Englanti 5 op, Kulttuurituotanto (AMK-tutkinnon pakolliset kieliopinnot), syksy 2022

Opintojaksolla opitaan kulttuurituottajan työssä tarvittavia englannin kielen kirjallisia ja suullisiataitoja. Kurssin teemoja ovat mm. Contemporary arts and music, Cultural management,Entrepreneurship, Economics sekä Academic writing. Kurssi sopii kulttuurituottajiksi opiskeleville, kulttuurialalla työskenteleville sekä kaikille, jotka ovat kiinnostuneet parantamaan englannin kielen taitoaan.

Sisältö:

 • Kirjallinen ja suullinen viestintä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa (esim. raportointi, neuvottelut, puhelinkeskustelut, sähköposti, työnhaku)
 • Erilaiset ohjaus-, haastattelu- ja neuvontatilanteet
 • Oman alan tiedon hankinta ja hyödyntäminen ammattitaidon ylläpitämisessä

Opintojakso kuuluu kulttuurituottajan AMK-tutkinnossa 3. vuosikurssin opintoihin. Katso opetussuunnitelmasta, miten opintojakso sijoittuu kulttuurituotannon koulutuksen tutkintorakenteeseen.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 03.10.2022 – 15.12.2022
Aikataulut ja työskentelytavat Opintojaksoon sisältyy 3 webinaaria ja lopputentti.
Webinaareihin 1-3 osallistuminen on vapaaehtoista, lopputentti tulee kaikkien osallistua.Webinaarit:

 • 14.10.2022 09.00 – 11.30
 • 04.11.2022 12.30 – 15.00
 • 02.12.2022 12.30 – 15.00

Tentti:

 • 15.12.2022 08.00 – 16.00
Ilmoittautumisaika 1.8.2022-23.9.2022 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Taru Kemiläinen (etunimi.sukunimi@humak.fi)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

 

Opiskelija:

 • osaa aktiivisesti käyttää oman alansa sanastoa sekä suullisesti että kirjallisesti
 • osaa viestiä moniammatillisissa työyhteisöissä sekä suullisesti että kirjallisesti englannin kielellä
 • osaa toimia erilaisissa kansainvälisissä ammatillisissa tilanteissa englannin kielellä
 • osaa toimia erilaisissa haastattelu- ja ohjaustilanteissa englannin kielellä
 • selviytyy työnhausta englanniksi ja osaa esitellä toimintaympäristöään ja työtehtäviään englannin kielellä
 • osaa hankkia tietoa erilaisista englanninkielisistä oman alan lähteistä
 • ymmärtää asiatyylin ja puhekielen eron ja osaa käyttää niitä asianmukaisesti.