Ammatillinen harjoittelu 3: Yhteisöpedagogi 10 op

Ammatillinen harjoittelu 3 on syventävän tason harjoittelu.

Työelämäharjoittelun lisäksi opintojaksoon kuuluu kompetenssitehtävätehtävä, itsearviointi ja harjoittelun esittelytehtävä.

Harjoittelupaikan valinnalla opiskelija voi vaikuttaa oman tutkintonsa suuntaan ja tutustua erilaisiin työympäristöihin sekä nuorisotyön että järjestötyön kentillä. Yhteisöpedagogin työllistymismahdollisuudet ovat valtavan laajat, joten siksi myös harjoittelupaikkamahdollisuudet ovat todella monipuoliset, ja oman kiinnostuksen mukaan valittavissa.

Harjoittelukokemusten reflektointia tuetaan ohjaustapaamisissa, joiden aikataulu sovitaan erikseen valmentajan kanssa.

TKI-/työelämälähtöinen harjoittelu ja valmennus voi sisältää esimerkiksi seuraavia tehtäviä, jotka opiskelija valitsee kehittymissuunnitelmaan perustuen mielekkäällä tavalla

 • toiminnan, tapahtumien tai seminaarien suunnittelu, toteuttaminen arviointi järjestö- ja nuorisotyössä
 • ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö nuoriso- ja järjestötyössä
 • sukupuoli- tai kulttuurisensitiivinen työ
 • kotoutumista edistävä työ
 • erityiskasvatukseen tai lastensuojeluun liittyvät tehtävät
 • kasvatuksellisten ja toiminnallisten menetelmien soveltaminen erilaisissa yhteisöpedagogin toimintaympäristöissä
 • kouluttaminen, ohjaus, neuvonta ja valmennus sisältäen tukihenkilötoiminnan
 • viestintä- ja vaikuttamistoiminta, viestinnän muotojen ja kanavien kehittäminen sekä markkinointiosaamisen vahvistaminen erilaisissa yhteisöpedagogin toimintaympäristöissä/verkostoissa
 • uusien työmuotojen tai toimintamallien kokeileva kehittäminen järjestö- ja nuorisotyössä
 • vapaaehtois- tai vertaistoiminnan koordinointi tai kehittäminen

Miten löydän harjoittelupaikan?

Harjoittelupaikan etsinnässä voit hyödyntää Tuudo-sovelluksen harjoittelu- ja työpaikkailmoituksia (huom. käytät sovellukseen kirjautumiseen Humakin tunnuksia, jotka saat kun sinulla on opiskeluoikeus avoimessa AMK:ssa). Voit selata työpaikkoja myös career.humak.fi -verkkopalvelussa applikaation lisäksi, mutta tarvitset siihenkin kirjautumiseen Humakin käyttäjätunnukset.  Voit etsiä harjoittelupaikan myös itse. Se voi olla alan yrityksessä, yhteisössä, hankkeessa tai muussa yhteisössä. Myös harjoittelusta vastaava lehtori auttaa sinua tarvittaessa harjoittelupaikan etsinnässä esim. Humakin TKI-hankkeista tai Humakin työelämäkumppaneiden piiristä. Lue lisää harjoittelupaikan löytämisestä Harjoittelun käsikirjasta kohdasta 2.2.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot, harjoittelu
Toteutusaika 01.09.2023-31.07.2024
Aikataulut ja työskentelytavat Voit suorittaa joustavasti harjoittelua koko lukuvuoden ajan 01.09.2023-31.07.2024 välisenä aikana. Ammatillinen harjoittelu käy osaksi polkuopintoja. Juttele kuitenkin polkuopintojen valmentajan (Minna Rajalin) kanssa harjoittelusta ennen sen aloitusta sekä huolehdi harjoittelusopimuksen laadinnasta. Tutustu myös harjoittelun ohjeisiin Opiskelijan oppaassa.

Harjoittelun laajuus on 10 op eli 270 tuntia, mikä tarkoittaa 240 tuntia työtä harjoittelupaikassa ja 30 tuntia on varattu harjoitteluun liittyviin tehtäviin sekä ohjaustapaamisiin. Ohjaustapaamiset sovitaan opintojaksosta vastaavan lehtorin kanssa.

Jokaiselle harjoittelulle (ammatillinen harjoittelu 1, 2 ja 3) on oma teematehtävänsä.

Ilmoittautumisaika 01.08.2023-22.05.2024 23:59:00
Vastuuhenkilö Minna Rajalin (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 356)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

 

Opiskelija

 • vahvistaa pedagogista, yhteisöllistä ja yhteiskunnallista ja kansainvälistä osaamistaan aidoissa työelämän toimintaympäristöissä tai hanketyössä
 • pystyy reflektoimaan käytännön toimintatapoja sekä ammatillista oppimistaan tutkivaa tiedonrakentelua todentaen
 • osaa suunnitella ja toteuttaa ammatillisen osaamisensa vahvistumista osoittavat näytöt
 • kykenee arvioimaan ammatillisen osaamisen vahvistumista suhteessa (harjoitteluille) asetettuihin tavoitteisiin ja yhteisöpedagogin kompetensseihin