Volume! – Oma osaamispolku 5 op, 2023-2025

Volume! – Voimaa yksinyrittäjille kansainvälisyysvalmiuksista -ohjelmassa luovien alojen yrittäjät kehittävät yrittäjyysosaamistaan verkossa itsenäisesti ja yhdessä. Osallistujat valitsevat koulutustarjonnasta itselleen sopivat koulutukset ja ryhmäneuvonnat. 

Ohjelmaan ilmoittaudutaan tämän maksuttoman Volume! – Oma osaamispolku -opintojakson kautta. Opintojakson suorittamalla saa 5 op laajuisen Urasuunnittelu-opintojakson suorituksen. 

Jakson aikana  

  • tunnistat omat osaamistarpeet 
  • laadit oman osaamisen kehittämispolun
  • valitset polkuusi tarpeesi mukaan yrittäjyyttä tukevat koulutukset 
  • täydennät polkua haluamillasi ryhmäneuvonnoilla  
  • verkostoidut ja pääset vertaisoppimaan muiden yrittäjien kanssa. 

Jakson oppimisalusta Humakin Hoodlessa toimii koko Volume! -ohjelman kokoavana alustana. Alustalta löytyy oman osaamisen kehittämisen työkalut, ohjaukset, koulutustarjonta, ryhmäneuvonnat ja materiaalia yrittäjyyden tueksi mm. hyvinvoinnista ja työnantajana toimimisesta. 

Volume! Osallistu oma osaamispolku -jaksolle, tunnista oma osaaminen, muodosta oma osaamispolku, osallistu koulutuksiin, verkostoidu muiden osallistujien kanssa, arvioi oman osaamisen kehittymistä.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 01.02.2023-31.1.2025
Aikataulut ja työskentelytavat Opintojakso on aikaan ja paikkaan sitomaton. Opintojakso tulee suorittaa toteutusajan loppuun mennessä. Jakso alkaa oman osaamistarpeen tunnistamisella ja henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen polun laatimisella. Tämä tehdään opintojaksoalustalla Moodlessa. 

Kuukausittaiset ryhmäneuvonnat eli keskustelevat verkkokokoontumiset ovat vapaaehtoisia tilaisuuksia, jonne voit osallistua tarpeen mukaan. 

Ohjaus- ja ryhmäneuvonta-ajat julkaistaan opintojaksoalustalla. 

Ilmoittautumisajat 01.02.2023-31.10.2024 
Vastuuhenkilö Leena Janhila (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 397) 
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

 

Volume! -ohjelman tavoitteena on vahvistaa luovien alojen yksinyrittäjien valmiuksia kannattavaan liiketoimintaan ja kestävään yrittäjyyteen kansainvälistyvässä toimintaympäristössä.  

Ohjelman perustana toimii Volume! – Oma osaamispolku -opintojakso, jonka kautta osallistujat oppivat tunnistamaan oman ammatillisen osaamisen kehittämistarpeita suhteessa toimintaympäristön ja markkinan muutoksiin, laativat oman osaamisen kehittämispolun, arvioivat oman osaamisen kehittymistä sekä verkostoituvat ja vertaisoppivat toisiltaan. 

Volume! – Oma osaamispolku pohjautuu Humakin Urasuunnittelu-opintojaksoon. Opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet jaksolle ovat: 

Urasuunnittelu (5op) 

Tavoite 

Opiskelija 

  • kykenee ammatillisen urapolkunsa kompetenssiperusteiseen suunnitteluun, edistämiseen ja arviointiin  
  • kykenee tunnistamaan työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja edistämään hyvinvointiaan  
  • tunnistaa ja tietää ammattialansa toimintaympäristöjä, työelämän käytänteitä sekä verkostoja  
  • kykenee osallistumaan toimialansa kehittämis- ja vaikuttamistyöhön  
  • perehtyy urasuunnittelun menetelmiin ja työkaluihin. 

0,00