Monimuotoisuus työyhteisössä 5 op, kevät 2023

Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelija monimuotoisuuteen työyhteisön voimavarana ja menestystekijänä globaalissa maailmassa. Opintojaksossa perehdytään myös monimuotoisuuden tautalla olevaan säädöspohjaan ja opitaan laatimaan yhdenvertaisuussuunnitelmia.

Opiskelija tutustuu monimuotoisuuden arvopohjaan yksilö-ja yhteisötasolla, oppii tarkastelemaan omaa suhdettaan erityisyyteen ja monimuotoisuuteen. Opiskelija arvioi yhteiskunnan monimuotoisuutta estäviä ja tukevia rakenteita sekä toimintatapoja ja oppii tunnistamaan vammaisten /osatyökykyisten henkilöiden erityisvaatimuksia koskien työympäristön esteettömyyttä ja työolojen mukauttamista. Opintojaksolla tutustutaan työolosuhteiden mukauttamisen erilaisiin vaihtoehtoihin ja taloudellisiin tukimuotoihin. Opiskelija oppii huomioimaan erilaisten työntekijöiden tarpeet työturvallisuuteen liittyen.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 01.03.2023 – 29.05.2023
Aikataulut ja työskentelytavat Opintojakso suoritetaan verkossa. Opintojaksolla tehdään yksilö- ja ryhmätöitä, osallistutaan verkossa järjestettäviin lähipäiviin ja perehdytään materiaaleihin.

Opintojakson lähipäivät verkossa

  • 07.03.2023 09.15 – 14.00
  • 25.04.2023 09.15 – 14.00
Ilmoittautumisaika 1.8.2022-19.2.2023 klo 23.59.
Vastuuhenkilö Laura Castrén (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0503469454)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

Opiskelija

  • tuntee monimuotoisuuden arvopohjan yksilö- ja yhteisötasolla
  • osaa tarkastella omaa suhdettaan erityisyyteen ja monimuotoisuuteen
  • osaa arvioida yhteiskunnan monimuotoisuutta estäviä ja tukevia rakenteita sekä toiminta-tapoja
  • tunnistaa vammaisten /osatyökykyisten henkilöiden erityisvaatimuksia koskien työympäristön esteettömyyttä ja työolojen mukauttamista
  • tuntee työolosuhteiden mukauttamisen erilaisia vaihtoehtoja ja taloudellisia tukimuotoja
  • osaa ottaa huomioon erilaisten työntekijöiden tarpeet työturvallisuuteen liittyen