Creve – Luovien alojen valmennusohjelma 2022-2023, 10 op

Humakin luovien alojen yrityspalvelu Creve toteuttaa yhteistyössä AVEKin kanssa luovien alojen kehittämishankkeille suunnatun valmennusohjelman. Ohjelman kautta saat asiantuntija-apua, vertaistukea, osaamista ja verkostoja luovien alojen kehittämisprojektin toteutukseen, konseptien testaamiseen, tuotteistamiseen, liiketoiminnan ja rahoituksen suunnitteluun.

Creve on toteuttanut valmennusohjelmia luovien alojen yrityksille jo 13 vuoden ajan. Osallistuneiden yritysten mielestä tärkein hyöty ohjelmasta on ollut – oman liiketoiminnan kokonaisuuden, resurssien ja toiminnan suunnittelun ymmärtäminen, – konkreettinen apu kehittämisprojektien läpivientiin ja jatkon varmistamiseen, – palvelujen, verkostojen, toimintatapojen ja johtamisen kehittyminen, – yhdessä muiden samassa vaiheessa olevien kanssa kehittämisongelmien ratkominen, verkostoituminen ja yhteistyön käynnistyminen.

Valmennusohjelmaan kuuluvat opintojaksot

 • LP02-3027 Tuotekehitys ja tuotteistaminen (Creve) 5 op
 • TRP03-3027 Toiminnan ja rahoituksen suunnittelu (Creve) 5 op

 

Creven valmennusohjelma luovien alojen kehittämishankkeille koostuu viidestä teemasta: projektinjohtamisesta, innovatiivisten palvelujen kehittämisestä, yritysyhteistyöstä ja vastuullisuudesta, tuotteistamisesta, liiketoimintamalleista ja rahoituksesta sekä tulosten arvioinnista ja jatkon varmistamisesta. Valmennusohjelmassa tuki kohdennetaan osaamisen kehittämiseen, liiketoiminnan kehittämisen työkaluihin sekä mentoroinnin ja vertaismentoroinnin kautta läpi ohjelman.

Kenelle?

Valmennusohjelma on tarkoitettu kulttuuri- ja luovine alojen kehittämisprojektien toteuttajille: yrittäjille, yhdistysten ja työryhmien edustajille, kehittäjille ja muille luovan alan toimijoille.

Ennakkovaatimukset

Valmennusohjelma perustuu osaamisen kehittämiseen käynnissä olevassa kehittämishankkeessa eli osallistujalla tulee olla käynnissä tai käynnistyvä kehittämisprojekti. Kehittämisprosessi voi liittyä myös osallistujan liiketoiminnan kehittämiseen. Lähtötasovaatimuksena on perustiedot projekti-, talous-, rahoitus- ja innovaatiotoiminnasta.

Lisätiedot

Valmennusohjelman sisältö perustuu Humakin Kultuurituottaja AMK-tutkinnon opetussuunnitelman opintojaksoihin Tuotekehitys ja tuotteistaminen (5op)* ja Toiminnan ja rahoituksen suunnittelu (5op). Opintoina valmennusohjelman laajuus on 10 opintopistettä (op), mikä vastaa n. 270h työskentelyä omassa kehittämishankkeessa.

Opinnot suoritetaan oman kehittämisprojektin kautta: Osallistuen valmennusohjelman aikana – viiteen valmennustapaamiseen (ryhmä, verkossa) – kolmeen projektikohtaiseen/pienryhmän mentorointitapaamiseen Toteuttamalla ohjelman aikana viiden valmennusteeman mukaiset sisällöt omassa kehittämistoiminnassa kehittämisprojektia ja osallistujan omaa liiketoimintaa tukevalla tavalla – Ohjelma, työkalut ja materiaalit ovat saatavilla valmennusohjelman verkkoalustalta Hoodlesta Raportoimalla viiden teeman mukaiset sisällöt ja kehittämistoiminnan raportointiohjeistuksen mukaisesti 30.4.2022 mennessä. – Raportointiohje ja raporttipohja ovat saatavilla valmennusohjelman verkkoalustalla Hoodlessa. Raportti vastaa kehittämistoiminnan osalta myös AVEKille toimitettavaa loppuraporttia.

Lue lisää esitteestä.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 9.1.2023-31.5.2023
Aikataulut ja työskentelytavat Valmennusohjelma sisältää viisi verkkolähitapaamista kaikkien osallistujien kesken sekä kolme ohjaus-/mentorointitapaamista hanke-/pienryhmäkohtaisesti. Yhteisissä tapaamisissa asiantuntijapuheenvuorot ja pienryhmätehtävät sekä keskustelut muodostavat toiminnan rungon. Tapaamisten välillä itsenäinen työskentely. Kehittämistoimintaa raportoidaan ohjelman aikana.

Verkkolähipäivät

 • Aloitustapaaminen to 12.1.2023 klo 9-11
 • Verkkolähipäivä 1, to 19.1.2023 klo 9-12
 • Verkkolähipäivä 2, to 16.2.2023 klo 9-12
 • Verkkolähipäivä 3, to 16.3.2023 klo 9-12
 • Verkkolähipäivä 4, to 13.4.2023 klo 9-12
 • Verkkolähipäivä 5, to 11.5.2023 klo 9-12
Ilmoittautumisaika 1.8.2022-30.11.2022 klo 23:59
Vastuuhenkilö Leena Janhila (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. +358 400 349 397)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

Valmennusohjelma toteutetaan, mikä osallistujia tulee vähintään 15. Kehittämishankkeista voi osallistua useampi henkilö.

Tuotekehitys ja tuotteistaminen 5 op

Opiskelija:

 • tuntee asiakaslähtöisen tuotekehitysprosessin peruskäsitteet, vaiheet ja työtavat
 • osaa käyttää luovaa ongelmanratkaisua uusien tuotteiden kehittämisessä ymmärtää tuotekehityksen ja tuotteistamisen merkityksen osana liiketoimintaa
 • ymmärtää palvelumuotoilun ja tuotteistamisen perusperiaatteet ja käytännöt.

Toiminnan ja rahoituksen suunnittelu 5 op

Opiskelija:

 • tuntee toiminnan suunnittelun ja rahoituksen periaatteet
 • soveltaa rahoitusosaamistaan erilaisia rahoitusmuotoja käyttämällä toteuttaa rahoituksen valitsemassaan projektissa, tuotannossa tai organisaatiossa
 • osaa arvioida investointien ja käyttöpääoman tarpeen.