Päivi Timonen (toim.) Toimiva webinaari

Päivi Timonen (toim.) Toimiva webinaari, Humanistinen ammattikorkeakoulu, julkaisuja 51, ISBN 978-952-456-292-8 (painettu), ISBN 978-952-456-293-5 (verkkojulkaisu), ISSN 2343-0664 (painettu), ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu)

Tee toimiva reaaliaikainen webinaari!

Webinaari on reaaliaikainen, välitön verkko-oppimistilanne, -seminaari tai -kokous. Webinaareissa käytetään erilaisia teknisiä ympäristöjä. Niiden ominaisuuksiin kuuluvat muun muassa videokuva, ääni, kirjoittaminen, näytön jakaminen sekä pienryhmiin ja puheenvuoron pyytämiseen liittyvät toiminnot. Osallistujat ottavat yhteyden webi-naariin internetin välityksellä tietokoneeltaan tai mobiililaitteeltaan.

Teos keskittyy reaaliaikaisten webinaarien hyödyntämiseen oppi-misessa ja kokouksissa sekä seminaareissa. Kirjasta saa tietoa ja käytännön vinkkejä erilaisista webinaareista ja niiden menetelmistä. Tapauskuvauksista nähdään, kuinka webinaari on yksi oppimisympäristö muiden joukossa.

Yhteisöllinen pedagogiikka ja aktiivisuuteen pyrkivä reaaliaikainen opetus eivät vielä ole vakiinnuttaneet asemaansa oppimisessa. Samoin on kokousten ja seminaarien laita. Tämä julkaisu pyrkii rohkaisemaan digiajan valmentajia, opettajia ja opiskelijoita sekä seminaarien ja kokousten vastuutahoja monipuolistamaan käytäntöjään. Digikyvykkäälle osallistujalle on tarjottava enemmän kuin seuraajan rooli.

Kir­jan hin­ta on 35 eu­roa/kpl sisältäen postituksen EU/ETA-maihin.

Lue julkaisu ilmaiseksi osoitteessa: https://indd.adobe.com/embed/dcb12cd5-5cbe-4ee8-8c4a-d5ba54b276ef?startpage=1&allowFullscreen=true