Yhteisöllinen pedagogiikka 5 op

Opintojaksolla käsitellään:

  • Yhteisöllisen oppimisen ja yhteisöllisen pedagogiikan monitieteinen perusta
  • Sosiaalipedagogiikka ja sosiokulttuurinen innostaminen
  • Erilaiset oppimiskäsitykset
  • Kohderyhmän, tavoitteen ja toimintaympäristön huomioiminen

Lisätiedot

Opintojakson suorittamiseksi opiskelijalta vaaditaan verkko-opiskelun perusvälineet (tietokone internet-yhteydellä ja kameralla varustettuna, videokuvausmahdollisuus).

Opintojakso sisältyy Humakin AMK-tutkintojen uusiin syksyllä 2023 voimaan tuleviin opetussuunnitelmiin.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 01.01.2024- 31.05.2024
Aikataulut ja työskentelytavat Ajasta ja paikasta riippumaton verkko-opetus.
Ilmoittautumisaika 02.05.2023-18.12.2023
Vastuuhenkilö Eeva Mäntylä (etunimi.sukunimi@humak.fi)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

 

Opiskelija:

  • Ymmärtää kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen liittyviä ilmiöitä eri ikävaiheissa.
  • Tietää erilaiset oppimiskäsitykset ja hahmottaa oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.
  • Tuntee erilaisia pedagogisia lähestymistapoja ja erilaisia oppimisympäristöjä.

75,00