Englanti 5 op, Yhteisöpedagogi (Ei loppukoetta), kesä 2023

Opintojaksolla opitaan yhteisöpedagogiikan alalla nuoriso- ja järjestötyössä tarvittavia englannin kielen kirjallisia ja suullisia taitoja. Kurssin teemoja ovat mm. Youth and NGO work, Community education, Participatory and action-based methods, Human rights, Youth research sekä Academic writing.

Kurssilla on runsaasti erilaisia kielentuottamis- ja ymmärtämis- sekä sanastotehtäviä. Osa tehtävistä tapahtuu verkossa keskustelualueella, ja osa näistä vaatii opiskelijan tekemiä lyhyitä videoita, joilla hän itse puhuu englantia, sekä muiden opiskelijoiden tuotosten kommentointia. Kurssilla opiskelija perehtyy itsenäisesti erilaisiin materiaaleihin ja tekee tehtäviä niiden pohjalta. Kurssin lopuksi on lyhyt verkossa tehtävä sanastokoe.

HUOM! Tämä opintojakso ei sisällä AMK-tutkinnon pakollisiin kieliopintoihin kuuluvaa loppukoetta. Polkuopiskelijoille suositellaan tentin sisältävän opintojakson suorittamista. Muuten tentti tulee tehdä sen jälkeen, kun aloitat tutkinto-opiskelijana.

Kenelle?

Opintojakso sopii nuoriso- ja järjestötyössä toimiville alan ammattilaisille ja kaikille, jotka haluavat parantaa englannin kielen taitoaan.

Ennakkovaatimukset

Englannin kielen perussanaston ja –kieliopin hallitseminen niin, että tehtävien itsenäinen suorittaminen on mahdollista. Opintojakson lähtötaso vastaa tavoitetasoa B1, esim. lukioenglanti.

Lisätiedot

Kurssitehtävien suorittamiseen opiskelijaa tarvitsee kuvausvälineen, josta hän voi siirtää kuvaamiaan videoita kurssialustalle (esim. kännykkä).

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Opetuksen kieli Suomi
Toteutusaika 31.05.2023 – 30.07.2023
Aikataulut ja työskentelytavat Opintojakso suoritetaan verkossa itsenäisesti ja omaan tahtiin. Kurssilla on runsaasti erilaisia kielentuottamis- ja ymmärtämis- sekä sanastotehtäviä. Osa tehtävistä tapahtuu verkossa keskustelualueella, ja osa näistä vaatii opiskelijan tekemiä lyhyitä videoita, joilla hän itse puhuu englantia, sekä muiden opiskelijoiden tuotosten kommentointia. Kurssilla opiskelija perehtyy itsenäisesti erilaisiin materiaaleihin ja tekee tehtäviä niiden pohjalta. Kurssin lopuksi on lyhyt verkossa tehtävä sanastokoe.
Ilmoittautumisaika 1.8.2022-22.5.2023 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Taru Kemiläinen (etunimi.sukunimi@humak.fi)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

 

Opiskelija:

  • osaa aktiivisesti käyttää oman alansa sanastoa sekä suullisesti että kirjallisesti
  • osaa viestiä moniammatillisissa työyhteisöissä sekä suullisesti että kirjallisesti englannin kielellä
  • osaa toimia erilaisissa kansainvälisissä ammatillisissa tilanteissa englannin kielellä
  • osaa toimia erilaisissa haastattelu- ja ohjaustilanteissa englannin kielellä
  • selviytyy työnhausta englanniksi ja osaa esitellä toimintaympäristöään ja työtehtäviään englannin kielellä
  • osaa hankkia tietoa erilaisista englanninkielisistä oman alan lähteistä
  • ymmärtää asiatyylin ja puhekielen eron ja osaa käyttää niitä asianmukaisesti.

”Monipuoliset tehtävät ja palaute muilta opiskelijoilta”