Työyhteisön kehittäjä

Vapaaehtoistoiminnan johtaminen 15 op -osaamiskokonaisuus

225,00 

Muutoksen hallinta vapaaehtoisorganisaatioissa ja toiminnan kehittäminen 5 op 3/3, (2/19-20)

75,00 

Opintomaksu (15) (ei alennusta)

15,00 

Opintomaksu (150) (ei alennusta)

150,00 

Opintomaksu (37,50)

37,50 

Opiskeluvalmiudet 5 op (M), (0/19-20) – Yhteisöpedagogi

75,00 

Soveltavan taiteen palvelumuotoilu 10 op (M), (2/19-20)

150,00 

Suomen kieli ja viestintä 5 op (M), (3/19-20)

75,00 

Taloussuunnittelu ja -hallinto 5 op (M), (2/19-20)

75,00 

Vapaaehtoisten rekrytointi, perehdyttäminen, motivointi sekä työnohjaus vapaaehtoiskoordinaattorin tukena 5 op 2/3, (2/19-20)

75,00 

Vapaaehtoistoiminnan arvot ja merkitys yhteiskunnassa 5 op 1/3, (1/19-20)

75,00 

Viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen 5 op (M), (2/19-20)

75,00