Työyhteisön kehittäjä

Työyhteisön toimiva vuorovaikutus 20 op -osaamiskokonaisuus

300,00 

Hyvä hallinnointi ja työnantajakuvan rakentaminen 10 op, kevät 2021 (2/20-21) (UUTUUS!)

75,00 

Muuttuva työelämä ja uudet työn muodot 5 op, syksy 2020 (1/20-21)

75,00 

Suorituksen johtaminen ja palkitseminen 10 op, syksy 2020 (1/20-21)

150,00 

Työsuhdeasiat 5 op, kevät 2021 (2/20-21) (UUTUUS!)

75,00 

Työsuojelu ja työturvallisuus 5 op, syksy 2020 (1/20-21)

75,00 

Työterveys ja työhyvinvointi 10 op, syksy 2020 (1/20-21) (UUTUUS!)

150,00 

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 5 op, kevät 2021 (2/20-21) (UUTUUS!)

75,00 

Yhteistoiminta 5 op, kevät 2021 (2/20-21) (UUTUUS!)

75,00 

Henkilökohtaisen talouden hallinta 5 op, (0/20-21) UUTUUS!

75,00 

Muutoksen hallinta vapaaehtoisorganisaatioissa ja toiminnan kehittäminen 5 op 3/3, kevät 2021 (2/20-21)

75,00 

Opiskeluvalmiudet 5 op (0/20-21) – Yhteisöpedagogi

75,00