Kulttuurin ja taiteen tuntemus 10 op, kevät 2023

Opintojaksolla tutustutaan taiteen sisältöihin, taiteilijan työhön ja suomalaisen taide- ja kulttuurikentän rakenteeseen monipuolisin tiedonhankinnan keinoin: haastattelemalla tekijöitä, perehtymällä mediakeskusteluun ja tutkimuksiin sekä vierailemalla taide- ja kulttuurielämyksissä. Opintojakson tavoitteena on tarjota katsaus kulttuurin ja taiteen kenttään kulttuurituotannon näkökulmasta. Opiskelija pystyy vaikuttamaan omilla valinnoillaan, mihin taiteen tai kulttuurin alaan kurssilla keskittyy. Kulttuurin ja taiteen tuntemus on yleistajuinen opintojakso, jonka suorittamiseen ei tarvita aiempaa osaamista.

Opintojakso on jaettu neljään eri osa-alueeseen: Taidekentän rakenteet ja taiteilijan työ, Nykytaiteen ilmiöt, Taiteesta kirjoittaminen sekä Tuotantoprojekti tai Tutkielma. Opiskelija pystyy siis halutessaan tekemään työelämälähtöisen projektin yhteistyökumppanin kanssa osana opintojaksoa.

Opintojakso kuuluu kulttuurituottajan AMK-tutkinnon 1. vuosikurssin opintoihin. Katso opetussuunnitelmasta, miten opintojakso sijoittuu kulttuurituotannon koulutuksen tutkintorakenteeseen

Kenelle?

Kulttuuri- ja taidealan opiskelijat ja toimijat.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 10.01.2023 – 30.05.2023
Aikataulut ja työskentelytavat Opintojakson tehtävät palautetaan esseinä, työelämäteksteinä, videoina ja miellekarttoina. Omaa osaamista sovelletaan tutkittuun tietoon myös verkkokeskustelujen avulla. Opintojaksolla on webinaareja, joissa tietoperustaa käydään läpi esimerkkien avulla. Webinaarit tallennetaan. Tuotantoprojektin voi tehdä parityönä, muutoin opintojakso suoritetaan itsenäisesti.

Opintojakson webinaarit:

  • 17.01.2023 09.00 – 10.30
  • 09.02.2023 09.00 – 10.30
  • 16.03.2023 09.00 – 10.30
  • 11.05.2023 09.00 – 10.30
Ilmoittautumisaika 1.8.2022-1.1.2023 klo 23:59:00
Vastuuhenkilöt Oona Tikkaoja (etunimi.sukunimi@humak.fi)
Sanna Pekkinen (etunimi.sukunimi@humak.fi)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

 

Opiskelija:

  • osaa analysoida, tulkita ja selittää taiteen ja kulttuurin toimintakenttiä
  • ymmärtää taiteellisen työn ja kulttuurisen toiminnan tuotannon näkökulmasta ja osaa soveltaa tätä tietoa
  • osallistuu aloista käytävään keskusteluun argumentoidusti käyttäen alan käsitteistöä
  • tunnistaa taidelajien monimuotoisuuden ja osaa arvioida niiden toimintaedellytyksiä.

”Pidin erityisesti haastattelutehtävästä, jonka vuoksi päädyin haastattelemaan erittäin mielenkiintoista valokuvataiteilijaa. Tekemäni tuotantoprojekti on opettanut paljon tapahtumasuunnittelusta, lupa- ja ilmoitusasioista, sekä aikataulutuksen ja budjetoinnin tärkeydestä. Tehtävät ovat mielestäni tukeneet omaa oppimistani ja saaneet soveltamaan annettua tietoa laajastikin.”

”Aikataulutus ja palautukset pitkin kurssia. Vaikka deadlinejä oli kurssin varrella, eteneminen tapahtui hyvin opiskelijan omien aikataulujen mukaan. Kurssin tehtävät olivat monipuolisia ja jokainen sai valita itselleen kiinnostavia aiheita, jotka motivoivat tekemistä!”

”Sisällöltä monipuolinen kurssi, jossa pääsi kehittämään omia taitoja ja oppi uutta. Tehtävien toteutus sujui hyvin ja tätä alustaa oli helppo käyttää.”