Ohjaaminen ja toiminnalliset menetelmät 5 op

Opintojaksolla käsitellään seuraavat aiheet:

  • Turvallisen ja tavoitteellisen ryhmän rakentaminen
  • Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden huomioiminen osana ryhmän ohjaamista
  • Tavoitteellisen ohjaustilanteen suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi valitun kohderyhmän kanssa

Lisätiedot

Opintojakson suorittamiseksi opiskelijalta vaaditaan verkko-opiskelun perusvälineet.

Opintojakso sisältyy Humakin AMK-tutkintojen uusiin syksyllä 2023 voimaan tuleviin opetussuunnitelmiin.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 05.10.2023- 31.12.2023
Aikataulut ja työskentelytavat Opintojakso toteutuu aktiivisena yhteisöllisenä työskentelynä verkossa ja itsenäisesti opiskellen.
Opintojaksoon kuuluu toiminnallisten menetelmien kokeilemista, pienryhmätyöskentelyä ja verkkotapaamisia jotka on hyvä merkitä heti kalenteriin. Yhteisöllisten webinaarien päivämäärät syksyllä 2023:

 • 05.10.2023 klo 16.00–18.00 Zoomissa (Kaikki yhdessä)
 • 25.10.2023 klo 16.00–18.00 Zoomissa (opiskelijat toimijoina)
 • 02.11.2023 klo 16.00–18.00 Zoomissa (kaikki samaan aikaan, eri valmentajat ryhmittäin)
 • 17.11.2023 klo 10.00–12.00 Zoomissa (kaikki samaan aikaan, eri valmentajat ryhmittäin)
 • 30.11.2023 klo 16.00–18.00 Zoomissa (Kaikki yhdessä)
Ilmoittautumisaika 02.05.2023-25.09.2023
Vastuuhenkilö Jussi Hynninen (etunimi.sukunimi@humak.fi)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

 

Opiskelija:

 • Ymmärtää keskeiset ryhmäytymiseen, ryhmärooleihin ja ryhmädynamiikkaan liittyvät teoriat ja osaa soveltaa niitä ohjaustilanteessa.
 • Hallitsee ohjaamisen perusteet, tiedostaa erilaiset ohjaustyylit ja osaa toimia eri tilanteissa erilaisten ryhmien kanssa.
 • Osaa soveltaa ammattialan tietoperustaa ohjaustilanteiden suunnittelussa ja perustella tekemiään valintoja.
 • Osaa suunnitella ja toteuttaa tavoitteellisia, toiminnallisia ohjaustilanteita.

75,00