Ekososiaalinen sivistys ja saavutettavuus 5 op

Opintojaksolla osallistuja perehtyy kestävän kehityksen vaatimuksiin erityisesti Humakin näkökulmasta. Opintojaksolla opiskelija oppii kestävän kehityksen periaatteet ja oppii etsimään kestävää kehitystä tukevia ratkaisuja ja toimintamalleja. Opiskelija saa opinnoissa käyttöönsä tietopohjan, jonka kautta hän pystyy edistämään kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista. Hän osaa määritellä erityisesti sosiaalisia ja kulttuurisia kestävyyshaasteita ja tunnistaa niihin kuuluvien asioiden ja ongelmien moninaisuuden. Opiskelu vahvistaa opiskelijan kykyä edistää kestävää kehitystä omassa organisaatiossaan.

Opintojaksolla käsiteltäviä aiheita:

  • Donitsimalli
  • Sosiaalinen kestävyys
  • Kulttuurinen kestävyys
  • Kestävän kehityksen edistäminen
  • Vastuullinen toiminta

Kenelle?

Opintojakso sopii kaikille kehittämisestä kiinnostuneille. Opiskelijalta vaaditaan valmiutta ammattikorkeakouluopintoihin.

Lisätiedot

Verkossa suoritettava opintojakso vaatii opiskelijalta pääsyä internetiin, tietokoneen ja opiskeluun tarkoitettujen ohjelmien (Humakin verkko-oppimisympäristö Hoodle, Zoom/Teams) käyttöä.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 01.09.2023 – 31.07.2024
Aikataulut ja työskentelytavat Opintojakso suoritetaan verkossa ja siihen sisältyy virtuaaliklinikka:

  • 05.10.2023 09.00-11.30
  • 07.03.2024 09.00-11.30

Opintojakso sisältää itsenäistä työskentelyä, mutta osia voi tehdä myös pienryhmissä.

Ilmoittautumisaika 02.05.2023-22.5.2024 klo 23:59
Vastuuhenkilö Sikke Leinikki (etunimi.sukunimi@humak.fi)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

 

Opiskelija

  • Tunnistaa kestävän kehityksen periaatteet ja tietopohjan
  • Osaa määritellä erityisesti sosiaalisia ja kulttuurisia kestävyyshaasteita
  • Tunnistaa saavutettavan ja vastuullisen toiminnan periaatteet

 

 

75,00