Valmentava työote 5 op, kevät 2023

Opintojaksolla tarkastellaan prosessimaisia, vuorovaikutuksellisia sekä yhteisölliseen oppimiseen perustuvia valmennuskäytäntöjä eri kohderyhmien näkökulmasta. Opiskelija saa omakohtaisia kokemuksia yksilön tai ryhmän valmentamisesta, dialogisesta työskentelystä sekä vertaisvalmennuksesta opiskelijaryhmässä. Kokemuksia arvioidaan ja reflektoidaan suhteessa valmentavaan työotteeseen, yksilön tai ryhmän tarpeisiin ja tilanteeseen sekä valmennustilanteelle asetettuihin tavoitteisiin. Opintojakso sopii osin työelämässä, yhteistyöprojektissa tai soveltuvassa TKI-hankkeessa suoritettavaksi.

Valmentava työote on tavoitteellista, ratkaisukeskeistä, uusien näkökulmien sekä mahdollisuuksien ja oivallusten etsimistä yksilöiden, pienryhmien ja työelämätiimien ohjaamisessa.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 16.01.2023 – 30.04.2023
Aikataulut ja työskentelytavat Opintojakso suoritetaan verkossa itsenäisesti. Opintojaksoon kuuluu kaksi webinaaria. Webinaarit tallennetaan ja ne ovat katsottavissa myöhemmin. Opintojaksoon sisältyy harjoituksena ohjaus- ja valmennustehtävä. Opintojakso on suoritettava toteutusaikana.

Valmentava työote muodostuu 1 op verkkovalmennuksesta, 1 op itsenäisestä ohjaustehtävästä, 1 op dialogisuus -harjoitteesta sekä 2 op ryhmässä tehtävästä lukupiiriharjoitteesta.

Webinaarien aikataulut:

  • 24.01.2023 12.30 – 15.00
  • 16.02.2023 12.30 – 15.00
Ilmoittautumisaika 1.8.2022-5.1.2023 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Juha Niiranen (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 256)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

 

Opiskelija

  • tietää valmentavan työotteen lähtökohdat ja ammatilliset sovellusmahdollisuudet
  • tarkastelee ja kehittää yksilöiden ja ryhmien ohjaus- ja valmennustilanteita tavoite- ja tarvelähtöisesti
  • osaa huomioida valmennussuhteiden vastavuoroisuuden ja dialogisuuden
  • suunnittelee, toteuttaa ja arvioi osallistavasti tavoitteellisen valmennustilanteen alansa toimintaympäristössä
  • tunnistaa omat vahvuutensa ja kehitystavoitteensa yksilöiden ja ryhmien valmentajana

”Hyvä yleiskuva tärkeään aiheeseen! Erityisen monipuoliset lähdemateriaalit loppuesseeseen, jotta sai varmasti valita itselleen kiinnostavan teeman ja näkökulman.”

”Mahdollisuus valita itse listalta päätösesseen aineisto. Monipuoliset materiaalit. – – ”

“Laajasti sovellettavissa oleva kokonaisuus valmennus-ja ohjaustoiminnan perusteista”