Toimijuuden ja osallisuuden vahvistaminen yhteiskunnassa 5 op

Opintojaksolla käydään läpi toimijuuden ja osallisuuden käsitteet, toimijuutta vahvistavat yksilölliset voimavarat, käsitellään toimintaympäristöjen, kulttuurin, yhteisöjen, yhteiskunnan rakenteiden ja palveluiden merkitys toimijuuden ja osallisuuden vahvistamisessa sekä tutustutaan yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanaviin.

Lisätiedot

Opintojakson suorittamiseksi opiskelijalta vaaditaan verkko-opiskelun perusvälineet.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 28.08.2023-31.12.2023
Aikataulut ja työskentelytavat Ajasta ja paikasta riippumaton verkko-opetus.
Ilmoittautumisaika 02.05.2023-18.08.2023
Vastuuhenkilö Juha Nikkilä (etunimi.sukunimi@humak.fi)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

 

Opiskelija:

  • Tuntee toimijuuden ja osallisuuden edistämisen käsitteet ja osaa soveltaa niitä käytännössä.
  • Hahmottaa, miten toimintaympäristöt, kulttuuri, yhteisöt, yhteiskunnan rakenteet ja erilaiset palvelut ovat yhteydessä toimintakykyyn ja toimijuuden vahvistumiseen.
  • Ymmärtää osallisuuden yhteiskunnallisen merkityksen ja tuntee yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanavia.

75,00