Englanti 5 op, Yhteisöpedagogi (AMK-tutkinnon pakolliset kieliopinnot), kesä 2023

Opintojaksolla opitaan yhteisöpedagogiikan alalla nuoriso- ja järjestötyössä tarvittavia englannin kielen kirjallisia ja suullisia taitoja. Kurssin teemoja ovat mm. Youth and NGO work, Community education, Participatory and action-based methods, Human rights, Youth research sekä Academic writing.

Kurssilla on runsaasti erilaisia kielentuottamis- ja ymmärtämis- sekä sanastotehtäviä. Osa tehtävistä tapahtuu verkossa keskustelualueella, ja osa näistä vaatii opiskelijan tekemiä lyhyitä videoita, joilla hän itse puhuu englantia, sekä muiden opiskelijoiden tuotosten kommentointia. Kurssilla opiskelija perehtyy itsenäisesti erilaisiin materiaaleihin ja tekee tehtäviä niiden pohjalta. Kurssin lopuksi on lyhyt verkossa tehtävä sanastokoe.

Opintojaksoon kuuluu myös laajempi loppukoe, joka järjestetään verkkotenttinä (luetun ymmärtäminen, kirjoittaminen, kuullun ymmärtäminen, suullinen koe). Kokeella opiskelija osoittaa saavuttaneensa korkeakouluopiskelijoilta vaaditun vieraan kielen kirjallisen ja suullisen kielitaitotason.

Kenelle?

Tämä opintojakso on suunnattu yhteisöpedagogikoulutuksen polkuopiskelijoille, ja muille opiskelijoille, joille opintojakso on osa AMK-tutkintoon kuuluvia pakollisia kieliopintoja. Polkuopiskelijat suorittavat tämän loppukokeen sisältävän opintojakson.

Ennakkovaatimukset

Englannin kielen perussanaston ja –kieliopin hallitseminen niin, että tehtävien itsenäinen suorittaminen on mahdollista. Opintojakson lähtötaso vastaa tavoitetasoa B1, esim. lukioenglanti.

Lisätiedot

Kurssitehtävien suorittamiseen opiskelijaa tarvitsee kuvausvälineen, josta hän voi siirtää kuvaamiaan videoita kurssialustalle (esim. kännykkä).

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Opetuksen kieli Opintojakson opetuskielet ovat suomi ja englanti. Tentin ohjeistuksen kieli on suomi.
Toteutusaika 31.05.2023 – 30.07.2023
Aikataulut ja työskentelytavat Opintojakso suoritetaan verkossa itsenäisesti ja omaan tahtiin. Opintojaksolla on runsaasti erilaisia kielentuottamis- ja ymmärtämis- sekä sanastotehtäviä. Osa tehtävistä tapahtuu verkossa keskustelualueella, ja osa näistä vaatii opiskelijan tekemiä lyhyitä videoita, joilla hän itse puhuu englantia, sekä muiden opiskelijoiden tuotosten kommentointia. Kurssilla opiskelija perehtyy itsenäisesti erilaisiin materiaaleihin ja tekee tehtäviä niiden pohjalta.

Kurssin lopuksi on lyhyt verkossa tehtävä sanastokoe sekä lisäksi pidempi lopputentti, joka järjestetään elokuussa kurssin päätyttyä.

Tentin ajankohta ilmoitetaan myöhemmin

Ilmoittautumisaika 1.8.2022-22.05.2023 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Taru Kemiläinen (etunimi.sukunimi@humak.fi)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

Opiskelija:

  • osaa aktiivisesti käyttää oman alansa sanastoa sekä suullisesti että kirjallisesti
  • osaa viestiä moniammatillisissa työyhteisöissä sekä suullisesti että kirjallisesti englannin kielellä
  • osaa toimia erilaisissa kansainvälisissä ammatillisissa tilanteissa englannin kielellä
  • osaa toimia erilaisissa haastattelu- ja ohjaustilanteissa englannin kielellä
  • selviytyy työnhausta englanniksi ja osaa esitellä toimintaympäristöään ja työtehtäviään englannin kielellä
  • osaa hankkia tietoa erilaisista englanninkielisistä oman alan lähteistä
  • ymmärtää asiatyylin ja puhekielen eron ja osaa käyttää niitä asianmukaisesti.

”Monipuoliset tehtävät ja palaute muilta opiskelijoilta”

75,00