Palvelumuotoilu (YAMK) 5 op, kevät 2023

Tällä YAMK-opintojaksolla syvennytään palvelumuotoilun tietoperustaan ja käytäntöön. Teoreettinen orientaatio perehdyttää opiskelijan palvelumuotoilun keskeisiin teorioihin, terminologiaan ja menetelmiin. Kurssin käytännöllisessä osassa opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan palvelumuotoiluun perustuvia kehittämishankkeita työelämän tarpeisiin.

Sisältö

  • palvelumuotoilun käsite, tietopohja ja menetelmät
  • palveluiden laadun arviointi ja seuranta
  • palvelumuotoiluun perustuvan kehittämishankkeen toteutussuunnitelman tekeminen
  • avainsanat: muotoiluajattelu, asiakasymmärrys, asiakaskokemus, käyttäjälähtöinen palveluiden kehittäminen, iteratiivinen kehittäminen, monialainen projektitiimi, asiakasmatka, palvelupolku, palvelutuokio, kontaktipiste, palveluketjuanalyysi/palvelumallin kuvaus, tuplatimanttimalli, yhteiskehittely, tuotteistaminen, innovaatiotoiminta, laadun arviointi, palveluyhteiskunta, kansainvälisyys, digitalisaatio, työelämän muutos.

Lisätiedot

Osa opintojaksolla käytettävistä aineistoista on englanninkielisiä. Opintojakson suorittamista varten tarvitaan internetyhteys ja tabletti tai tietokone tehtävien tekemistä varten.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 16.01.2023 – 31.05.2023
Aikataulut ja työskentelytavat Opintojakso opiskellaan ajasta ja paikasta riippumattomasti verkossa toteutusajan loppuun mennessä. Opetukseen sisältyy itsenäisesti ja vuorovaikutteisesti toisten opiskelijoiden kanssa suoritettavia oppimistehtäviä sekä toisten tekemien tehtävien kommentointia ja vertaisarviointia.
Ilmoittautumisaika 1.8.2022-6.1.2023 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Pasi Toivanen (etunimi.sukunimi@humak.fi)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

 

Opiskelija

  • ymmärtää palvelumuotoilun käsitteen ja idean
  • tuntee muotoiluajattelun ja palveluiden suunnittelun perusteet
  • tuntee erilaisia palvelumuotoilun menetelmiä ja välineitä sekä osaa soveltaa niitä käytäntöön
  • tunnistaa asiakasymmärryksen hyödyntämisen keskeisen merkityksen palveluiden kehittämisessä
  • osaa arvioida erilaisia palvelukonsepteja ja kykenee tunnistamaan palveluiden kehittämistarpeita
  • osaa laatia palvelumuotoiluprojektin suunnitelman palvelun kehittämiseksi ja kykenee toimeenpanemaan sen.

”Tykkäsin kurssin toteutuksesta. Luennot olivat selkeitä ja niitä oli helppo seurata. Visuaalinen ulkoasu ja toteutus oli tehty hyvin. Tehtävät tukivat oppimista. Ehkä oppimista olisi tukenut vielä enemmän, jos tehtäviä olisi ollut tasaisesti teoriaosuuksien välissä? Kaikenkaikkiaan pidin kurssista ja sen toteutuksesta paljon, kiitos!”

”Tämä systemaattinen eteneminen on todella miellyttävää, etenkin kun on samaan aikaan aktiivisesti työelämässä. Jättää pois paljon turhaa jahkailua. Monipuolinen sisältö ja pakko sanoa, että kerrankin oli harvinaisen mielenkiintoista lukea muidenkin opiskelijoiden tehtäviä, ja oppia esim. visuaalisten keinojen käytöstä. Superkiitos siitä ettei opiskeluun sisältynyt ryhmätöitä; niistä olen opiskelujen aikana saanut vain traumoja enkä enää ryhmätöihin suostukaan :)”

”Sai selkeän käsityksen palvelumuotoilusta sekä sen mahdollisuuksista. Desing ajattelua tarvittaisiin varmasti jokaisessa yrityksessä.”

”Mielenkiintoiset ja monipuoliset tehtävät. Videot olivat hyviä ja helposti seurattavia. Pidän siitä, että opintoja voi suorittaa omaan tahtiin itselle sopivana ajankohtana. Perheelliselle työssä käyvälle opiskelijalle tämä on erityisesti tärkeää. :)”

”Opiskelu omassa tahdissa. Sisältö ja tehtävät tukivat mielestäni hyvin toisiaan. Tehtäviä oli sopivasti.”