Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 5 op, kevät 2023

Opintojaksossa tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisen vaikuttamisen muotoihin ja opitaan arvioimaan niiden vaikuttavuutta.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 05.01.2023 – 29.05.2023
Aikataulut ja työskentelytavat Lähiopetus verkossa:

  • 30.01.2023 09.15 – 14.00
  • 20.02.2023 09.15 – 14.00
  • 23.03.2023 09.15 – 14.00
Ilmoittautumisaika 1.8.2022-26.12.2022 klo 23:59
Vastuuhenkilö Laura Castrén (etunimi.sukunimi@humak.fi)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

 

Opiskelija

  • tuntee yhteiskunnan rakenteet ja toimijat
  • osaa perustella edunvalvonnan ja lobbauksen merkityksen
  • tuntee kansalaisten ja organisaatioiden vaikutusmahdollisuuksia
  • tuntee kolmannen sektorin roolin ja merkityksen yhteiskunnassa
  • osaa soveltaa vaikuttamisen menetelmiä käytännön työssä.