Kehity järjestöammattilaisena 15 op -osaamiskokonaisuus

Kehity järjestöammattilaisena -osaamiskokonaisuuteen (15 op) kuuluvat opintojaksot ovat osa yhteisöpedagogi (amk) tutkintoa, jotka kohdennetaan järjestökentällä tunnistettuihin osaamistarpeisiin.  Koulutuksen aikana syvennät näkemystäsi järjestötyöstä ja sen erityisyydestä Suomessa. Paneudumme hyvin konkreettisesti ja ryhmää osallistavasti yhteiskehittämiseen, rahoituksen hakemiseen ja hyvän hankesuunnitelman tekemiseen. Jaamme ja etsimme mahdollisuuksia osallisuuden, toimijuuden ja hyvinvoinnin edistämiseen järjestötyössä.

Kehity järjestöammattilaisena osaamiskokonaisuus toteutetaan erilliset opintojaksot yhdistävänä prosessina. Kokonaisuuteen kuuluvat opinnot vastaavat yhteisöpedagogi (amk) tutkinnon osaamistavoitteita. Kokonaisuudessa lähdetään liikkeelle osallistujien tai järjestön osaamis- ja kehittymistarpeista. Työskentely etenee käytäntöjä ja toimintamuotoja tutkivalla, arvioivalla ja kehittävällä otteella, kunkin osallistujan omaa asiantuntijuutta vahvistaen. Tavoitteenamme on yhdessä vahvistaa järjestötyön tietoperustaa sekä ymmärrystä osallisuuden, toimijuuden ja hyvinvoinnin edistämisen tekijöistä ja mahdollisuuksista järjestötyön ammattilaisena. Toimijuuden edistäminen voi liittyä järjestöorganisaation toimijuuden vahvistamiseen, vapaaehtois- tai vertaistoiminnan kysymyksiin, saavutettavuuden tai esimerkiksi jäsenlähtöiseen toimintakyvyn tai yhteiskunnallisen osallisuuden edistämiseen. Prosessi kiinnittyy tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaamisen tavoitteisiin konkreettisella tavalla siten, että vertaistyöskentelyn aikana osallistujat saavat kokemusta ketterästä, luovasta ja dialogisesta yhteiskehittelystä, verkostotoimijuudesta, hanketoiminnasta ja rahoituksen hakemisesta. Työskentely perustuu yhteisölliseen jakamiseen ja oppimiseen. Vertaistyöskentelyn lomassa keskitytään opintojaksojen tavoitteiden saavuttamista ja yhteistä työskentelyä palveleviin yksilötehtäviin, kuitenkin niin, että voit hyvin suorittaa kokonaisuuden oman työsi ohella ja sitä tukien.

Kaikki opintojaksot hyväksytysti suorittanut saa osaamiskokonaisuudesta todistuksen. Osaamiskokonaisuus toteutetaan, mikäli osallistujia tulee vähintään 10.

Osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot:

  • YPYATP02-3026 Järjestöosaaja 5 op (vastaa tutkinnon opintojaksoa Yhteisöpedagogi järjestö- ja nuorisotyön osaajana 5 op)
  • YPYPT02-3021 Toimijuuden edistäminen 5 op
  • YPYT04-3022 Tutkimus- kehittämis- ja innovaatio-osaaminen 5 op (vastaa tutkinnon opintojaksoa TKI-osaaminen 5 op)

Kenelle?

Osaamiskokonaisuus sopii sinulle, joka haluat saada uusia tuulia, näkökulmia ja välineitä ammatilliseen kehittymiseesi. Voit olla järjestössä työskentelevä tai luottamustehtävässä toimiva. Tavoitteenasi voi olla myös yhteisöpedagogikoulutukseen (amk) hakeutuminen, ja haluat yhdistää kokonaisuuden tutkintoon johtaviin polkuopintoihin.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 26.09.2022 – 07.12.2022
Aikataulut ja työskentelytavat Osaamiskokonaisuus on jatkumo, johon sisältyy webinaareja, itsenäisiä tehtäviä sekä vertaistyöskentelyä ja yhteiskehittämistä pienryhmissä. Työskentelyn ytimessä ovat yhteisöllinen oppiminen ja jakaminen. Opinnot alkavat orientoivalla webinaarilla 26.9.2022 ja jatkuvat 7.12.2022 saakka. Opintokokonaisuudessa työskennellään verkkoympäristössä ja etäyhteyksin.

Kaikille yhteiset webinaariajat ovat:

  • Aloituswebinaari: Osaamiskokonaisuus ja työskentelyprosessi, valmennus osana prosessia ma 26.9.2022 klo 13.00-16.00
  • Järjestöosaaja webinaari to 29.9.2022 klo 12.30-15.00
  • Vertaisryhmien yhteinen valmennus ja seuraavat tehtävät ma 10.10. klo 14.00-16.00
  • TKI-osaaminen ja vertaisryhmien tilannekatsaus ma 24.10. klo 14.00 – 16.00
  • Vertaisryhmien valmennusta erikseen sopien viikolla 45 (alk. 7.11.)
  • Toimijuuden edistäminen ja vertaisryhmien tilannekatsaus ke 16.11.2022 klo 14.00 – 16.00
  • Päätöswebinaari ke 7.12.2022 (iltapäivä tai tarvittaessa koko päivä osallistujamäärän mukaan)
Ilmoittautumisaika 1.8.2022-16.09.2022 klo 23:59
Vastuuhenkilö Tarja Nyman (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 257)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230