Tuottajan viestintätaidot 10 op -osaamiskokonaisuus

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää viestinnän laaja-alaisena ammatillisena työvälineenä. Hän osaa hyödyntää viestintäosaamistaan huomioiden viestintäkanavien, kulttuurien ja kumppanien erilaiset tarpeet ja mahdollisuudet. Opiskelija kehittää osaamistaan kattavasti erilaisilla viestinnän osa-alueilla tiedottamisesta somekampanjointiin.

Osaamiskokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen 5 op
 • Mediataidot 5 op

Kenelle?

Osaamiskokonaisuus sopii kenelle tahansa, joka haluaa vahvistaa tai päivittää kulttuurituotantoalan viestintäosaamistaan.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika Lukuvuosi 2022-2023. Ks. opintojaksokohtaiset toteutus- ja webinaariajat alta.
Aikataulut ja työskentelytavat Osaamiskokonaisuuteen sisältyy kaksi opintojaksoa, jotka suoritetaan verkossa. Jos opintojaksosta on tarjolla useampi toteutus, valitse itsellesi sopiva.

Osaamiskokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen toteutusajat ja webinaarit:

Ilmoittautumisaika 1.8.2022-1.1.2023 klo 23:59
Vastuuhenkilö Katso opintojaksojen vastuuhenkilöt opintojaksokohtaisista tuotetiedoista.
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää viestinnän laaja-alaisena ammatillisena työvälineenä. Hän osaa hyödyntää viestintäosaamistaan huomioiden viestintäkanavien, kulttuurien ja kumppanien erilaiset tarpeet ja mahdollisuudet. Opiskelija kehittää osaamistaan kattavasti erilaisilla viestinnän osa-alueilla tiedottamisesta somekampanjointiin.

Osaamiskokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen tavoitteet:

Viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen 5 op

Opiskelija:

 • hallitsee hyvin viestinnän perusteet ja keskeiset käsitteet
 • tietää kommunikaatioon ja erilaisiin viestintätilanteisiin vaikuttavia tekijöitä
 • tunnistaa erilaisia viestintätilanteita- ja kulttuureja ja osaa toimia niissä
 • kehittää viestintä- ja kommunikaatio-osaamistaan erilaisissa viestintätilanteissa
 • tietää, käyttää ja osaa kehittää viestinnän sisältöjä sekä eri muotoja ja kanavia

Mediataidot 5 op

Opiskelija:

 • tuntee ammattialaansa liittyvät viestintätarpeet ja median muodot
 • osaa hyödyntää monipuolisesti digitaalisen viestinnän kanavia
 • osaa ohjeistaa viestintämateriaalien tuotantoa
 • osaa laatia viestintämateriaaleja