Työyhteisön kehittäjä

Yhteisöpedagogi (YAMK) -väyläopinnot 20 op (Verkko-opinnot) UUTUUS!

300,00 

Hyvä hallinnointi ja työnantajakuvan rakentaminen 10 op, kevät 2021 (2/20-21) (UUTUUS!)

75,00 

Muuttuva työelämä ja uudet työn muodot 5 op, syksy 2020 (1/20-21)

75,00 

Suorituksen johtaminen ja palkitseminen 10 op, syksy 2020 (1/20-21)

150,00 

Työsuhdeasiat 5 op, kevät 2021 (2/20-21) (UUTUUS!)

75,00 

Työsuojelu ja työturvallisuus 5 op, syksy 2020 (1/20-21)

75,00 

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 5 op, kevät 2021 (2/20-21) (UUTUUS!)

75,00 

Yhteistoiminta 5 op, kevät 2021 (2/20-21) (UUTUUS!)

75,00 

Henkilökohtaisen talouden hallinta 5 op, (0/20-21) UUTUUS!

75,00 

Esimiestyö ja johtaminen (YAMK) 5 op, kevät 2021 (2/20-21) UUTUUS!

75,00 

Kielellinen saavutettavuus 5 op, kevät 2021 (2/20-21) UUTUUS!

75,00 

Palvelumuotoilu (YAMK) 5 op, kevät 2021 (2/20-21) UUTUUS!

75,00