Kuvailu 5 op, kevät 2023

Opintojaksolla opitaan keille, missä tilanteissa ja miksi kuvailu on tarpeellista.
Kuvailua opitaan tuottamaan monimuotisesti huomioiden asiakkaiden ja tilanteiden yksilöllisyys ja moninaisuus.
Opintojaksolla opitaan kuvailemaan yksilön, toiminnan ja kontekstin näkökulmasta tarkoituksenmukaisella tavalla erilaisia kohteita, tilanteita ja ympäristöjä. Opintojaksolle kannattaa ilmoittautua, jos haluaa parantaa taitojaan siinä, miten erilaisten tilanteiden saavutettavuutta edistetään ja taruvallisuuden tunnetta lisätään kuvailun keinoin.

Opintojakson teemat ovat:

 • kuvailun piirteet
 • kuvailun erilaiset menetelmät
 • kuvailu eri vastaanottajille
 • kuvailu moninaisissa tilanteissa
 • vaihtoehtoiset tekstit ja vaihtoehtoiset kuvaukset kuville (alt-teksti, tekstivastine)
 • saavutettavuuden edistäminen kuvailun keinoin

Opintojaksolta saat perustiedot ja taidot kuvailusta. Näitä taitoja voit hyödyntää monenlaisissa, erityisesti saavutettavuutta edistävissä tehtävissä.

Kuuntele oheiselta videolta, mitä on kuvailu ja, mitä opintojaksolla opitaan:

Kenelle?

Opintojakso sopii monilla eri aloilla työskenteleville, esim. tulkeille, yhteisöpedagogeille, kulttuurituottajille, työelämän kehittäjille, opettajille, sairaanhoitajille, poliiseille, pelastajille, toimintaterapauteille, henkilökohtaisille avustajille, palveluyksilöissä, kouluissa, päiväkodeissa ja sairaaloissa työskenteleville sekä monille muille ammattilaisille.

Lisätiedot

Opinnoissa tarvitset tietokoneen ja muistiinpanovälineet. Itsenäinen työskentely tapahtuu Humakin verkko-oppimisympäristössä Hoodlessa. Hoodle pohjautuu Open LMS -moderniin Moodle-tekniikkaan.

Opintojakso sisältyy Humakin Tulkki AMK-tutkinnon uuteen syksyllä 2023 voimaan tulevaan opetussuunnitelmaan.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opiskelu ja lähiopetus verkossa ja Humakin Helsingin TKI-keskus Ilkassa Humakin Helsingin TKI-keskus Ilkassa (Ilkantie 4).
Toteutusaika 25.01.2023 – 29.05.2023
Aikataulut ja työskentelytavat Opintojakso sisältää pakollista lähi- ja verkko-opetusta sekä itsenäistä työskentelyä. Osa tehtävistä on ryhmä- ja paritöitä.

Opetuksen ajankohdat:

 • 25.1.2023, 15.30-18, lähiopetus verkossa
 • 3.2.2023, 8.30-11.45, lähiopetus verkossa
 • 28.2.2023, 13.30-16, lähiopetus verkossa
 • 3.3.2023, 9-11.30, lähiopetus verkossa
 • 20.3.2023, 9-14.45, lähiopetus kampuksella B1.1 & B1.2 (Ilkantie 4, 00400 Helsinki)
 • 21.3.2023, 9-14.45, lähiopetus kampuksella B1.1 & B1.2 (Ilkantie 4, 00400 Helsinki)
 • 22.5.2023, 8.30-11.45, lähiopetus verkossa
 • 29.5.2023, 8.30-11.45, lähiopetus verkossa
Ilmoittautumisaika 25.10.2022-16.1.2023 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Outi Kuvaja (etunimi.sukunimi@humak.fi)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

Opiskelija:

 • osaa määritellä kuvailua ja tietää kuvailun piirteitä
 • osaa tuottaa kuvailua erilaisilla menetelmillä
 • osaa tuottaa kuvailua eri vastaanottajille
 • osaa tuottaa kuvailua moninaisissa tilanteissa
 • osaa tuottaa kuviin vaihtoehtoisia tekstejä, vaihtoehtoisia kuvauksia (alt-teksti, tekstivastine)
 • osaa edistää saavutettavuutta kuvailun keinoin

Uusi opintojakso. Ei vielä opiskelijapalautetta.