Oppimista tukevat työyhteisöt (YAMK) 5 op, kevät 2023

Opiskelussa perehdytään työssä oppimiseen yksilön, yhteisöjen ja organisaatioiden näkökulmista. Opintojaksolla tarkastellaan oppimista tutkivana, käytäntöperustaisena ja ammatilliseen identiteettiin ja toimijuuteen kytkeytyvänä. Opintojakso opiskellaan kokonaan verkossa. Opetuksen pääpaino on itsenäisesti ja vuorovaikutteisesti toisten opiskelijoiden kanssa suoritettavissa oppimistehtävissä. Arvioinnissa käytetään itsearviointia sekä vertaisarviointia.

Sisällöt: 

 • Oppiminen työssä ja työyhteisöissä
 • Oppimisen, ammatillisen identiteetin ja toimijuuden tukeminen työssä
 • Organisaatioiden ja verkostojen oppiminen ja innovatiivisuus
 • Osaaminen, tiedot, taidot ja kompetenssit
 • Monimuotoisen työuran rakentamiseen ja hallintaan liittyvä osaaminen ja kompetenssit
 • Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Kenelle?

Opintojakso sopii työelämän ja työyhteisöjen kehittämisestä kiinnostuneille ammatti- tai toimialasta riippumatta.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 20.03.2023 – 04.05.2023
Aikataulut ja työskentelytavat Opintojakso opiskellaan kokonaan verkossa. Siihen sisältyy ennakkotehtävä ja kaksi puolen päivän webinaaria. Webinaarit ovat yhteisöllisesti rakentuvia osallistumiseen perustuvia oppimistilaisuuksia, joten niitä ei nauhoiteta. Niihin ei ole kuitenkaan välttämätöntä osallistua. Opetuksen pääpaino on itsenäisesti ja vuorovaikutteisesti toisten opiskelijoiden kanssa suoritettavissa oppimistehtävissä sekä loppuwebinaarin esityksissä. Arvioinnissa käytetään itsearviointia sekä vertaisarviointia.

Opintojakson webinaarit:

 • 30.03.2023 14.00 – 16.00
 • 04.05.2023 14.00 – 17.00
Ilmoittautumisaika 1.8.2022-10.03.2023 klo 23:59
Vastuuhenkilö Anu Järvensivu (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 050 505 5663)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

Opintojakson käytyään opiskelija

 • ymmärtää oppimista yksilön, työyhteisöjen ja työorganisaatioiden välisinä käytäntöinä ja vuorovaikutussuhteina
 • osaa kehittää uuden oppimista tukevia työyhteisöjä sekä työtä ja oppimista tukevia yhteisöjä yksin työskenteleville
 • kykenee suunnittelemaan ja toimenpanemaan jatkuvaa oppimista tukevia käytäntöjä työpaikoilla ja verkostomaisessa työssä
 • ymmärtää oppimisen liittymisen ammatilliseen identiteettiin ja toimijuuteen
 • tuntee osaamisen tunnistamiseen liittyviä käsitteitä ja käytäntöjä
 • hallitsee oppimista tukevien työyhteisöjen kehittämiseen liittyvän käsitteistön