Jukka Määttä, Titta Pohjanmäki & Päivi Timonen (toim.) Kohti Digikampusta

Jukka Määttä, Titta Pohjanmäki & Päivi Timonen (toim.) Kohti Digikampusta. Humanistinen ammattikorkeakoulu, julkaisuja 22, Helsinki 2016. ISBN 978-952-456-242-3, ISSN 2343-0664

Kysymys opetuksen digitalisoimisesta on ajankohtainen kaikkialla maailmassa. Oppilaitokset pohtivat parhaillaan opetuksen digitalisointia ja sitä, miten opetuksen laatu turvataan verkkoympäristössä, jossa opettajan ja opiskelijan välinen yhteys on etäyhteyttä.

Problematiikkana onkin, kuinka henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen ja ohjaukseen perustuva oppiminen siirretään digitaalisiin ympäristöihin siten, että opetuksen laatu ei kärsi ja opiskelijat saavat riittävästi ohjausta. Digitalisaatio ei muuta vain opetusta, se muuttaa kaiken työn. Vanhoja töitä katoaa ja uusia tulee tilalle, joten innostavan ja tehokkaan digitaalisen oppimisympäristön merkitys elinikäisen opintopolun tarjoajanakin on merkittävä.

Digitaalisuus valmennuspedagogiikan näkökulmasta

Kohti digikampusta kirja esittelee Humanistisen ammattikorkeakoulun kunnianhimoista digikampusprojektia, jonka tarkoituksena on hyödyntää digitaalisuutta Humakin kehittämän valmennuspedagogiikan näkökulmasta.

Kirja koostuu 25 eri asiantuntijan kirjoittamasta artikkelista. Artikkeleissa käsitellään opetuksen ja korkeakoulun digitalisoitumista, sen haasteita ja mahdollisuuksia, erilaisista näkökulmista. Humakin digitaalisen oppimisympäristön rakentamista ohjaavana periaatteena on korkeakoulun käyttämän valmennuspedagogiigan soveltaminen verkkoympäristössä. Valmentajan onkin opittava ja kehityttävä koko ajan työssään ja osattava olla samalla oman työnsä ja työyhteisönsä pedagoginen kehittäjä. Digitaalisuuden haltuunotto ja soveltaminen pedagogisessa ympäristössä on yksi Humakin ja kaikkien oppilaitosten tulevaisuuden menestystekijöitä.

Digikampus rakentuu – asiantuntijat kertovat

Julkaisu koostuu puheenvuoroista, joissa käsitellään digitaalisuuden mahdollisuuksia ja haasteita korkeakoulukentällä, uudenlaiseen oppimisympäristöön siirtymisen ensivaiheen kokemuksia sekä digitaalisen opiskelu-, työ-, ja palveluympäristön haasteita eri näkökulmista.

Teoksessa on mukana myös teknisen ympäristön kehittämiseen liittyviä artikkeleita ja työelämän kumppaneiden kokemuksia yhteisöllisten cMOOC-verkkokurssien toteuttamisesta. Lisäksi julkaisussa avataan tulevia mahdollisuuksia ja sovelletaan laatuajattelua uudenlaiseen ympäristöön.

Kirjan hinta on 39 euroa/kpl.

Voit lukea julkaisun ilmaiseksi osoitteesta: https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2016/11/KOHTI-DIGIKAMPUSTA_Humak_julkaisuja-22_sisällys.pdf