Uutta luovaa järjestöosaamista (YAMK) 5 op, kevät 2023

Järjestötyön ammattimaisuuden ja osaamisen kehittäminen – keskeistä työn ja osaamisen näkökulma

Sisällöt

 • Ammatillista toimintaa ohjaava teoreettinen perusta
 • Järjestötyön muuttuviin osaamistarpeet ja niihin vastaaminen
 • Järjestötyössä hankitun informaalin osaamisen tunnistaminen, osaamisen validointi ja jatkuva oppiminen
 • Itseohjautuvuus, itsen ja oman työn johtaminen, resilienssi
 • Osaamisen näkyväksi tekeminen, brändäys ja markkinointi

Kenelle?

Opinnot ovat yhteisöpedagogi ylempi AMK -tutkintoa. Sopii erityisesti järjestökentän eri tehtävissä toimiville. Osallistujien monipuolinen koulutustausta ja työkokemus mahdollistavat ja rikastuttavat uudistavaa oppimista.

 

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 30.3.2023-17.5.2023
Aikataulut ja työskentelytavat Opintojakso opiskellaan kokonaan verkossa. Tukeudumme opintojaksolla käänteisen oppimisen ajatukseen. Opintojakson teemaan virittäydytään ennakkoaineistolla ja -tehtävällä. Lisäksi opintojaksoon kuuluu kaksi webinaaria. Muilta osin osaamistavoitteiden saavuttamisen näytöt perustuvat ammatillista ajattelua tai toimintakäytäntöjä tutkivaan, arvioivaan ja kehittävään toimintaan soveltuvassa järjestötyön toimintaympäristössä, verkostossa tai hankkeessa.

Ennakkotehtävän palautus on 11.4.2023 mennessä.

Opintojakson webinaarit:

 • 13.4.2023 klo 9.00 – 12.00
 • 12.5.2023 klo 9.30 -14.00
Ilmoittautumisaika 1.8.2022-20.03.2023 klo 23:59
Vastuuhenkilö Tarja Nyman (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 257)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

Opintojakson käytyään opiskelija

 • tekee näkyväksi omaa ammatillista toimintaa ohjaavia teoreettisia lähtökohtia ja osaa soveltaa niitä järjestötyön toimintakonteksteihin
 • osaa ennakoida järjestötyön ammatillisia osaamistarpeita kehityshakuisesti
 • tietää osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytäntöjä ja mahdollisuuksia
 • kykenee arvioimaan itseohjautuvuuden sekä itsen ja oman työn johtamisen tekijöitä
 • tiedostaa ja osaa markkinoida erityisosaamistaan järjestötyön ammattilaisena ja kehittäjänä