Englanti 5 op, Kulttuurituotanto (AMK-tutkinnon pakolliset kieliopinnot), syksy

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 11.10.2021 – 31.12.2021
Aikataulut Opintojaksoon kuuluu kaksi webinaaria, jotka molemmat toteutetaan kahtena ajankohtana.

Valitse toinen:

 • 04.11.2021 klo 08.30 – 11.00 TAI
 • 05.11.2021 klo 08.30 – 11.00

Valitse toinen:

 • 02.12.2021 klo 08.30 – 11.00 TAI
 • 03.12.2021 klo 08.30 – 11.00

Tentti:

 • 20.12.2021 klo 08.00 – 16.00 välisenä aikana
Viimeinen ilmoittautumispäivä 30.9.2021 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö  Hanna-Kaisa Hokkanen (etunimi.sukunimi@humak.fi)

 

Opintojaksolla opitaan kulttuurituottajan työssä tarvittavia englannin kielen kirjallisia ja suullisiataitoja. Kurssin teemoja ovat mm. Contemporary arts and music, Cultural management,Entrepreneurship, Economics sekä Academic writing. Kurssi sopii kulttuurituottajiksi opiskeleville, kulttuurialalla työskenteleville sekä kaikille, jotka ovat kiinnostuneet parantamaan englannin kielen taitoaan.

Sisältö:

 • Kirjallinen ja suullinen viestintä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa (esim. raportointi, neuvottelut, puhelinkeskustelut, sähköposti, työnhaku)
 • Erilaiset ohjaus-, haastattelu- ja neuvontatilanteet
 • Oman alan tiedon hankinta ja hyödyntäminen ammattitaidon ylläpitämisessä

Opintojakso kuuluu kulttuurituottajan AMK-tutkinnossa 3. vuosikurssin opintoihin. Katso opetussuunnitelmasta, miten opintojakso sijoittuu kulttuurituotannon koulutuksen tutkintorakenteeseen.

Opiskelija:

 • osaa aktiivisesti käyttää oman alansa sanastoa sekä suullisesti että kirjallisesti
 • osaa viestiä moniammatillisissa työyhteisöissä sekä suullisesti että kirjallisesti englannin kielellä
 • osaa toimia erilaisissa kansainvälisissä ammatillisissa tilanteissa englannin kielellä
 • osaa toimia erilaisissa haastattelu- ja ohjaustilanteissa englannin kielellä
 • selviytyy työnhausta englanniksi ja osaa esitellä toimintaympäristöään ja työtehtäviään englannin kielellä
 • osaa hankkia tietoa erilaisista englanninkielisistä oman alan lähteistä
 • ymmärtää asiatyylin ja puhekielen eron ja osaa käyttää niitä asianmukaisesti.