Tuottajan viestintätaidot 10 op -osaamiskokonaisuus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika Ks. opintojaksokohtaiset toteutus- ja webinaariajat alta.
Aikataulut Osaamiskokonaisuuteen sisältyy kaksi opintojaksoa, jotka suoritetaan verkossa. Jos opintojaksosta on tarjolla useampi toteutus, valitse itsellesi sopiva.

Osaamiskokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen toteutusajat ja webinaarit:

Viimeinen ilmoittautumispäivä Kokonaisuuteen voi ilmoittautua 13.1.2022 asti.
Vastuuhenkilö Katso opintojaksojen vastuuhenkilöt opintojaksokohtaisista tuotetiedoista.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää viestinnän laaja-alaisena ammatillisena työvälineenä. Hän osaa hyödyntää viestintäosaamistaan huomioiden viestintäkanavien, kulttuurien ja kumppanien erilaiset tarpeet ja mahdollisuudet. Opiskelija kehittää osaamistaan kattavasti erilaisilla viestinnän osa-alueilla tiedottamisesta somekampanjointiin.

Osaamiskokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen 5 op
  • Mediataidot 5 op

Kenelle?

Osaamiskokonaisuus sopii kenelle tahansa, joka haluaa vahvistaa tai päivittää kulttuurituotantoalan viestintäosaamistaan.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää viestinnän laaja-alaisena ammatillisena työvälineenä. Hän osaa hyödyntää viestintäosaamistaan huomioiden viestintäkanavien, kulttuurien ja kumppanien erilaiset tarpeet ja mahdollisuudet. Opiskelija kehittää osaamistaan kattavasti erilaisilla viestinnän osa-alueilla tiedottamisesta somekampanjointiin.

Tämä osaamiskokonaisuus sopii sinulle, joka haluaa vahvistaa tai päivittää kulttuurituotantoalan viestintäosaamistaan.

Mediataidot 5 op, kevät

Viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen 5 op, syksy

Ei saatavilla

Viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen 5 op, kevät

150,00