Työyhteisön kehittäjä

Suomen kieli ja viestintä 5 op, kevät 2021 (2/20-21)

75,00 

Suomen kieli ja viestintä 5 op, syksy 2020 (1/20-21)

75,00 

Taloussuunnittelu ja -hallinto 5 op, kevät 2021 (2/20-21)

75,00 

HR-toiminta: hyvä hallinnointi ja työhyvinvointi 30 op -osaamiskokonaisuus

300,00 

Vapaaehtoisten rekrytointi, perehdyttäminen, motivointi sekä työnohjaus vapaaehtoiskoordinaattorin tukena 5 op 2/3, kevät 2021 (2/20-21)

75,00 

Vapaaehtoistoiminnan arvot ja merkitys yhteiskunnassa 5 op 1/3, syksy 2020 (1/20-21)

75,00 

Viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen 5 op, kevät 2021 (2/20-21)

75,00 

e-Mentoriksi perehdytys 5 op, syksy-kevät 2020-21 UUTUUS!

75,00 

Yrittäjyys 5 op, (0/20-21)

75,00 

Yritystoiminnan perusteet 5 op, (0/20-21)

75,00