Kehity järjestöammattilaisena 15 op -osaamiskokonaisuus (UUTUUS!)

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 21.09.2021 – 02.12.2021
Aikataulut Opinnot alkavat työskentelyyn orientoivalla ennakkotehtävällä (tehtävä lähetetään ilmoittautuneille) ja jatkuvat 2.12.2021 saakka. Prosessin aikana työskennellään verkossa ja käynnistetään käytännön kehittämistehtäviä.

Kaikille yhteiset webinaariajat ovat:

  • Aloituswebinaari ti 21.9. klo 14.00 – 16.00
  • Järjestöosaaja webinaari ke 29.9. klo 14.00 – 16.00 (yhteinen)
  • TKI-osaaminen ja vertaisryhmien tilannekatsaus ma 1.11. klo 14.00 – 16.00
  • Toimijuuden edistäminen ja vertaisryhmien tilannekatsaus ti 16.11. klo 14.00 – 16.00
  • Päätöswebinaari to 2.12.2021 (iltapäivä tai tarvittaessa koko päivä osallistujamäärän mukaan)

Tämän lisäksi vertaisryhmät saavat valmennusta työskentelyynsä webinaarien välillä.

Viimeinen ilmoittautumispäivä 13.09.2021 klo 23:59
Vastuuhenkilö Tarja Nyman (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 257)

 

Kehity järjestöammattilaisena -osaamiskokonaisuuteen (15 op) kuuluvat opintojaksot ovat osa yhteisöpedagogi (amk) tutkintoa, jotka kohdennetaan järjestökentällä tunnistettuihin osaamistarpeisiin.  Koulutuksen aikana syvennät näkemystäsi järjestötyöstä ja sen erityisyydestä Suomessa. Paneudumme hyvin konkreettisesti ja ryhmää osallistavasti yhteiskehittämiseen, rahoituksen hakemiseen ja hyvän hankesuunnitelman tekemiseen. Jaamme ja etsimme mahdollisuuksia osallisuuden, toimijuuden ja hyvinvoinnin edistämiseen järjestötyössä.

Kehity järjestöammattilaisena osaamiskokonaisuus toteutetaan erilliset opintojaksot yhdistävänä prosessina. Kokonaisuuteen kuuluvat opinnot vastaavat yhteisöpedagogi (amk) tutkinnon osaamistavoitteita. Kokonaisuudessa lähdetään liikkeelle osallistujien tai järjestön osaamis- ja kehittymistarpeista. Työskentely etenee käytäntöjä ja toimintamuotoja tutkivalla, arvioivalla ja kehittävällä otteella, kunkin osallistujan omaa asiantuntijuutta vahvistaen. Tavoitteenamme on yhdessä vahvistaa järjestötyön tietoperustaa sekä ymmärrystä osallisuuden, toimijuuden ja hyvinvoinnin edistämisen tekijöistä ja mahdollisuuksista järjestötyön ammattilaisena. Toimijuuden edistäminen voi liittyä järjestöorganisaation toimijuuden vahvistamiseen, vapaaehtois- tai vertaistoiminnan kysymyksiin, saavutettavuuden tai esimerkiksi jäsenlähtöiseen toimintakyvyn tai yhteiskunnallisen osallisuuden edistämiseen. Prosessi kiinnittyy tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaamisen tavoitteisiin konkreettisella tavalla siten, että vertaistyöskentelyn aikana osallistujat saavat kokemusta ketterästä, luovasta ja dialogisesta yhteiskehittelystä, verkostotoimijuudesta, hanketoiminnasta ja rahoituksen hakemisesta. Työskentely perustuu yhteisölliseen jakamiseen ja oppimiseen. Vertaistyöskentelyn lomassa keskitytään opintojaksojen tavoitteiden saavuttamista ja yhteistä työskentelyä palveleviin yksilötehtäviin, kuitenkin niin, että voit hyvin suorittaa kokonaisuuden oman työsi ohella ja sitä tukien.

Kaikki opintojaksot hyväksytysti suorittanut saa osaamiskokonaisuudesta todistuksen. Osaamiskokonaisuus toteutetaan, mikäli osallistujia tulee vähintään 10.

Osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot:

  • YPYATP02-3022  Järjestöosaaja 5 op (vastaa tutkinnon opintojaksoa Yhteisöpedagogi järjestö- ja nuorisotyön osaajana 5 op)
  • YPYPT02-3019  Toimijuuden edistäminen 5 op
  • YPYT04-3020 Tutkimus- kehittämis- ja innovaatio-osaaminen 5 op (vastaa tutkinnon opintojaksoa TKI-osaaminen 5 op)

Kenelle?

Opintokokonaisuus sopii sinulle, joka haluat kehittyä järjestöammattilaisena, saada uusia näkökulmia ja välineitä kehittämiseen, vertaistoimia ja verkostoitua. Voit olla järjestössä työskentelevä, järjestötyöhön ja/tai yhteisöpedagogikoulutukseen hakeutuva. Samasta järjestöstä voi hyvin osallistua useampikin toimija.