Tommi Hoikkala & Johanna Kuivakangas (toim.) Kenen nuorisotyö? – Yhteisöpedagogiikan kentät ja mahdollisuudet

Tommi Hoikkala & Johanna Kuivakangas (toim.) Kenen nuorisotyö? – Yhteisöpedagogiikan kentät ja mahdollisuudet, Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 42, Nuorisotutkimusverkosto /Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 196,  ISBN 978-952-456-278-2 (painettu), ISBN 978-952-456-279-9 (verkkojulkaisu), ISSN 2343-0664 (painettu), ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu). 

Ajankohtainen tietoteos ja nuorisotyöalan oppikirja 

Teos pureutuu 23 artikkelin ja 34 kirjoittajan voimin nuorisotyön ja yhteisöpedagogiikan moninaisiin kenttiin.  Artikkeleissa pohditaan mitä nuorisotyön ja yhteisöpedagogiikan ammattimaisuus tarkoittaa ja mitä ammattitaitoinen toiminta sisältää ja millä tavoin se liittyy asiantuntijuuksiin. Tekstit antavat vastauksia eri kasvun maisemien pedagogiikoiden sisällöistä, mutta niissä tunnistetaan myös toiminnan aukkoja sekä pulmia. Joukossa on myös yksi kaunokirjallinen helmi kolmeen osaan taitettuna.

Tekstit kysyvät yhdessä eri pedagogiikoiden eetoksia, ja niissä aprikoidaan, puhutaanko esimerkiksi Ohjaamoissa samoin termein samoista asioita kuin kunnallisessa nuorisotyössä tai järjestöjen sekä muiden palveluntuottajien toimissa.

Teoksen ensimmäinen osa kartoittaa nuorisotyön pedagogisia perusteita, toinen osa nuorisotyön konteksteja ja toimintaympäristöjä, ja kolmas osa avaa mahdollisuuksien ovia.

Teosta virittävä suuri kysymys on, millä tavoin pedagogiikat ovat nuoria varten. Miten nuoret itse ovat pedagogiikoissa mukana: toimijoina, vai liikkuvatko he kentillä heille tuotettujen palveluiden kuluttajina? Mikä on nuorten rooli palveluissa?

Teos soveltuu oppikirjaksi ja oppimateriaaliksi yhteisöpedagogiikan, nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opetukseen. Teoksen kirjoittajakunta koostuu kentän teräväkynäisimmistä toimijoista sekä monitieteisestä tutkijakunnasta.

Kirjan hinta on 44 euroa/kpl.

Voit ladata kirjan ilmaiseksi (Open Access) osoitteessa: https://www.humak.fi/julkaisut/kenen-nuorisotyo-yhteisopedagogiikan-kentat-ja-mahdollisuudet/

Lisätiedot

Paino 0,9 kg (kilogramma)

39 varastossa

39,90