Vapaaehtoisten rekrytointi, perehdyttäminen, motivointi sekä työnohjaus vapaaehtoiskoordinaattorin tukena 5 op, kevät 2023

Opintojakso on osa 2/3 Vapaaehtoistoiminnan johtamisen osaamiskokonaisuudesta. Teemoina ovat vapaaehtoiskoordinaattorin keskeiset tehtävät, kuten rekrytointi ja perehdyttäminen sekä niissä tarvittavat käytännön työkalut. Kuinka vapaaehtoistehtäviä paketoidaan ja kuinka löydetään innostavimmat tehtävät jokaiselle kiinnostuneelle? Tutustumme myös työnohjauksen menetelmiin vapaaehtoistoiminnassa. Opintojaksolla toteutetaan käytännön rekrytointikokeilu omassa tai muussa vapaaehtoisorganisaatiossa. Asiantuntijaluennot ja tekemällä oppiminen sekä vertaispalaute tuottavat sisältökokonaisuuden, jota voi suoraan hyödyntää vapaaehtoisten johtajana toimiessa.

Sisältö

 • Rekrytoinnin, perehdytyksen ja motivoinnin menetelmät
 • Työnohjauksen teoria ja käytäntö
 • Vapaaehtoistoiminnan organisointi ja koordinointi

Opin­to­jak­so kuu­luu Hu­ma­kin AMK-tut­kin­to­jen yh­tei­siin va­paas­ti va­lit­ta­viin opin­toi­hin. Opintojakso ei kuulu kulttuurituotannon koulutuksen polkuopintoihin.

Kenelle?

Vapaaehtoistoiminnan johtajat ja koordinaattorit järjestöissä ja muissa organisaatioissa.

Lisätiedot

Opintojaksolla vierailee asiantuntijoita jakson teemoihin liittyen.

Vapaaehtoistoiminnan johtaminen -osaamiskokonaisuuteen kuuluvat lisäksi seuraavat opintojaksot:

 • Vapaaehtoistoiminnan arvot ja merkitys yhteiskunnassa 5 op (1/3). Toteutetaan syksyllä 2022.
 • Muutoksen hallinta vapaaehtoisorganisaatioissa ja toiminnan kehittäminen 5 op (3/3). Toteutetaan keväällä 2023.

 

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 19.01.2023 – 03.03.2023
Aikataulut ja työskentelytavat Opintojaksolla on kolme webinaaripäivää. Webinaarit perustuvat vuorovaikutteisiin asiantuntijaluentoihin, joita tallennetaan soveltuvin osin sekä ryhmätehtäviin ja keskusteluihin. Tallenteet ovat jakson Hoodle-alustalla katsottavissa kahden viikon ajan. Läsnäolo webinaareissa on suositeltavaa, koska keskusteluissa tapahtuva vertaisoppiminen on keskeinen osa jakson antia. Opintojaksolla annetaan webinaarien välissä toteutettava ennakkotehtävä, joka on omaan tai muuhun organisaatioon suunniteltava, toteutettava ja raportoitava rekrytointikokeilu.

Opintojakson webinaarit:

 • 19.01.2023 12.00 – 16.00
 • 20.01.2023 10.00 – 15.00
 • 03.03.2023 10.00 – 15.00
Ilmoittautumisaika 1.8.2022-09.01.2023 klo 23:59:0025
Vastuuhenkilö Juha Iso-Aho (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 202)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

Opiskelija:

 • tuntee vapaaehtoisten rekrytoinnin, perehdytyksen ja motivoinnin menetelmiä sekä hyviä käytänteitä
 • ymmärtää työnohjauksen merkityksen vapaaehtoistoiminnan johtamisessa ja tuntee työnohjauksen perusperiaatteet
 • osaa hahmottaa erot palkkatyöntekijöiden ja vapaaehtoisten johtamisessa
 • kykenee suunnittelemaan ja johtamaan vapaaehtoistoimintaa sekä toimija- että asiakaslähtöisesti.

”Parasta oli verkostoituminen, vapaaehtoistoimintaan liittyvän tiedon karttuminen sekä mainiot keskustelut lähipäivillä.”

”Välitehtävät auttoivat konkretisoimaan opittua.”

”Opintojakso oli kokonaisuudessaan hyvin suunniteltu ja toteutettu toimiva kokonaisuus.”

”Opin uusia asioita ja sain ideoita käytäntöön. Vastaan tuli myös uusia mielenkiintoisia teknisiä toteutuksia (open space sähköisesti) joista on hyötyä jatkossa.”