Webinaaripedagogiikka – yhteisöllisyyttä online-lähiopetukseen 5 op, kevät

Koulutus Avoin AMK.
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 07.02.2022 – 08.05.2022
Aikataulut Opintojakso toteutetaan kokonaan verkko-opintoina ja webinaareina. Osallistuminen reaaliaikaisiin webinaareihin (Zoom, Collaborate Ultra ja muut webinaariympäristöt) ja verkko-opintoihin. Opintojakso sisältää vertaisoppimista ryhmissä ja itsenäisen kehittämistehtävän. Opintojakso sisältää yhteisiä webinaareja ja pienryhmien omia webinaareja sekä kunkin opiskelijan oman webinaarin toteutuksen. Opintojakson oppimistehtäviä suoritetaan webinaareissa, joten webinaareihin osallistuminen on toivottavaa.

Opintojakso alkaa 7.2.2022, jolloin opiskelijoiden tulisi kirjautua verkko-oppimisalustalle.

Webinaarien ajankohdat:

 • 16.02.2022 klo 09.00 – 11.30
 • 02.03.2022 klo 09.00 – 11.30
 • 09.03.2022 klo 09.00 – 11.30
 • 16.03.2022 klo 09.00 – 11.30
 • 30.03.2022 klo 09.00 – 11.30
 • 13.04.2022 klo 09.00 – 11.30
 • 27.04.2022 klo 09.00 – 11.30
 • 04.05.2022 klo 09.00 – 11.30
Ilmoittautumisaika 27.01.2022 klo 23:59
Vastuuhenkilö Päivi Timonen (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 301)

Opiskelija tutustuu yhteisöllisesti ja itsenäisesti yhteisöllisen oppimisen online-lähiopetustilanteiden suunnitteluun ja toteutukseen sekä niissä tarvittavaan tekniikkaan. Suunniteltavat online-lähiopetustilanteet, webinaarit voivat olla kestoltaan eri pituisia. Opiskelija tutustuu webinaarien suunnittelussa käytettäviin pedagogisiin lähestymistapoihin ja malleihin sekä syventyy niistä yhteen. Opintojaksolla esitellään ja hyödynnetään Humakissa kehitettävää tutkimustietoon perustuvaa alustavaa CPSCOL-mallia* webinaarien pedagogisen suunnittelun tueksi, kuten myös CPSCOL-käytännön työn periaatteita muistilistaksi online-lähiopetuksen järjestäjille.

Opiskelija harjoittelee opintojakson aikana konkreettisesti, eli suunnittelee ja toteuttaa webinaarin valitsemastaan teemasta omalle viiteryhmälleen sekä itsearvioi ja dokumentoi sen. Opiskelija saa ja antaa vertaispalautetta pienryhmissä. Opintojaksolla tuetaan opiskelijaa yhteisölliseen oppimiseen myös itsenäisen kehittämistehtävän toteutuksen eri vaiheessa.

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina käänteisen oppimisen periaattein (flipped learning) ja webinaareja suunnitellaan alustavan CPSCOL-pedagogisen mallin* mukaisesti. Opiskelija osallistuu webinaareihin, oppii itsenäisesti ja tutustuu opintojaksolla oleviin oppimateriaaleihin. Oppimateriaalit ovat verkko-oppimisympäristössä ja opiskelijat perehtyvät niiden sisältöihin ennen kyseisen aiheen webinaareja.

Sisältö:

 • Yhteisöllisen oppimisen suunnittelu osaksi online-lähiopetustilanteiden suunnittelua ja toteutusta
 • Yhteisöllisen oppimisen webinaariympäristöt ja tekniikat
 • Webinaarien suunnittelussa käytettäviä pedagogisia lähestymistapoja ja malleja sekä niistä yhteen syventyminen.

*Opintojaksolla esitellään ja hyödynnetään Humakissa kehitettävää tutkimustietoon perustuvaa alustavaa CPSCOL-mallia (Preliminary Coaching Pedagogical model for Synchronous Collaborative Online Learning CPSCOL)

Opiskelija:

 • Tuntee yhteisöllisen oppimisen online-lähiopetustilanteiden suunnittelua ja toteutusta
 • Hahmottaa reaaliaikaisissa yhteisöllisissä verkko-oppimisen tilanteissa käytettäviä pedagogisia lähestymistapoja ja -malleja
 • Kykenee suunnittelemaan, toteuttamaan, itsearvioimaan ja dokumentoimaan lyhyen online-lähiopetustilanteen
 • Oppii yhteisöllisesti ja tiedostaa vertaisoppimisen vastuunsa myös kehittämis- ja palautetilanteissa
 • Tuntee erilaisia webinaari- eli online-lähiopetusympäristöjä ja kykenee valitsemaan käyttöönsä sopivan ympäristön

“Parasta on ollut monipuolisuus, pitkä kesto, paljon webinaareja, aktivoiva harjoittelu, verkkomateriaalit, tiedollinen sisältö superinnostavaa. “

“Parasta on ollut kaiken uuden tekninen oppiminen (uudet sovellukset sekä vanhojen jo käyttämieni sovellusten uudet toiminnot ja käyttötavat), pedagoginen suunnittelu ja huomioiminen webinaareissa/etäopetuksessa sekä koko kurssilla tapahtunut yhteisöllinen oppiminen (etenkin webinaaritilanteissa).”

“Monipuolinen katsaus eri alustoihin ja ohjelmiin, pedagogisen osaamisen laajeneminen ja todella hyvä opettaja.”

“Yhteisöllinen oppiminen, opiskelun monimuotoisuus (esim. flipped learning, tutustuminen erilaisiin alustoihin ja toiminnallisiin aktiviteetteihin, kuten Flinga, Padlet yms.)”

Kiinnostavatko opetuksen ja oppimisen ympäristönä webinaari, online-lähiopetus, verkkoseminaari, reaaliaikainen luokkahuone verkossa, videokonferenssi, reaaliaikainen lähiopetus ja -oppiminen tai se, kuinka mahdollistat yhteisöllistä oppimista webinaarissa?

48 varastossa

75,00