Kohti kestävää maailmaa 5 op

Opintojaksolla opit, miten omalla toiminnallasi voit edistää kestävää kehitystä. Opintojaksolla käsitellään arvoja ja eettisyyttä asiantuntijatyössä sekä kestävän kehityksen edistämistä käytännön toimin.

Opintojakso tarjoaa näkymän ajankohtaisiin keskusteluihin kestävän kehityksen edistämisestä ja tähän liittyvistä sosiaalistista ja eettisistä kysymyksistä.

Opintojaksolla opiskelija voi pohtia mahdollisuuksiaan edistää kestävää maailmaa työnsä, harrastustensa tai oman kulutuskäyttäytymisensä näkökulmista.

Opintojakso sisältää

 • Arvot ja eettisyys asiantuntijatyössä (kysymyspatteristo) 2 op
 • Kestävän kehityksen edistäminen käytännön toimin (tehtävä) 3 op

Opintojaksolla tarvitaan tietokone ja toimiva verkkoyhteys.

Kenelle?

Opintojaksolle kannattaa osallistua, mikäli kestävyyden edistäminen innostaa ja se soveltuu niille, jotka ovat jo suorittaneet opintojakson Ekososiaalinen sivistys ja saavutettavuus.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 02.10.2023- 31.07.2024
Aikataulut ja työskentelytavat
 • Ajasta ja paikasta riippumaton verkko-opetus
 • Ryhmä- tai parityöt
 • Itsenäinen työskentely
 • Webinaarit:
  • 04.10.2023 09.00-11.30
  • 31.10.2023 12.30-15.00
  • 23.01.2024 12.30-15.00
  • 06.02.2024 12.30-15.00
Ilmoittautumisaika 02.05.2023-22.05.2024
Vastuuhenkilö Sikke Leinikki (etunimi.sukunimi@humak.fi)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

 

Opiskelija:

 • Osaa soveltaa omaan alaansa liittyvää tietoa kestävien ratkaisujen ja toimintamallien etsimiseen, käyttöönottamiseen ja vakiinnuttamiseen.
 • Osaa analysoida ja luoda kestäviä toimintaratkaisuja omalle alalleen.

75,00