Kommunikaatiomenetelmien ohjaaminen ja puhevammaisten tulkkaus 60 op -osaamiskokonaisuus (KUOPIO)

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Monimuoto-opinnot. Lähiopetus toteutetaan Humakin Kuopion kampuksella, Kansanopistotie 32, 70800 Kuopio
Toteutusaika 07.01.2021 – 31.7.2022
Aikataulut Lähiopetukset toteutetaan pääasiassa tammi-kesäkuussa ja elo-joulukuussa. Aikaisintaan opinnot ovat valmiina joulukuussa 2021.

Osaamiskokonaisuuden lähiopetuksen ja webinaarien aikataulut löytyvät alempaa. Lähiopetus ajoittuu pääsääntöisesti klo 8-16. Lähiopetusten ja webinaarien lisäksi on mahdollisuus osallistua määriteltyihin etäohjaustapaamisiin.

Osaamiskokonaisuuden ensimmäinen webinaari on 7.1.2021.

Viimeinen ilmoittautumispäivä 30.12.2020 klo 23:59 HUOM! Ilmoittautumisaikaa on jatkettu.
Vastuuhenkilö Sirpa Lyytinen (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 327)

Sisältö

Kommunikaatiomenetelmien ohjaaminen ja puhevammaisten tulkkaus 60 op -osaamiskokonaisuudessa perehdytään puhevammaisten tulkkaukseen ja erilaisten kommunikaatiomenetelmien ohjaukseen. Osaamiskokonaisuus on tarkoitettu henkilöille, joilla on vähintään Tulkki (AMK) tai Viittomakielen tulkki (AMK) -koulutus. Koulutuksen jälkeen opiskelijat voivat toimia puhevammaisten tulkkeina ja kommunikaatiota tukevien menetelmien opettajina. Opintokokonaisuus toteutetaan monimuoto-opintoina. Se on mahdollista suorittaa työn ohella, vaikkakin kontaktijaksot ja etäopetussessiot ovat pakollisia.

Opiskelupaikkoja on 20 ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Opinnot toteutetaan, mikäli osallistujia tulee vähintään 10.

Osaamiskokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:

 • VV02 Kasvokkaiset ja teknologiavälitteiset vuorovaikutustilanteet 5 op
 • NK02 Näkökulmia kieleen: Monikieliset yhteisöt ja kielelliset repertuaarit 5 op
 • VV05p2 Multimodaaliset kommunikaatiomenetelmät 5 op
 • TU12p2 Puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu ja tulkin toimintaympäristöt 10 op
 • TU13p2 Ammatillinen harjoittelu 3: Kommunikointia tukevat menetelmät tulkkauksessa 10 op
 • PE01p2 Osallistava pedagogiikka 5 op
 • PE03p2 Multimodaalinen vuorovaikutus ohjaustilanteissa 10 op
 • PE04p2 Ammatillinen harjoittelu 2: Multimodaalisen vuorovaikutuksen ohjaaminen 10 op

Tarkemmat tiedot opintojaksojen sisällöistä ovat liitteenä. (Avautuu uuteen välilehteen)

Aikataulut

Lähiopetus on pääsääntöisesti klo 8-16 välillä.

Lähiopetukset, webinaarit ja ohjaukset 2021:

 • 07.-08.01.2021 webinaari, Opintojen aloitus (VV02, NK02)
 • 29.1.2021 klo 12-16 etäohjaus
 • 24.-26.2.2021 Kuopion kampus, (VV05)
 • 25.-26.3.2021 webinaari, (TU12)
 • 1.4.2021 klo 9-12 etäohjaus
 • 26.-27.4.2012 Kuopion kampus, (TU13)
 • 28.5.2021 webinaari, (PE03, PE01 verkkokurssin mahdolliset aloitus- ja lopetuswebinaarien ajat ilm. myöhemmin)
 • 20.8.2021 klo 9-12 etäohjaus
 • 26.-27.8.2021 Kuopion kampus (PE03)
 • 23.-24.9.2021 webinaari (PE04, TU13)
 • 01.10.2021 klo 9-12 etäohjaus
 • 21.-22.10.2021 Kuopion kampus, (PE04, TU13)
 • 25.-26.11.2021 Kuopion kampus (TU13)
 • 16.-17.12.2021 Kuopin kampus (TU13, PE04 mahdollisuus harjoittelujen loppuseminaariin)

Lähiopetukset, webinaarit ja ohjaukset 2022:

 • Tammikuu-maaliskuu 2022 myöhemmin ilm. etäohjausajat (Itsenäiset tehtävät, harjoittelut TU13 ja PE04)
 • Huhtikuu 2022 myöh. ilm. ajankohta Kuopion kampus, (TU13, PE04 mahdollisuus harjoittelujen loppuseminaariin)
 • Toukokuu-31.07.2022 Opintojen loppuun saattaminen

Muuta

Opiskelijoilla on oltava käytössään oma kannettava tietokone, myös kontaktitunneilla.

Kenelle osaamiskokonaisuus on tarkoitettu?

Osaamiskokonaisuus on tarkoitettu henkilöille, joilla on vähintään Tulkki (AMK) tai Viittomakielen tulkki (AMK) -koulutus.