Ammatillinen harjoittelu 1: Yhteisöpedagogin työkenttiin tutustuminen 10 op

Ammatillinen harjoittelu 1: Yhteisöpedagogin työkenttiin tutustuminen on 1. tason perusharjoittelu.

Harjoittelu suoritetaan alan työpaikassa ja raportoidaan Harjoittelun käsikirjan ohjeiden mukaisesti.

Harjoitteluun sisältyy

  • harjoittelusopimuksen laatiminen,
  • harjoittelupaikan toimintaan perehtyminen,
  • harjoittelu harjoittelusopimuksessa asetettujen tavoitteiden mukaisesti,
  • harjoitteluraportti,
  • ohjaajan palaute ja
  • oman oppimisen arviointi.

Harjoittelulle asetetaan tavoitteet, jotka palvelevat opiskelijan henkilökohtaista ammatillista kehittymistä sekä ovat opintojakson tavoitteiden kanssa yhdensuuntaisia. Harjoittelussa opiskelija rakentaa omaa ammatillista toimijuuttaan ja tutustuu valitsemaansa yhteisöpedagogin työkenttään ja työtehtäviin. Keskeistä on harjoitella yhteisöllisen toiminnan suunnittelua, ohjaamista ja organisointia. Harjoittelussa sovelletaan ammattialan tietoperustaa käytännön työtehtävissä ja opitaan perustelemaan ammatillisia valintoja.

Miten löydän harjoittelupaikan?

Harjoittelupaikan etsinnässä voit hyödyntää Tuudo-sovelluksen harjoittelu- ja työpaikkailmoituksia (huom. käytät sovellukseen kirjautumiseen Humakin tunnuksia, jotka saat kun sinulla on opiskeluoikeus avoimessa AMK:ssa). Voit selata työpaikkoja myös career.humak.fi -verkkopalvelussa applikaation lisäksi, mutta tarvitset siihenkin kirjautumiseen Humakin käyttäjätunnukset.  Voit etsiä harjoittelupaikan myös itse. Se voi olla alan yrityksessä, yhteisössä, hankkeessa tai muussa yhteisössä. Myös harjoittelusta vastaava lehtori auttaa sinua tarvittaessa harjoittelupaikan etsinnässä esim. Humakin TKI-hankkeista tai Humakin työelämäkumppaneiden piiristä. Lue lisää harjoittelupaikan löytämisestä Harjoittelun käsikirjasta kohdasta 2.2.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot, harjoittelu
Toteutusaika 01.09.2023-31.07.2024
Aikataulut ja työskentelytavat Voit suorittaa joustavasti harjoittelua koko lukuvuoden ajan 01.09.2023-31.07.2024 välisenä aikana. Ammatillinen harjoittelu käy osaksi polkuopintoja. Juttele kuitenkin polkuopintojen valmentajan kanssa harjoittelusta ennen sen aloitusta sekä huolehdi harjoittelusopimuksen laadinnasta. Tutustu myös harjoittelun ohjeisiin Opiskelijan oppaassa. Harjoittelun laajuus on 10 op eli 270 tuntia.
Ilmoittautumisaika 05.06.2023-01.03.2024 23:59:00
Vastuuhenkilö Jussi Hynninen (etunimi.sukunimi@humak.fi)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

 

Opiskelija

  • Rakentaa omaa ammatillista toimijuuttaan.
  • Tutustuu valitsemaansa yhteisöpedagogin työkenttään ja työtehtäviin.
  • Harjoittelee yhteisöllisen toiminnan suunnittelua, ohjaamista ja organisointia.
  • Soveltaa ammattialan tietoperustaa käytännön työtehtävissä ja osaa perustella tekemiään valintoja.

47 varastossa

150,00