kirjoitella pitkiä esseitä.”

”Pelikasvatus aiheena ylipäätään on hyvin ajankohtainen. Kurssilla oli hyviä aiheita ja hyviä asiantuntijoita kertomassa niistä.”

”Oli yleisesti ottaen mukava pyöriä spesifin aiheen piirissä hetken aikaa ja keskustella ihmisten kanssa.”

”Vierailevat puhujat kertoivat mielenkiintoisista aiheista. Yhdessä pelaaminen oli parasta! Lopputehtäväkin oli mielenkiintoinen ja kannusti pohtimaan asiaa syvällisesti.”