Webinaaripedagogiikka – yhteisöllisyyttä online-lähiopetukseen 5 op, kevät 2023

Opiskelija tutustuu yhteisöllisesti ja itsenäisesti yhteisöllisen oppimisen online-lähiopetustilanteiden suunnitteluun ja toteutukseen sekä niissä tarvittavaan tekniikkaan. Suunniteltavat online-lähiopetustilanteet, webinaarit voivat olla kestoltaan eri pituisia. Opiskelija tutustuu webinaarien suunnittelussa käytettäviin pedagogisiin lähestymistapoihin ja malleihin sekä syventyy niistä yhteen. Opintojaksolla esitellään ja hyödynnetään Humakissa kehitettävää tutkimustietoon perustuvaa alustavaa CPSCOL-mallia* webinaarien pedagogisen suunnittelun tueksi, kuten myös CPSCOL-käytännön työn periaatteita muistilistaksi online-lähiopetuksen järjestäjille.

Opiskelija harjoittelee opintojakson aikana konkreettisesti, eli suunnittelee ja toteuttaa webinaarin valitsemastaan teemasta omalle viiteryhmälleen sekä itsearvioi ja dokumentoi sen. Opiskelija saa ja antaa vertaispalautetta pienryhmissä. Opintojaksolla tuetaan opiskelijaa yhteisölliseen oppimiseen myös itsenäisen kehittämistehtävän toteutuksen eri vaiheessa.

Sisältö:

 • Yhteisöllisen oppimisen suunnittelu osaksi online-lähiopetustilanteiden suunnittelua ja toteutusta
 • Yhteisöllisen oppimisen webinaariympäristöt ja tekniikat
 • Webinaarien suunnittelussa käytettäviä pedagogisia lähestymistapoja ja malleja sekä niistä yhteen syventyminen.

*Opintojaksolla esitellään ja hyödynnetään Humakissa kehitettävää tutkimustietoon perustuvaa alustavaa CPSCOL-mallia (Preliminary Coaching Pedagogical model for Synchronous Collaborative Online Learning CPSCOL)

Koulutus Avoin AMK.
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 06.02.2023 – 07.05.2023
Aikataulut ja työskentelytavat Opintojakso toteutetaan käänteisen oppimisen periaatteella eli opiskelija suorittaa jo heti aloituspäivästä lähtien itsenäisesti oppimisaktiviteettejä, perehtyy itsenäisesti opintojakson ohjekirjaan, katsoo oppimateriaalivideoita ja ohjevideoita itsenäisesti ja aina ennen tulevaa webinaaria perehtyy siihen liittyvän oppimateriaalin ennen kutakin webinaaria. Opintojaksolla on reaaliaikaisia webinaareja, joihin tulee osallistua. Reaaliaikaisissa webinaareissa harjoitellaan opintojakson sisältöä. Valmennusryhmät tuottavat ”harjoitustehtäviä” webinaareihin.

Opintojakso alkaa 6.2.2023, jolloin opiskelijoiden tulisi kirjautua verkko-oppimisalustalle.

Opintojakson webinaarit

 • 08.02.2023 09.00 – 10.30
 • 22.02.2023 09.00 – 11.30
 • 01.03.2023 09.00 – 11.30
 • 08.03.2023 09.00 – 11.30
 • 15.03.2023 09.00 – 11.30
 • 29.03.2023 09.00 – 11.30
 • 12.04.2023 09.00 – 11.30
 • 26.04.2023 09.00 – 11.30
 • 03.05.2023 09.00 – 11.30
Ilmoittautumisaika 1.8.2022-27.01.2023 klo 23:59
Vastuuhenkilö Päivi Timonen (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 301)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

Opiskelija:

 • Tuntee yhteisöllisen oppimisen online-lähiopetustilanteiden suunnittelua ja toteutusta
 • Hahmottaa reaaliaikaisissa yhteisöllisissä verkko-oppimisen tilanteissa käytettäviä pedagogisia lähestymistapoja ja -malleja
 • Kykenee suunnittelemaan, toteuttamaan, itsearvioimaan ja dokumentoimaan lyhyen online-lähiopetustilanteen
 • Oppii yhteisöllisesti ja tiedostaa vertaisoppimisen vastuunsa myös kehittämis- ja palautetilanteissa
 • Tuntee erilaisia webinaari- eli online-lähiopetusympäristöjä ja kykenee valitsemaan käyttöönsä sopivan ympäristön

”Parasta on ollut monipuolisuus, pitkä kesto, paljon webinaareja, aktivoiva harjoittelu, verkkomateriaalit, tiedollinen sisältö superinnostavaa. ”

”Parasta on ollut kaiken uuden tekninen oppiminen (uudet sovellukset sekä vanhojen jo käyttämieni sovellusten uudet toiminnot ja käyttötavat), pedagoginen suunnittelu ja huomioiminen webinaareissa/etäopetuksessa sekä koko kurssilla tapahtunut yhteisöllinen oppiminen (etenkin webinaaritilanteissa).”

”Monipuolinen katsaus eri alustoihin ja ohjelmiin, pedagogisen osaamisen laajeneminen ja todella hyvä opettaja.”

”Yhteisöllinen oppiminen, opiskelun monimuotoisuus (esim. flipped learning, tutustuminen erilaisiin alustoihin ja toiminnallisiin aktiviteetteihin, kuten Flinga, Padlet yms.)”