Opiskelu- ja digitaidot 5 op

Tällä opintojaksolla opitaan korkeakoulussa tarvittavia valmiuksia:

  • Opiskelu Humakissa
  • Opiskelutaidot
  • Opiskeluissa tarvittavat digitaidot
  • Humakin pedagogiset ja eettiset periaatteet.

Opintojakso kuuluu pakollisena osana Humakin polku- ja väyläopintoja.

Kenelle?

Opintojakso on tarjolla vain polkuopintoja suorittaville avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille.

Lisätiedot

Opintojakso sisältyy Humakin AMK-tutkintojen uusiin syksyllä 2023 voimaan tuleviin opetussuunnitelmiin.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 01.08.2023- 22.12.2023
Aikataulut ja työskentelytavat Opintojaksolla tarvitaan tietokone, kamera, kuulokkeet ja mikrofoni.

Opintojaksolla tarvittava materiaali: Humakin Opiskelijan oppaan sisältö ja sinne linkitetty materiaali,  artikkelit, blogit, videot, podcastit.

Ilmoittautumisaika 02.05.2023-21.07.2023
Vastuuhenkilö Hanna Putkonen (etunimi.sukunimi@humak.fi)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

 

Opiskelija:

  • Osaa arvioida osaamistaan suhteessa korkeakoulutasoisiin opiskeluvalmiuksiin.
  • Kykenee itsensä johtamiseen, itseohjautuvuuteen sekä vastuun ottamiseen opinnoistaan ja toiminnastaan.
  • Osaa opiskeluun liittyviä digitaitoja ja kykenee käyttämään erilaisia viestintäkanavia.
  • Oppii tunnistamaan ja hyödyntämään reflektointia, ongelmanratkaisutaitoja ja mediakriittistä ajattelua osana ammattilaiseksi kasvua.
  • Osaa toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toisia kunnioittaen sekä moninaisuutta ymmärtäen ja arvostaen.

75,00